Announcement

Collapse
No announcement yet.

Watter doop nou eintlik?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Watter doop nou eintlik?

  Ek is verwar. Ek het gaan "surf" om 'n doop formulier op te spoor van die susterskerke aangesien ek besig is met 'n bespreking oor die kinderdoop op 'n ander plek op die forum. Ek glo natuurlik in die groot doop deur onderdompeling. Wat sal ek toe kry? Wanneer het dit verander...of wat het verander? Al die jare het ek verstaan dat die babadoop die enigste doop van die suterskerke is, maar nou het daar iets bygekom. Ek haal 2 gedeeltes aan wat ek op Moreletta Park se webblad gekry het. Die eerste is die doop.....en die 2de is, glo dit of nie....'n 2de doop  Die Doopkursus - n Geestelike ervaring

  Laat die kindertjies na My toe kom want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Luk 18:16

  Almal wat die doopkursus deurloop het, getuig dat dit vir hulle lewensveranderend en tot groot geestelike sen was. Sommige ouers was aanvanklik opstandig en nie lus om met al die gesukkel van n klein babatjie, hierdie kursus ook nog by te woon nie. Hulle het selfs gedink dat dit onnodig is. Agterna getuig ouers egter dat hulle dankbaar is vir die kursus en dit wat hulle kon leer.
  Ouers belowe voor God dat hulle die doop nie aan hulle kinders laat bedien bloot uit gewoonte of omdat dit n goeie tradisie is nie. Deur die doopkursus wil die kerk elke doopouer help om die Bybelse begronding van die kinderdoop te verstaan en hul kind met die regte motiewe en oortuigings te laat doop.
  Die kursus bestaan uit 3 sessies wat handel oor die plek van kindertjies in God se verbond, die geloof van die doopouers en wat dit in die praktyk beteken om kinders in n Christelike huis groot te maak vir die Here.  Doopviering in Moreletapark Gemeente

  Op Saterdag 16 Augustus 2008 het ons gemeente ons eerste doopvieringsdiens gehou. Vir baie mense was dit n belangrike dag op die kalender van hul geestelike lewens.
  Wat is die doopviering?
  Hierdie vraag neem ons terug na ons eie doop as kinders. By hierdie geleentheid het God Homself aan die dopeling verbind en verklaar dat Hy graag vir daardie kindjie n God wil wees. Terselfdertyd verbind die ouers van die gedoopte kindjie ook hulself daaraan dat hulle hom/haar vir die Here sal grootmaak en sal begelei tot n persoonlike verhouding met Jesus Christus. Hierdie doop, ook bekend as die verbondsdoop, word voortaan die Christelike doop genoem. Dis belangrik dat ons by die regte terminologie bly om verwarring uit te skakel.
  Die doopviering word bedien aan lidmate wat n pad met God stap en alreeds n besluit geneem het om die Here met hul hele lewe te dien. Die doopviering is nie n herdoop nie. Met die doopviering word die belofte wat God aan die dopeling gemaak het by die Christelike doop tog nie ongeldig gemaak nie. Die belofte wat ouers gemaak het om hul kindjie vir die Here groot te maak kan ook nie ontken word nie. Die doopviering dien om die geloofspad, wat die gelowige met God stap, te vier.
  Wie kwalifiseer vir die doopviering?
  God se pad met elkeen van ons is uniek. Sommige van ons word groot, bewus van God se sorg en betrokkenheid in ons lewens. Diegene leef binne die beloftes van God en daar is geen twyfel dat hulle Hom met woord en daad wil behaag nie (2 Timotheus 1:5).
  Ander mense het later in hul lewens n lewensveranderende ontmoeting met die lewende God. Dikwels is daar by diegene n brandende begeerte om daarvan te getuig. Die doopviering bied dan die geleentheid om in die openbaar te getuig wat God in hul lewe gedoen het.


  Hieronder tel:
  Mense wat onlangs tot bekering gekom het
  Mense wat, soos Jesus in Lukas 3:21-23, hulself aan God wil verbind met betrekking tot hul roeping
  Mense wat wil getuig van die feit dat hulle hul sondige lewens afgel het en daarmee saam wil bevestig dat hulle saam met Christus gesterf het en begrawe is, maar ook deur sy opstanding lewend geword het vir God (Romeine 6:11, Galasirs 3:27)
  Mense wat in hul geloofslewe teruggeval het en hulself opnuut aan God wil toewy, of na n siekbed of tyd van swaarkry hulself opnuut aan God wil verbind; en
  Mense wat graag hul Christelike doop wil vier

 • #2
  Johnny

  Dit is maar net nog 'n voorbeeld in die "day and age" waarin ons leef van kerke wat "people pleasers" wil word deur nie by hulle standpunte te bly nie, maar aanpasbaar word vir mense se giere.

  Ek wil dit ook net duidelik maak dat ek sien dat die susterskerke se doopformulier baie grens, of eintlik werklik 'n verbondsteologie formulier is waar die kind in die kerk ingedoop word, baie soos die Rooms Katolieke Kerk, m.a.w. daar word saligheidswaarde aan die doop gekoppel wat uiters gevaarlik is, want die doop is en bly 'n uiterlike teken van 'n innerlike werk wat God in die mens wil doen.

  Comment


  • #3
   Originally posted by Phil Fourie View Post
   Johnny

   Dit is maar net nog 'n voorbeeld in die "day and age" waarin ons leef van kerke wat "people pleasers" wil word deur nie by hulle standpunte te bly nie, maar aanpasbaar word vir mense se giere.

   Ek wil dit ook net duidelik maak dat ek sien dat die susterskerke se doopformulier baie grens, of eintlik werklik 'n verbondsteologie formulier is waar die kind in die kerk ingedoop word, baie soos die Rooms Katolieke Kerk, m.a.w. daar word saligheidswaarde aan die doop gekoppel wat uiters gevaarlik is, want die doop is en bly 'n uiterlike teken van 'n innerlike werk wat God in die mens wil doen.
   Phil,
   Ek stem saam met jou. Die hartseer vir my is dit: Wie moet die mense glo? Wie moet hulle volg? Is ons nie besig om ons eie God te skep nie? Die Bybel word elke hoeveel jaar vertaal en herskryf, en ek glo die rede daarvoor is dat ons 'n Bybel wil h wat by ons sondige natuur moet inpas. Dit moet by ons vervalle morele standaarde inpas. Ek is in 'n gemeente waar die Woord suiwer gebring word en het deur die jare mense sien kom en gaan, want die Woord is te hard vir hulle. Hulle wil in die gehoor gestreel word.

   Ek haal 'n gesegde aan:

   "I'd rather you hate me for telling you the truth, than you love me for telling you a lie"

   Comment


   • #4
    Originally posted by Johnny View Post
    Phil,
    Ek stem saam met jou. Die hartseer vir my is dit: Wie moet die mense glo? Wie moet hulle volg? Is ons nie besig om ons eie God te skep nie? Die Bybel word elke hoeveel jaar vertaal en herskryf, en ek glo die rede daarvoor is dat ons 'n Bybel wil h wat by ons sondige natuur moet inpas. Dit moet by ons vervalle morele standaarde inpas. Ek is in 'n gemeente waar die Woord suiwer gebring word en het deur die jare mense sien kom en gaan, want die Woord is te hard vir hulle. Hulle wil in die gehoor gestreel word.

    Ek haal 'n gesegde aan:

    "I'd rather you hate me for telling you the truth, than you love me for telling you a lie"
    Die probleem Johnny, is dat die kerk vir die oorgrote meerderheid mense die Bybel vervang het. Mense lees nie meer die Woord nie, hulle ken nie meer die Woord nie. Hulle gaan sit Sondag na Sondag in die kerk en vreet alles wat die dominee s vir soetkoek op. Hulle toets nie wat daar vir hulle geleer word aan die Woord nie en kan ook nie onderskei tussen die Waarheid en die leuen nie. Hoe s die Woord? - My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Maar soos my dominee s dis God se oordeel oor die mens dat hulle mislei word want daar staan geskrywe dat hulle vir hulle leraars sal versamel wat hulle aan die gehoor streel... of so iets.
    The fallen human will is free the way a sky diver is free until he discovers he has no parachute. - John Piper

    Comment


    • #5
     Originally posted by Lanie View Post
     Die probleem Johnny, is dat die kerk vir die oorgrote meerderheid mense die Bybel vervang het. Mense lees nie meer die Woord nie, hulle ken nie meer die Woord nie. Hulle gaan sit Sondag na Sondag in die kerk en vreet alles wat die dominee s vir soetkoek op. Hulle toets nie wat daar vir hulle geleer word aan die Woord nie en kan ook nie onderskei tussen die Waarheid en die leuen nie. Hoe s die Woord? - My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Maar soos my dominee s dis God se oordeel oor die mens dat hulle mislei word want daar staan geskrywe dat hulle vir hulle leraars sal versamel wat hulle aan die gehoor streel... of so iets.
     Amen op jou antwoord.
     2Ti 4:3 want daar sal n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,
     2Ti 4:4 en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.
     2Ti 4:5 Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van n evangelis; vervul jou bediening.
     2Th 2:11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,
     2Th 2:12 sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.

     Comment


     • #6
      Net vir interressantheid, ek is in 'n baie unieke NG gemeente waar die Here werklik in Gees en waarheid aanbid word en waar die leer baie suiwer is. Daar word nog babas gedoop (self is ek anders oortuig) maar dit word op 'n baie unieke manier gedoen. Die tradisionele doopformulier word glad nie meer gehoor nie, en daar word BAIE klem gele op die feit dat die doop NIE die baba red nie, maar dat hy/sy self wedergebore moet word om gered te word. Ook die plig en verantwoordelikheid van die ouers om daardie kind te begelei tot by wedergeboorte, word sterk bekelmtoon.

      Ek kan net noem dat daar baie onderlinge woelinge is, en baie teenstand word ervaar, van binne die gemeente asook van buite, bv van die ring oor die wyse waarop ons gemeente dinge soos die doop, verkiesing van kerkraadslede, aanneming van nuwe lidmate (wedergeboorte 'n voorvereiste), liturgie, lofprysing ens hanteer. Die tradisionele NG kerkmense is glad nie gelukkig met die huidige manier van doen nie..... Dit pas nogal in by wat in 2 Tim 4 staan

      Comment


      • #7
       Julle sit my nou aan die dink oor iets. Hoe nou gemaak as jy en jou kinders as babas gedoop is in een van die susterkerke en daar is ge-ja en ge-amen op daardie doopformulier wat s die doop het saligheidswaarde. Maak dit dan daardie doop ongeldig omdat die motief of die doel of die belofte wat jy of jou ouers daar gemaak het nie in lyn was met die Woord nie?
       The fallen human will is free the way a sky diver is free until he discovers he has no parachute. - John Piper

       Comment


       • #8
        Originally posted by Gene View Post
        Net vir interressantheid, ek is in 'n baie unieke NG gemeente waar die Here werklik in Gees en waarheid aanbid word en waar die leer baie suiwer is. Daar word nog babas gedoop (self is ek anders oortuig) maar dit word op 'n baie unieke manier gedoen. Die tradisionele doopformulier word glad nie meer gehoor nie, en daar word BAIE klem gele op die feit dat die doop NIE die baba red nie, maar dat hy/sy self wedergebore moet word om gered te word. Ook die plig en verantwoordelikheid van die ouers om daardie kind te begelei tot by wedergeboorte, word sterk bekelmtoon.

        Ek kan net noem dat daar baie onderlinge woelinge is, en baie teenstand word ervaar, van binne die gemeente asook van buite, bv van die ring oor die wyse waarop ons gemeente dinge soos die doop, verkiesing van kerkraadslede, aanneming van nuwe lidmate (wedergeboorte 'n voorvereiste), liturgie, lofprysing ens hanteer. Die tradisionele NG kerkmense is glad nie gelukkig met die huidige manier van doen nie..... Dit pas nogal in by wat in 2 Tim 4 staan
        Die gebruik in ons gemeente, en ons is Pinkster, is om baba's in te sen soos Jesus dan ook Sy dissipels beveel het om hulle nie te verhinder nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Ek is bly om te sien dat julle klem l op wedergeboorte, want dit is iets wat moet plaasvind in elke mens se hart wanneer hy tot verstand kom en kan onderskei tussen reg en verkeerd. Om verlos te word van sy/haar sondes en om Jesus aan te neem. Ek het op my webblad een van ons dvd gelaai in 3 dele, elk sowat 4 MB groot. Maklik om af te laai. Dit behandel die saak oor die doop formulier en die verbond met Abram. Nie ALMAL stem saam met die lering nie, maar oordeel julle self.

        Comment


        • #9
         Originally posted by Lanie View Post
         Julle sit my nou aan die dink oor iets. Hoe nou gemaak as jy en jou kinders as babas gedoop is in een van die susterkerke en daar is ge-ja en ge-amen op daardie doopformulier wat s die doop het saligheidswaarde. Maak dit dan daardie doop ongeldig omdat die motief of die doel of die belofte wat jy of jou ouers daar gemaak het nie in lyn was met die Woord nie?
         Wat maak jy as jy jou trou aan Islam toegese het omdat jy op daardie stadium onwrikbaar daarin geglo het, en jy kom later tot inkeer en besef dat jy verkeerd was? Geld die beloftes wat jy toe gemaak het, nog steeds? Ek dink jou vraag val in dieselfde kategorie. As jy uit onkunde beloftes gemaak het, en die Here oortuig jou van die waarheid, kan die beloftes tog nie geldig bly nie......

         Ek dink egter nie dit maak die doop as sulks ongeldig nie, want die belofte het nie werklik iets met die doop te doen nie - (mits die babadoop natuurlik enigsins geldig is, anders was dit vanuit die staanspoor ongeldig)

         Comment


         • #10
          Nee, ek glo die babadoop is geldig.
          The fallen human will is free the way a sky diver is free until he discovers he has no parachute. - John Piper

          Comment


          • #11
           Dan glo ek nie die beloftes wat uit onkunde gemaak is, verander iets daaraan nie. Gestel jy vra my om jou motor te was, en ek stem in op voorwaarde dat jy belowe om my erens heen te neem omdat ek geen eie vervoer het nie. Jy belowe en ek was die motor. Dan kom jy agter ek het jou die belofte onder valse voorwentsels laat maak, want ek beskik wel oor eie vervoer, en as gevolg daarvan trek jy die belofte terug. Die belofte is nie meer geldig nie, maar dit verander niks aan die was van die motor nie - die motor bly steeds gewas....

           Comment


           • #12
            Oom Gene, jy laat my lag.... Nie omdat ek nie saamstem nie, net vir die eenvoud van jou verduideliking. Dankie daarvoor. Ek dink jy's reg, ons mense wil alles altyd te ingewikkeld maak.
            The fallen human will is free the way a sky diver is free until he discovers he has no parachute. - John Piper

            Comment


            • #13
             Hier is die doopformulier vir kinderdoop soos ek dit het :


             FORMULIER VIR DIE BEDIENING VAN DIE HEILIGE DOOP AAN KINDERS
             Die hoofsaak van die leer van die heilige doop in hierdie drie punte saamgevat:
             Sonde
             Ten eerste: Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie(Romeine 3:9, 19; Romeine 5:12-21), tensy ons opnuut gebore word (Johannes 3:3). Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te he, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek.
             Verlossing
             Ten tweede: Die heilige doop betuig en versel aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus (1 Korintirs 6:11). Daarom word ons gedoop in die Naam van God: die Vader en die Seun en die Heilige Gees (Matteus 28:19). Want as ons in die Naam van die Vader gedoop word, betuig en verseel die Vader aan ons dat Hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig (Genesis 17:7, Galasirs 4:6-7), ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons beswil beskik.
             En as ons in die Naam van die Seun gedoop word, versel die Seun aan ons dat Hy ons in sy bloed so van al ons sondes was - waarmee Hy ons in sy dood en opstanding inlyf - dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word (1 Korintirs 1:30).
             Net so ook as ons in die Naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat Hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig (1 Korintirs 12:13) deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word (Romeine 8:9, 15, 16 ).
             Dankbaarheid
             Ten derde: Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid (Romeine 12:1-2 ). Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en liefhe met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte (Matteus 22:37-40 ); ons moet van die wreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid in sondes val, moet ons aan die genade van God twyfel of in die sondes bly le nie: die doop is immers 'n sel en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het.
             Die kinderdoop
             En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het en ook, sonder dat hulle dit weet weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en s: Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou (Genesis 17:7 ). Dit betuig Petrus ook met woorde: Want die belogte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na Hom sal roep (Handelinge 2:39 ). Daarom het God vroer beveel dat hulle besny moet word, wat 'n sel van die verbond en van die geregtigheid van die geloofwas; so het Christus hulle ook omhels, die hande opgel en gesen (Markus 10:16).
             Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word (Kolossense 2:11-12 ). En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig (Psalm 78:3-4, Efesirs 6:4 ).
             Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige Naam aanroep:
             Gebed
             O, almagtige, ewige God,
             U het volgens u streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wreld met die sondvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin - agt mense - deur u groot barmhartigheid gered en bewaar; U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooisee verdrink en u volk Israel op dro grond daardeur gelei - waardeur die doop afgebeeld is (1 Petrus 3:20-21 ).
             Ons bid U, kragtens u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kind (kinders) van U genadiglik wil aansien en deur u Heilige Gees in u Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy (sy/hulle) met Hom in sy dood begrawe mag word en met Hom in 'n nuwe lewe mag opstaan (Romeine 6:4ev ).
             Laat hy (sy/hulle), terwyl hy (sy/hulle) Hom daagliks navolg, sy (haar/hulle) kruis blymoedig dra (Matteus 16:24 ) en Hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde (1 Johannes 4:18 ), sodat hy (sy/hulle) hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos, mag verlaat en op die laate dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, u Seun, mag verskyn.
             Dit bid ons deur Hom, ons Here Jesus Christus, u Seun, wat, saam met U en die Heilige Gees een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen.
             Die doopouers moet nou op die volgende vrae antwoord:
             Vrae
             Geliefdes in die Here Christus, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te versel. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit u gesindheid is, moet u van u kant op hierdie vrae opreg antwoord:
             Ten eerste: Hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self, onderworpe is, bely u nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees?
             Ten tweede: Bely u dat die leer wat in die Ou en Nuwe Testament en in die Artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is?
             Ten derde: Belowe u en neem u u voor om hierdie kind (kinders), van wie u die vader en/of moeder is, wanneer hy (sy/hulle) dit kan verstaan, in die genoemde leer na u vermoe te onderrig en te laat onderrig?
             Antwoord: Ja.
             Daarna s die dienaar as hy die doop bedien, die volgende:
             Doop
             N, ek doop u/jou in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.
             Dankgebed
             Almagtige, barmhartige God en Vader, Ons dank en loof U dat U ons en ons kinders, deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe en ons deur u Heilige Gees tot lidmate van u eniggebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het en dit aan ons met die heilige doop besel en bekragtig. Ons bid U ook deur Hom, u geliefde Seun, dat U hierdie kind (kinders) altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat hy (sy/hulle) Christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem (Efesirs 4:16-17 ), sodat hy (sy/hulle) u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan hom (haar/hulle) en ons almal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste Leraar, Koning en Hopriester, Jesus Christus, kan lewe en moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry en oorwin (Efesirs 6:10-13 ), om U en u Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen.

             Comment


             • #14
              Nou hier kom die probleem dan in, nou kan ons dit bespreek op hierdie draad?

              Originally posted by FORMULIER
              Ten eerste: Hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self, onderworpe is, bely u nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees?
              Goed, hierdie "belofte" bedoel die formulier daarmee dat hierdie kinders reeds deur Christus geheilig is of nie, want as dit doen, dan het ons 'n probleem, dan s ons ons doop hulle oordat hulle reeds gered is, dit is foutief, die is nie die betekenis van die doop nie, die doop se betekenis berus daarin dat die hoof van die gesin in 'n verbond met God staan en as teken daarvan word hy en sy gesin gedoop, sodat hy deur die geloof wat hy ontvang het beloof om sy kinders in daardie we te onderrig, hulle te vertel aangaande die verbond. Die kinderdoop s nie dat daardie baba reeds gered is nie, as 'n kerk dit so beoefen is dit 'n fatale fout

              Comment


              • #15
               Originally posted by Phil Fourie View Post
               Nou hier kom die probleem dan in, nou kan ons dit bespreek op hierdie draad?

               Goed, hierdie "belofte" bedoel die formulier daarmee dat hierdie kinders reeds deur Christus geheilig is of nie, want as dit doen, dan het ons 'n probleem, dan s ons ons doop hulle oordat hulle reeds gered is, dit is foutief, die is nie die betekenis van die doop nie, die doop se betekenis berus daarin dat die hoof van die gesin in 'n verbond met God staan en as teken daarvan word hy en sy gesin gedoop, sodat hy deur die geloof wat hy ontvang het beloof om sy kinders in daardie we te onderrig, hulle te vertel aangaande die verbond. Die kinderdoop s nie dat daardie baba reeds gered is nie, as 'n kerk dit so beoefen is dit 'n fatale fout
               Net eers my bona fides - ek glo dat mense hulself moet laat doop wanneer hulle tot geloof gekom het, en dat die kinderdoop nie die Bybelse doop is nie.

               Die formulier wat my ouers op geknik het toe ek in 1957 "besprinkel" was het daardie "doop" gelyk getrek met die besnydenis. Dit was dus in die o van daardie kerk 'n verbondsteken, en het niks met MY geloof te doen gehad nie, en alles met die geloof / ritueel van my ouers en hul kerk. Ek glo dat dit die oorsprong is van die siening dat 'n "gedoopte" kind deur sy/haar doop gered word.

               Ons voorouers het baie sterk hieroor gevoel. Soveel so dat on"gedoopte" kinders afsonderlik van "gedooptes" begrawe is.

               Soveel verwarring - en tog is redding so eenvoudig - glo net in Jesus.

               Groete in Jesus,
               Anton
               השייך לאלוהים דרך ישו

               Comment

               Working...
               X