Announcement

Collapse
No announcement yet.

'n sinvolle vraag

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #16
  Paul

  Dan het jy 'n baie groot probleem met die poel van vuur en swawel, neem tog net kennis dat dit wel is wat ons as Bible Forums bely en dat ons enigiets hierteen teenstaan, want die Bybel praat duidelik van 'n ewige hel

  Comment


  • #17
   Originally posted by Paul Pienaar View Post
   Die kern van my vraag is, of God 'n standaard stel wat HY self nie aan gaan voldoen nie?
   M.a.w., moet ons as skepsels alle sondaars vergewe, maar GOD gaan op die einde die wat teen hom sondig en Sy vergifnis nie soek/aanvaar nie, vir ewig straf?
   Hallo Paul,

   Ek dink 'n teksgedeelte wat jou dalk sal help in jou soeke na die antwoord is die volgende:

   Toe kom Petrus na Hom en s: Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe maal toe? Jesus antwoord hom: Ek s vir jou, nie tot sewe maal toe nie, maar tot sewentig maal sewe toe. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met ‘n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat tien duisend talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die dienskneg neer en buig voor hom en s: Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie dienskneg het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld. Maar toe daardie dienskneg uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom honderd pennings skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en ges: Betaal my wat jy skuld. Sy mededienskneg val toe voor sy voete neer en smeek hom en s: Wees lankmoedig met my, en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en s vir hom: Jou slegte dienskneg, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het; moes jy nie jou mededienskneg ook barmhartig wees soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie.
   (Mat 18:21-35)

   As mens God se geregtigheid en die opdrag dat ons moet vergewe vanuit die bostaande benader is daar geen teenstrydigheid tussen die twee nie.

   Ons is sondig en God is nie, dis die bottomline.
   Ons kan nie handel vanuit 'n posisie van geregtigheid soos God doen nie, want ons is gevalle. Die posisie waarop ons lewe en handel is gebasseer op God se genade.

   Die konsep kom ook duidelik na vore in die Onse Vader.
   Mat 6:12 en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;

   Ons moet vergifnis skenk omdat vergifnis deur ons ontvang is. God as sondelose Wese het nie nodig om vergifnis te ontvang nie, dus is God nie in dieselfde kategorie as ons nie en hoef Hy nie vergifnis te skenk nie. Inteendeel, vir God om vergifnis te skenk beteken dat Hy die Wet moet breek, want die Wet bepaal dat die sonde die dood verdien, en die Wet is goed. Vir God om dus teen die Wet te gaan is om te s dat die Wet sleg is. Maar ons het ons aanspraak op geregtigheid verloor omdat ons die Wet verbreek het.

   Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Watter vrug dan het julle toe gehad van die dinge waaroor julle jul nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. (Rom 6:20-23)


   Is die doel van oordeel en die daaropvolgende straf dan nie om die persoon te red nie?
   Nee, die doel van straf is nie redding (of rehabilitasie) nie maar sodat reg en geregtigheid volbring kan word. Wanneer 'n geharde krimineel die doodstraf ontvang is daar geen rehabilitasie nie, die krimineel leer geen les daaruit nie, en word ook nie 'n beter mens nie, maar die doel is om die skaal van 'lady justice' weer terug te bring na ewewig toe.

   Ek hoop dit help jou

   Groete

   V.

   Comment


   • #18
    Originally posted by Paul Pienaar View Post
    Hallo Julle,


    Hoe sou julle die volgende vraag antwoord?


    "Hoe kan God van Sy skepping (ons) verwag om die wat teen ons sondig te vergeef, maar God self gaan dit waarskynlik (algemene siening) nie doen nie (die hel siening)?

    Hoe sou julle so 'n vraag met duidelike Bybel tekste kan antwoord sonder om van 'n persoonlike opinie/siening gebruik te maak?


    Ek hoor graag 'n paar antwoorde.

    Paul
    Hallo Paul,

    Hier is 'n paar interessante antwoorde wat jy al gekry het, maar ek gaan probeer om dit in die kortste moontlike antwoord weer te gee. Daar staan,
    En elkeen wat ‘n woord spreek teen die Seun van die mens, dit sal hom vergewe word; maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie en ook in die toekomende nie.
    (Mat 12:32 AOV)
    Hier s die Bybel duidelik dat nie alle sonde vergewe sal word nie, nie nou nie en ook nie in die hiernamaals of hel nie. Ek weet daar is 'n paar verskillende sieninge oor wat die sonde teen die Heilige Gees is, maar ek glo werklik dat dit die mens se ingeboude weerstand is om lief vir God te wees en ook om God se gesag aan te neem. Deur Sy Gees wil Hy ons beweeg om tot Hom te kom, maar omdat mense aanhoudend God se liefde en gesag weerstaan, gaan Hy nie kan vergewe nie. Mens kan net vergifnis ontvang as mens onderdanig is en sterf in jouself. Arrogansie en eie geregtigheid staan God teen en kan nie vergewe word nie. God weerstaan die hoogmoediges.

    Jesus is nie self hier nie en Hy het self ges Hy laat 'n ander Trooster na, een wat ons wil beweeg om God te behaag. Staan die Trooster teen en jy bring afstand en selfs ewige afstand tussen jou en God die Vader.
    The Rapture

    My dearest friends, Im so sorry so sorry
    but I must confess, dont worry
    the rapture is not before the Great Tribulation
    its before Gods wrath!!!

    Because His wrath is not meant for you
    its for all the people in the zoo
    think about it and refresh
    you will see theres no way out of here, in the flesh

    If you really believe, you will see
    the rapture is for you and me
    when we decide to leave from here
    that very day, oh! God adhere


    Comment


    • #19
     Sinvolle vraag ?

     Ek verstaan die vraag nie so mooi nie. God het ons reeds vergewe, "verlede tyd". En nou verwag Hy ons moet mekaar vergewe net soos Hy ons vergewe het.
     Eph 4:32 Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.
     Ons moet dit net aanvaar in geloof. Die ouens wat dit nie glo nie het wel 'n probleem, en sal wel hel toe gaan soos Openbaringe 20:15 s.

     Comment


     • #20
      Paul, is jy 'n Pa?
      Wie maak die rels?
      Jammer, maar ek kan nie verduidelik sonder om emosioneel betrokke te raak nie

      S nou maar jy het 3 kinders, die middelste outjie het jou motor lelik seergemaak toe hy met jou sportsmotor gery het,,,,, jy wil sy nerwe aftrek, maar nou kom sy ouboet en hy is 'n paneelklopper en hy maak die motor vir jou gratis reg! So nou kom jy by middelboetie en s vir hom, Jou ouboet het die motor reg gemaak sodat jy nou nie meer in die moeilikheid is by my nie, maar nou wil ek h jy moet jou kleinsus (wat leer vir haarkapster) vergewe omdat toe sy die nuwe haarkleur op jou uitgetoets het, jou hare pampoen-kleur laat uitkom het.....

      Middelboetie het nou die keuse, hy vergewe vir kleinsus omdat hy groot vergifnis ontvang het, of hy vergewe haar nie, maar nou moet hy betaal vir die motor se regmaak.

      Dus die reel is: Vergewe of betaal. Matt 18.

      Maar soos CFJ s: Daar is 'n sonde wat tot die dood lei 1 Johannes 5:16, Matt 12 ...teen die sonde word jy gewaarsku....
      (net soos as kleinboet by ouboet se meisie gaan aanl, hy gaan gelooi word,,,,, nie kans vir vergifnis nie!!)
      The LORD is my Miracle

      G_d was gracious He has shown favor


      Hope is a seed
      God plants in our hearts
      to remind us
      there are better things ahead.
      -Holley Gerth

      Comment


      • #21
       Originally posted by Paul Pienaar View Post
       *My bold


       Gene,

       Die bold gedeelte het ek al baie gehoor. Maar wee' jy, ek het nog nooit gesien hoe iemand dit skriftelik uit die Bybel aan my kon wys nie.
       Ek ontken dit daarom nie, maar is regtig oop vir 'n goeie verduideliking oor hoekom God nie regverdig sal wees as HY nie alle sonde met die dood sou straf nie.
       Die Bold gedeelte: Alle sonde word met die dood gestraf. Anders sou Hy nie reverdig wees nie.


       Die kort antwoord hiervan: As God vir Adam ges het dat hy sekerlik sal sterwe as hy ongehoorsaam is (ongehoorsaamheid is sonde) en dan hom nie laat sterwe nie, dan is God nie regverdig nie, sien dan skrifte hieronder wat uitwys dat ons ook in die sondige natuur gebore is deur die sonde wat van Adam af gekom het.

       Gn 2:16 En die HERE God het aan die mens bevel gegee en ges: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet,
       Gn 2:17 maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.

       Deur Adam se sonde is ons gebore in n sondige natuur.

       Rom 5:12 Daarom, soos deur een mens (Adam) die sonde in die wreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het
       Rom 5:13 want vr die wet was daar al sonde in die wreld; maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie.
       Rom 5:14 Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat n voorbeeld is van Hom wat sou kom.
       Rom 5:15 Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie; want as deur die misdaad van die n (Adam) baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword.
       Rom 5:16 En nie soos deur n wat gesondig het (Adam), is die gawe nie; want die oordeel was uit n tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak.
       Rom 5:17 Want as ten gevolge van die misdaad van die n (Adam) die dood geheers het deur die n, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die n, Jesus Christus.
       Rom 5:18 Daarom dan, net soos dit deur een misdaad (Adam se sonde) vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid (Jesus wat as verlosser vir die sonde in ons sondige mense se plek kom sterwe het) vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe.
       Rom 5:19 Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens (Adam) baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die n (Jesus Christus) baie tot regverdiges gestel word.
       Rom 5:20 Maar die wet het daar bygekom, sodat die misdaad meer sou word; en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword;
       Rom 5:21 sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, onse Here.

       God het n wet ingestel van die Lossingsreg, volgens God se eie wet nl die lossingsreg, het God homself en ons geregverdig deurdat hyself deur Jesus (Onthou God 3 enig) vir ons sondes kom sterwe het in ons plek as die verlosser deur die lossingsreg God het sy eie wet daardeur self nie oortree nie, en dit wys op die regverdigheid, as God Sy eie wet wat HY vir ons gegee het, sonde = dood (Gen 2:17), maar kan losgekoop word deur losser (Eksodus,Levitikus, Rut, Numeri, Jesaja)

       1Ko 15:20 Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.
       1Ko 15:21 Want aangesien die dood deur n mens is, is die opstanding van die dode ook deur n mens.
       1Ko 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;
       1Ko 15:23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.
       1Ko 15:24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.
       1Ko 15:25 Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.
       1Ko 15:26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.


       1Ko 15:45 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het n lewende siel geword; die laaste Adam (Jesus Christus) n lewendmakende Gees.
       1Ko 15:46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.
       1Ko 15:47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.


       2Ko 5:14 Want die liefde van Christus dring ons,
       2Ko 5:15 omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het (Jesus vir ons as losser), hulle dan almal gesterf het (ons IN Jesus Gesterf het Sien Rom 6); en Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is.
       2Ko 5:16 Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tg nie meer so nie.
       2Ko 5:17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.
       2Ko 5:18 En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het,
       2Ko 5:19 naamlik dat God in Christus die wreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie (omdat as ons IN Jesus is, dan het ons verlossing deur Jesus van die dood) en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.

       Rom 6:1 Wat sal ons dan s? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word?
       Rom 6:2 Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?
       Rom 6:3 Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?
       Rom 6:4 Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in n nuwe lewe kan wandel.
       Rom 6:5 Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur di aan sy opstanding;
       Rom 6:6 aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.
       Rom 6:7 Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde.
       Rom 6:8 As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe,
       Rom 6:9 omdat ons weet dat Christus, nadat Hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor Hom nie meer nie.
       Rom 6:10 Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe; maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God.
       Rom 6:11 So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here.

       Ag dit is eintlik so duidelik, mens moet net die Woord lees. Dit staan tog alles daar.

       Net ietsie om oor na te dink: As iemand nie kan insien dat God die wat nie Jesus aanneem in die hel gaan werp nie, dan sal daai persoon nooit die gebeure op Golgota kan begryp nie...

       Van die wat nou al my vorige aanmerkings al gelees het sal nou al weet dat ek altyd dit probeer duidelik maak, dat as mens nie die Ou Testament lees nie sal mens NOOIT die Nuwe Testament te volle verstaan nie, dan begin mens wonder oor sekere dinge en die duiwel is listig, hy laat mens begin twyfel oor dinge, maar as jy jou omgord met die waarheid en die swaard van die gees, nl die Woord van God gebruik, ken en beoefen en lewe van elke Woord wat uit God uitgaan, wat ook vir ons neergepen is, dan kan die duiwel mens nie laat wankel in die dag van besoeking nie, dan staan mens vas, sonder om te wankel.

       Paul, nie enigeiemand hier kan jou oortuig met slim woorde of enige wysheid of kennis nie, om antwoord te kry op jou vraag kan ek jou net die raad gee, en dis om jou te beoefen in die swaard van die Gees, lees die Woord van Genesis tot Openbaring, en bid dat die Heilige Gees dit vir jou sal oopmaak, dan gaan jy baie dinge beter verstaan, en sterker staan in die geloof en die helm van verlossing gaan jou meer en meer begin beskerm teen die twyfel wat die vyhand by mens probeer skep.

       Comment


       • #22
        Hallo Julle,

        Dankie vir julle antwoorde.

        Ek's besig om daarna te kyk en daaroor te dink.

        Dit lyk my die draad trek baie na die "hel" se kant toe.
        Ek wens dit kon anders.

        Hoekom word daar in die algemeen gepraat oor die hel, wanneer daar na verskillende dinge verwys word, bedoelende poel van vuur, gehenna, graf, ewige dood ens.?

        Kan iemand hier dit waag om 'n definisie te plaas van die "hel", waarmee belydende Bibleforum deelnemers kan saam stem?

        Ek het al verskillende sienings vanuit verskillende protestantiese denominasies gehoor oor wat met "hel" bedoel word. Is daar konsensus hieraangaande onder die forum deelnemers?

        Ek antwoord later op van julle plasings.

        Paul

        Comment


        • #23
         Paul Pienaar, ek het hier gister so 'n draad oop gemaak : http://bibleforums.org/showthread.php?t=166594
         The LORD is my Miracle

         G_d was gracious He has shown favor


         Hope is a seed
         God plants in our hearts
         to remind us
         there are better things ahead.
         -Holley Gerth

         Comment

         Working...
         X