Announcement

Collapse
No announcement yet.

Vergewe soos Paulus vir Alekander vergewe!!

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Vergewe soos Paulus vir Alekander vergewe!!

  Vergewe soos Paulus vir Alekander vergewe!!

  In die laaste hoofstuk van Paulus se tweede brief aan Timoteus skryf hy iets wat mens nogal kan laat kopkrap oor presies wat dit beteken om te vergewe.

  Daar staan:
  "Probeer so gou moontlik na my toe kom, want Demas het die teenswoordige wreld liefgekry en my verlaat en na Tessalonika vertrek. Kressens is na Galasi en Titus na Dalmasi toe. Net Lukas is by my. Gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou, want hy kan my tot groot diens wees. Tigikus het ek na Efese toe
  gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel saambring wat ek by Karpus in Troas laat bly het, en ook die boeke, veral die perkamente.
  Aleksander, die kopersmid, het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld vir wat hy gedoen het. Jy moet ook vir hom op jou
  hoede wees, want hy het ons prediking heftig teengewerk. Toe ek my die eerste keer voor die hof moes verdedig, het niemand my bygestaan nie; almal het my in die steek gelaat. Mag God hulle dit nie toereken nie! Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking tot sy volle reg kon kom en al die heidennasies dit kon hoor. En ek is uit die bek van die leeu gered. Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan Hom kom die eer toe tot in alle ewigheid! Amen."
  2 Tim 4:9-18 (NAV)

  Dit is duidelik dat Paulus die medegelowiges wat hom in die steek gelaat het van harte vergewe het. Enersyds praat hy nie van slf wraakneem nie, en andersyds spreek hy boonop die versugting uit dat God hulle dit ook nie van Sy kant af sal toereken nie. Dit lyk dus na 'n baie volledige soort vergifnis.
  Paulus het beslis nie vir Aleksander op dieselfde manier vergewe as wat hy die medegelowiges wat hom in die steek gelaat het vergewe het nie. Anders as met die medegelowiges wil Paulus in sy versugting nie h dat God vir Aleksander moet vryspreek nie; inteendeel, hy wil graag h dat God Aleksander moet vergeld vir wat hy aan Paulus gedoen het - en ook vir die feit dat hy Paulus-hulle se prediking heftig teengewerk het.

  Spreuke 13:24 s: "Wie sy seun nie straf nie, het hom nie lief nie; as hy hom liefhet, sal hy hom straf wanneer dit nodig is." Paulus vra
  egter nie straf nie, hy vra iets sterker, naamlik vergelding! Die woord wat hier gebruik is impliseer dat Paulus wil h God moet Aleksander "in gelyke munt terugbetaal." Vergelding impliseer die beginsel van Deut 19:21 wat lui: "Jy mag so 'n persoon nie genade betoon nie: 'n lewe vir 'n lewe, 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, 'n hand vir 'n hand en 'n voet vir 'n voet."

  As ek kyk na wat Paulus s, en waarvan
  hy hom weerhou om te s, dan sien ek dat terwyl hier nie dieselfde ruimhartige vorm van vergewe te bespeur is as wat daar vir die medegelowiges geld nie, is daar tog 'n enger vorm van vergewe ter sprake: Terwyl Paulus die saak met 'n sterk aanklag in gebed aan God oorgee - sodat God as die Regverdige Regter oor Aleksander sal oordeel, is daar 'n vorm van vergewe op die intermenslike vlak, naamlik dat Paulus Aleksander nie persoonlik die oortreding (met 'n vlymskerp spies) sou gaan toereken nie - maar die oordeel geheel en al aan God oorlaat.

  As jy die oordeel waarlik aan God oorlaat - maak dit jou weer vry! Dan is jy nie langer met bitterheid verkleef aan dit wat met jou gebeur het of met verwyt verkleef aan die een wat jou dit aangedoen het nie. Om by die beeld van 'n hofverhoor aan te sluit: Jy kan nie regter speel wat na eie mening 'n vonnis kan fel nie. Ook kan jy jouself nie as laksman aanstel wat die vonnis gaan voltrek nie. Jy kan hoogstens die KLAER
  wees wat jou saak by God (en ook by die owerheid wat oor jou aangestel is) bekla in die vertroue dat die allerhoogste Regter na jou
  saak sal omsien (selfs al sou die aardse owerheid jou dalk in die steek laat..) Vergewe beteken in di geval dat jy jou saak by die
  Hemelse Regter laat, en omdraai en aangaan met jou lewe.

  Die duidelike onderskeid tussen Paulus se
  vergewens-versugtng wat hy uitspreek ten gunste van die medegelowiges versus die vergeldingsversugting wat hy uitspreek
  TEEN Aleksander, die kopersmit is vir my bevestiging uit die Skrif dat vergewe verskillende dinge kan beteken onder verskillende omstandighede waarby
  verskillende mense betrokke is.

  In 1Tim 1:19-20 skryf Paulus die volgende oor Aleksander: "Omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloof skipbreuk gely. Onder hulle is daar Himeneus en Aleksander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle daardeur kan leer om God nie te laster nie."

  Wat die lig-kant en die diepere motief van di vreesaanjaende uitdrukking is, word vir ons duidelik in 1Kor 5:4-5 waar Paulus dieselfde uitdrukking gebruik, en baie mooi op die diepere bedoeling daarmee uitbrei: "Julle daar, en ek in die gees teenwoordig, saam met die krag van ons Here Jesus, het vergader om hierdie man aan die Satan oor te gee. So sou sy sondige aard vernietig word, sodat sy gees gered kan word op die dag wanneer die Here kom."

  Punt van die saak is: As ek Paulus se vergeldingsgebed vir Aleksander hoor, dan besef ek dat ons vandag geneig is om maar 'n baie eng vorm van vergifnis te verkondig. Bybelse vergifnis kan sowaar selfs 'n gebed om vergelding insluit!!

 • #2
  soort van saai wat jy maai voor die wederkoms (of dood ) sodat jou sondige natuur daardeur kan doodgaan en jy moontlik nog gered kan word..

  jong gaan jy my nou weer laat dink
  Dis alles net genade -Ma Grace
  "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring"

  Comment

  Working...
  X