Announcement

Collapse
No announcement yet.

'n sinvolle vraag

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • 'n sinvolle vraag

  Hallo Julle,


  Hoe sou julle die volgende vraag antwoord?


  "Hoe kan God van Sy skepping (ons) verwag om die wat teen ons sondig te vergeef, maar God self gaan dit waarskynlik (algemene siening) nie doen nie (die hel siening)?

  Hoe sou julle so 'n vraag met duidelike Bybel tekste kan antwoord sonder om van 'n persoonlike opinie/siening gebruik te maak?


  Ek hoor graag 'n paar antwoorde.

  Paul

 • #2
  Dalk die feit dat die mens 'n ongeregtige en onregverdige wese is en God absoluut geregtig en absoluut regverdig is

  Ons kan nie menslike eienskappe met Goddelike eienskappe vergelyk nie, ons kan nie dit wat op ons (as sondige wesens) van toepassing is op God van toepassing maak nie, ons kan nie God se optrede meet aan die mens se optrede nie, wie is 'n mens dat hy God se raadsman wil wees, wie dink 'n mens is hy dat hy God kan adviseer?

  Die Woord leer duidelik dat daar diegene sal wees wat ter helle sal gaan, dit is wat Jesus leer, dit is wat ons moet glo, anders kan ons die Woord totaal net verwerp, want dan is daar geen meer doel om jou lewe daarvolgens in te rig nie.

  Groete
  Phil

  Comment


  • #3
   Paul

   Die probleem is dat die vraag wat jy vra, vanuit 'n menslike oogpunt gevra word. Dis 'n vraag wat getuig van onkunde, en 'n gebrek aan kennis van God. Job het ook sulke vrae aan God gevra, maar in Job 42:3 lees ons: "Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie. 4 Hoor tog, en k sal spreek; ek sal U ondervra en onderrig U my! 5 Volgens hoors het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien. 6 Daarom herroep ek en het berou in stof en as."

   Jy sien, dit gaan nie oor jou en my nie, dit gaan ALTYD oor God, en oor Hom alleen. Ons is hier om Hom te verheerlik. Ons is die skepsels, Hy is die Skepper! En as 'n mens dit verstaan, dan verstaan jy ook dat ALLE sonde teen God gepleeg word, nie teen mense nie.
   (Psalm 51:6 "Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u o, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou.")

   Wanneer mense jou en my te na kom, dan sondig hulle nie teen ons nie maar teen God! En Hy sal vergeld. (Romeine 12:19 Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here")

   Die feit is ook dat ALMAL van ons erens in ons lewens al iemand anders te na gekom het. Indien nie, het ons verseker vir God te na gekom. Hoe kan ons dan onder sulke omstandighede weier om ander te vergewe as hulle ons te na kom? Dit is waarom die Here se dat die een wat self sondeloos is, die eerste klip moet gooi.... Dit is waarom Hy alleen (wat nooit self sonde gedoen het of iemand te na gekom het nie,) die reg het om te vergeld.

   Die ander sy van die saak is natuurlik dat Hy alle kante van 'n saak ken, terwyl jy en ek net van een kant af na 'n saak kyk. Ons sien gewoonlik net ons eie "seerkry" en "onregte" raak. Maar God sien die hele situasie in volmaakte perspektief. Daarom is Hy in 'n beter posisie om te oordeel, en "straf" uit te deel, as dit nodig is.

   Comment


   • #4
    Job

    Job het BAIE vrae teenoor God gehad. Vir bykans 38 hoofstukke het God hom nie geantwoord nie....en toe vrae God die vrae:

    Job 38:1 Daarna het die HERE Job uit n storm geantwoord en ges:
    Job 38:2 Wie maak die raadsbesluit daar tot duisternis met woorde sonder kennis?
    Job 38:3 Gord dan soos n man jou heupedan sal Ek jou ondervra, en onderrig jy My.
    Job 38:4 Waar was jy toe Ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het.
    Job 38:5 Wie het sy afmetinge bepaal? jy weet dit mos! Of wie het daaroor die meetsnoer gespan?
    Job 38:6 Waar is sy fondamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gel?
    Job 38:7 Toe die mresterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het?
    Job 38:8 En wie het die see met deure afgesluit toe dit uitgebreek, uit die moederskoot voortgekom het?
    Job 38:9 Toe Ek die wolk tot sy kleding gemaak het en die donkerheid tot sy windsel.
    Job 38:10 Toe Ek my grens daarvoor uitgebreek en grendel en deure gemaak het;
    Job 38:11 en ges het: Tot hiertoe mag jy kom en nie verder nie; en hier word n grens gestel vir jou trotse golwe.
    Job 38:12 Het jy, solank as jy lewe, die mre ontbied, die dageraad sy plek aangewys,
    Job 38:13 om die some van die aarde aan te gryp, sodat die goddelose daarvan afgeskud word?
    Job 38:14 Dit neem nuwe vorme aan soos die klei onder n sel; en die dinge kry gestalte soos n kleed.
    Job 38:15 En aan die goddelose word hulle lig ontneem, en die ho arm word verbreek.
    Job 38:16 Het jy gekom tot by die bronne van die see? En het jy rondgewandel in die binneste diepte van die wreldvloed?
    Job 38:17 Is die poorte van die dood vir jou ontbloot? En het jy die poorte van die doodskaduwee gesien?
    Job 38:18 Omvat jou begrip die breedtes van die aarde? Gee te kenne as jy dit alles weet.
    Job 38:19 Waar is tog die weg na die woning van die lig? En die duisterniswaar is tog sy plek,
    Job 38:20 sodat jy dit kan bring, elkeen na sy gebied en kan verstaan die paaie na hulle huis?
    Job 38:21 Jy weet dit seker wel, want jy is toe gebore! En die getal van jou dae is groot!
    Job 38:22 Het jy gekom by die skatkamers van die sneeu? En het jy die skatkamers van die hael gesien,
    Job 38:23 wat Ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog?
    Job 38:24 Waar is tog die weg na die plek waar die lig gedeel word, die oostewind hom uitsprei oor die aarde?
    Job 38:25 Wie het n kanaal gesplyt vir die stortvloed en n pad vir die onweerstraal;
    Job 38:26 om te laat ren op n land waar geen mens is nie, op n woestyn waar niemand woon nie;
    Job 38:27 om woestheid en verwoesting te versadig en op die groeiplek jong gras te laat uitspruit?
    Job 38:28 Het die ren n vader? Of wie verwek die doudruppels?
    Job 38:29 Uit wie se moederskoot kom die ys te voorskyn? En die ryp van die hemelwie baar dit?
    Job 38:30 Die waters word hard soos n klip, en die oppervlakte van die watervloed sluit aanmekaar.
    Job 38:31 Kan jy die bande van die Sewe-ster knoop? Of die toue van die Oron losmaak?
    Job 38:32 Kan jy die Diereriem uitbring op sy tyd? En die Beer met sy kleintjies lei?
    Job 38:33 Ken jy die wette van die hemel? Of kan jy sy heerskappy oor die aarde bestel?
    Job 38:34 Kan jy jou stem na die wolke verhef, sodat n oorvloed van water jou oordek?
    Job 38:35 Kan jy die bliksems uitstuur, sodat hulle heengaan en vir jou s: Hier is ons!
    Job 38:36 Wie het wysheid neergel in die wolke? Of wie het verstand gegee aan die wolkgevaarte?
    Job 38:37 Wie kan die wolke met wysheid tel? En die watersakke van die hemelwie giet hulle leeg
    Job 38:38 wanneer die stof saamvloei tot n stuk gietwerk en die kluite aanmekaar klewe?
    Job 38:39 (39:1) Kan jy prooi jag vir die leeuin? Of die honger van die jong leeus stil maak
    Job 38:40 (39:2) as hulle neerbuig in die lplekke, klaar sit in die skuilplek om te loer?
    Job 38:41 (39:3) Wie berei vir die kraai sy spys as sy kleintjies roep tot God, ronddwaal by gebrek aan voedsel?

    Comment


    • #5
     Originally posted by Paul Pienaar View Post


     "Hoe kan God van Sy skepping (ons) verwag om die wat teen ons sondig te vergeef, maar God self gaan dit waarskynlik (algemene siening) nie doen nie (die hel siening)?
     (my bold)
     Dalk verstaan ek nie die vraag heeltemal nie, maar God het dan juis Sy Seun aarde toe gestuur om vir ons sondes te sterwe, en ter vergifnis van hierdie sondes ?
     As daar reeds betaal is vir Sy kinders se sondes, dan is dit mos vergewe, en omrede God dit op so 'n besliste manier gedoen het, verwag Hy dieselfde van ons !

     Comment


     • #6
      Originally posted by Die Filadelfieer View Post
      Dalk verstaan ek nie die vraag heeltemal nie, maar God het dan juis Sy Seun aarde toe gestuur om vir ons sondes te sterwe, en ter vergifnis van hierdie sondes ?
      As daar reeds betaal is vir Sy kinders se sondes, dan is dit mos vergewe, en omrede God dit op so 'n besliste manier gedoen het, verwag Hy dieselfde van ons !
      Fila

      Die feit is dat God NIE sonde kan vergewe NIE. Alle sonde word met die dood gestraf. Anders sou Hy nie reverdig wees nie. Dis die rede waarom Jesus aarde toe gekom het, om namens ons gestraf te word vir sonde. Dis redelik tegnies, maar ek glo dis waarna Paul verwys.

      Comment


      • #7
       Paul

       Die anderkant van die saak is natuurlik dat jy ontken dat daar 'n hel is en mense wat daar sal opeindig wat bekend staan as universile rekonsiliasie wat mens nie uit die Woord kan regverdig nie

       Comment


       • #8
        Eugene

        Jy is absoluut korrek, as God sonde net sou afgeskryf het, was Hy 'n leuenaar en nie absoluut regverdig nie, maar God is dit nie en is absoluut regverdig, daarom is daar geen vergifnis van sondes sonder die vergieting van bloed nie.

        Sonde kan nie ongestraf gelaat word nie, as ons so redeneer, dan s ons God sal in Sy absolute heiligheid onheiligheid voor Hom vedra.

        Maar ek glo Fila stem ook hiermee saam en praat van vergifnis in Jesus Christus wat reeds die prys betaal het

        Comment


        • #9
         Originally posted by Gene View Post
         Fila

         Die feit is dat God NIE sonde kan vergewe NIE.

         Ek verstaan die konsep van "Straf vir sonde is die dood", maar hoekom vra ons dan vir vergifnis, soos ons deur Jesus geleer om te doen ?

         Luk 11:4 en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is..................

         Hierdie is tog sekerlik nie 'n nuttelose versoek nie ? Ek wil die kwessie anders stel en s dat God inderdaad ons sondes vergewe, omdat daar klaar voor betaal is.

         Comment


         • #10
          Vergifnis is in Jesus, Hy is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kan na die Vader toe gaan behalwe deur Hom nie. Daarom is daar geen vergifnis buite Hom nie, as jy nie in 'n verhouding met Hom staan nie, is daar vir jou geen vergifnis nie.

          Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
          Romeine 8:1

          Comment


          • #11
           Wanneer ons om vergifnis vra vir ons sondes, vra ons inderwaarheid vir God om dit teen die rekening wat Jesus reeds aan die kruis vereffen het, te debiteer. Dis die enigste manier waarop ons vrygespreek kan word. Maar God vergewe nie die sonde nie, Hy plaas dit net oor op Iemand anders. Iemand is gestraf daarvoor, dit word nie sondermeer afgeskryf nie. Soos ek verstaan, is Paul se vraag dan, waarom moet ons diegene wat teen ons oortree, vergewe, as God nie bereid is om dit te doen nie?

           Comment


           • #12
            Originally posted by Gene View Post
            Paul

            Die probleem is dat die vraag wat jy vra, vanuit 'n menslike oogpunt gevra word. Dis 'n vraag wat getuig van onkunde, en 'n gebrek aan kennis van God.

            Hallo gene,

            Juis! Ek vra dit vanuit 'n menslike oogpunt want dit is die enigste oogpunt wat ek as mens het. En ek vra dit juis op 'n forum soos hierdie waar gelowiges kan gesels en aan die hand van die Woord die vraag kan probeer antwoord.


            Jy sien, dit gaan nie oor jou en my nie, dit gaan ALTYD oor God, en oor Hom alleen. Ons is hier om Hom te verheerlik. Ons is die skepsels, Hy is die Skepper! En as 'n mens dit verstaan, dan verstaan jy ook dat ALLE sonde teen God gepleeg word, nie teen mense nie.
            (Psalm 51:6 "Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u o, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou.")


            OK, ek is heeltemal met jou op hierdie punt


            Wanneer mense jou en my te na kom, dan sondig hulle nie teen ons nie maar teen God! En Hy sal vergeld. (Romeine 12:19 Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here")


            Steeds met jou op wat jy hierbo skryf


            Die feit is ook dat ALMAL van ons erens in ons lewens al iemand anders te na gekom het. Indien nie, het ons verseker vir God te na gekom. Hoe kan ons dan onder sulke omstandighede weier om ander te vergewe as hulle ons te na kom? Dit is waarom die Here se dat die een wat self sondeloos is, die eerste klip moet gooi.... Dit is waarom Hy alleen (wat nooit self sonde gedoen het of iemand te na gekom het nie,) die reg het om te vergeld.


            Gene, ek is van oortuiging dat ek en jy as mens/skepsel moet vergeef. En ek probeer my bes. Soms is ek meer suksesvol as ander kere, maar ek probeer soveel as wat ek kan. Partykeer neem dit langer.


            Die ander sy van die saak is natuurlik dat Hy alle kante van 'n saak ken, terwyl jy en ek net van een kant af na 'n saak kyk. Ons sien gewoonlik net ons eie "seerkry" en "onregte" raak. Maar God sien die hele situasie in volmaakte perspektief. Daarom is Hy in 'n beter posisie om te oordeel, en "straf" uit te deel, as dit nodig is.
            Gene, ek dink dat ek grootliks nie verstaan hoe baie gelowiges by 'n siening kom dat god se oordeel altyd op die ou einde 'n "ewige dood" of "ewige hel" of of ... tot gevolg sal he nie.
            Is die doel van oordeel en die daaropvolgende straf dan nie om die persoon te red nie?


            Comment


            • #13
             Originally posted by Gene View Post
             Fila

             Die feit is dat God NIE sonde kan vergewe NIE. Alle sonde word met die dood gestraf. Anders sou Hy nie reverdig wees nie. Dis die rede waarom Jesus aarde toe gekom het, om namens ons gestraf te word vir sonde. Dis redelik tegnies, maar ek glo dis waarna Paul verwys.

             *My bold


             Gene,

             Die bold gedeelte het ek al baie gehoor. Maar wee' jy, ek het nog nooit gesien hoe iemand dit skriftelik uit die Bybel aan my kon wys nie.
             Ek ontken dit daarom nie, maar is regtig oop vir 'n goeie verduideliking oor hoekom God nie regverdig sal wees as HY nie alle sonde met die dood sou straf nie.

             Comment


             • #14
              Originally posted by Phil Fourie View Post
              Paul

              Die anderkant van die saak is natuurlik dat jy ontken dat daar 'n hel is en mense wat daar sal opeindig wat bekend staan as universile rekonsiliasie wat mens nie uit die Woord kan regverdig nie

              Hallo Phil,

              Nee, ek hang nie universiele rekonsiliasie aan nie. UK het nie Jesus se offer nodig nie, so ek dink ook nie dat UK uit die Woord geregverdig kan word nie.
              Tog wanneer my Bybel praat van Hades en Gehenna en grave, erken ek dit, maar hoekom sal ek "hel" erken as dit nie in Bybel staan nie?
              Selfs my King James, wat ek meestal gebruik, beveel aan dat "hel" eerder gelees moet word as onderskeidelik Hades, Gehenna of grave afhangende van watter teks dit in verskyn.

              So ek ontken nie, Hades, Gehenna en grave nie, hoe kan ek as ek dit dan daar kan lees.
              Wat ek wel ontken is 'n sekere siening oor wat die "hel" is.

              Comment


              • #15
               Originally posted by Gene View Post
               Wanneer ons om vergifnis vra vir ons sondes, vra ons inderwaarheid vir God om dit teen die rekening wat Jesus reeds aan die kruis vereffen het, te debiteer. Dis die enigste manier waarop ons vrygespreek kan word. Maar God vergewe nie die sonde nie, Hy plaas dit net oor op Iemand anders. Iemand is gestraf daarvoor, dit word nie sondermeer afgeskryf nie. Soos ek verstaan, is Paul se vraag dan, waarom moet ons diegene wat teen ons oortree, vergewe, as God nie bereid is om dit te doen nie?

               Hi Gene,

               Dalk het ek my vraag nie duidelik genoeg gestel nie.
               Ek aanvaar dat ons diegene wat teen ons sondig, moet vergewe.

               Die kern van my vraag is, of God 'n standaard stel wat HY self nie aan gaan voldoen nie?
               M.a.w., moet ons as skepsels alle sondaars vergewe, maar GOD gaan op die einde die wat teen hom sondig en Sy vergifnis nie soek/aanvaar nie, vir ewig straf?

               Self sal ek NEE antwoord op my boonste vraag, maar ek sal steeds graag wil sien hoe die vraag skriftelik beantwoord word.


               Groete
               Paul

               Comment

               Working...
               X