Announcement

Collapse
No announcement yet.

Hoeveel malles is op die forum?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Marinda
  replied
  Nee dis waar, Jesus se lyding is nie deur Sy sonde of ongeloof veroorsaak nie, maar deur ons s'n. Hy het nie gebid dat die beker moet verby gaan oor Hy nie die kruisiging kon deur gaan nie, maar omdat Hy wat sonder sonde was, ons sonde op die kruis moes dra en sonder God verlate moes wees ( want God kan die teenwoordigheid van sonde nie verdra nie).
  Die gesprek tussen God en die duiwel oor Job vind plaas omdat Adam se plek nou deur die duiwel ingeneem is, Adam se verraad teen die hemel was veel groter, as die teen sy eie nageslag. Hy het die hemel en God se teenwoordigheid met die boosheid van die duiwel besoedel. Die gesprek tussen God en die duiwel is niks anders, as die duiwel wat Job as Adam se nageslag, by God kom opeis nie, hy het die heerskappy oor Adam en sy nageslag gekoop, en nou eis hy sy goedere by God op. God het volgens Sy eie regspraak geen keuse as om te se: "Kyk hy is in jou hand". Die gesag op aarde beheer ook die natuurkragte, en nadat Jesus die duiwel uitgeklee het, is daardie gesag op aarde ons s'n.
  Wat met Job gebeur het, het als te doen met 'n heerser op aarde, Adam, wat die gesag uitverkoop hat aan die dief wat steel, slag en verwoes, soos met 9/11, en wat satan ook getrou aan sy karakter ook aan Job kom doen het. Toe Job dit verstaan, verloor die vader van die leuen sy houvas op hom, daar is vir die duiwel geen wins aan klein vee, 'n siek mens of 'n dooie mens nie, sy aanslag is slegs gemik op Job se verhouding met God.
  En vandag nog steeds hoe hy ons verhouding met God kan skaad, toe Job erken dat hy altyd net op hoorse geglo het, verloor die duiwel sy houvas op hom en God seen hom veelvuldig. Ek glo nie God se toelatende wil is dat duisende mense, soos met 9/11 hel toe moet gaan omdat hul nog nie Sy offer aanvaar het nie. God se toelatende wil dat jy vermoor word en ek nie, ens. Nee ek glo Sy toelatende wil is dat elkeen op aarde 'n keuse vir Hom moet maak, en die offer van Sy Seun sal ervaar, en die heerskappy sal opneem op aarde en begin heers dat ons die vyand 'n voetbank vir Sy voete kan maak dat Hy kan terug kom om ons te kom haal.

  Leave a comment:


 • Gene
  replied
  Originally posted by Marinda View Post
  Ons is in 'n liefdesverhouding met God, in 'n liefdesverhouding moet daar vryheid wees. Jy kan nie iemand dwing om vir jou lief te wees nie, daar is in liefde altyd 'n keuse, vry heid en 'n verantwoordelikheid. Lees die gelykenis van die Verlore Seun, niks wat daar ge beur het was die pa se skuld nie, die pa het geweet die seun maak 'n fout, maar die lief de dwing nie en manipileer nie, al wat die pa toegelaat het, was vir die seun om sy eie keuses te maak, maar dit het niks verander aan die pa se liefde nie. God reel nie omstan dighede nie, nie verkragting, nie moord nie. Dis nie God se karakter nie, Hy gebruik nie sonde om van my 'n beter mens te maak nie. Maar wat wel waar is, is dat God in alle om standighede by ons is, en Hy begin werk in die mate wat jy Hom toelaat. Die Gees se hart is om ons in die volle waarheid te oortuig, net soos met Adam en Eva.
  Hoekom gebeur slegte goed met goeie Christene, ons leef in 'n gevalle wereld, maar Je sus het gesterf om die gebroke verhouding met God en die mens te herstel. Die mens is die toppunt van die natuur, ons is geskape om te heers. Hy werk in 'n rangorde, God her stel die mens, sodat die mens die herstel verder kan bewerk na die natuur toe, jy het 'n verantwoordelikheid, soos Jesus storm stil gemaak het ens.Vyand wat kyk hoe hy kan steel, slag en verwoes, anders moet ons se dat elke verkragting uit God se hand is. God hou Hom nie op met sonde nie, want dis dan waarvoor Hy gesterf het. Hoeveel keer waarsku die Gees van die Here nie die mens nie, maar omdat ons nie Sy stem ken nie hoor ons nie, dan is dit God se toelatende wil. Wat is toelaat? Dit is toestemming, same werking. Job het aan die begin gese dat hy 'n godvresende man was, maar aan die einde se hy dat hy van hoorse vir God geken het. "Ek het uit vrees en godsdiens U beskuldig as die een wat die skade in my lewe gedoen het en ek is jammer daaroor." God het die mag en outoriteit aan die mens gegee om te heers met die HG, so die toelatende wil bestaan eerstens omdat die mensdom dit toelaat, omdat ons in onkunde stap en ons nie weet wat ons outoriteit en wat ons gesag en mag is nie. Dis hoekom die vyand steel daar waar hy plek kry.
  Marinda

  ek hoor wat jy se en daar is baie waarheid in. Maar ek kan nie heeltemal met jou saamstem nie. God is en bly in beheer en niks kan met jou of my gebeur sonder dat Hy dit toelaat nie. Dis nie noodwendig altyd Sy wil nie, en dit is verseker as gevolg van sonde en verkeerde keuses, maar God laat dit steeds toe. (Ek dink nie die verlore seun kan hier effektef as voorbeeld aangehaal word nie - die gelykenis het 'n heel ander boodskap.)

  Maar as jy byvoorbeeld die boek Job gaan lees, dan sien jy dat die satan God se toestemming moes gevra het om Job se rykdom weg te neem. God het dit toegelaat, maar 'n perk daar gestel wat die satan nie kon verbysteek sonder God se toestemming nie, naamlik dat hy Job se gesondheid nie mag aangeraak het nie. Later het God egter wel ook toegelaat dat Job se gesondheid aangetas kon word, maar nie sy lewe nie. God was elke oomblik in beheer, en Job se sonde was nie die oorsaak van sy lyding nie, daaroor is die Bybel ook baie duidelik. Die fout het nie by Job gele nie. En so is daar vele voorbeelde. Wat met Josef gebeur het, is deur God toegelaat omdat Hy 'n plan daarmee gehad het. Josef se sonde was nie die oorsaak van sy lyding nie. So is Jesus se lyding ook nie deur Sy sonde of ongeloof veroorsaak nie. God was in staat om oombliklik 'n einde daaraan te maak. Jesus het dit besef en daarom by Sy Vader gepleit om dit te doen, maar God het besluit om die lyding toe te laat, ter wille van die mensdom.

  'n Ramp soos die 9/11 ramp in Amerika is ook geensins deur God geinisieer nie en ek glo ook geen oomblik dat dit Sy wil was nie. Maar Hy het dit toegelaat om 'n rede waaroor ons op hierde stadium net kan bespiegel, maar in die lewe hierna sal verstaan. Maar 'n mens hoor ongelooflike verhale van mense wat bv in die geboue of vliegtuie moes wees, maar op 'n wonderbaarlike (bonatuurlike) wyse verhinder was om daar te wees, en dus die ramp oorleef het. Dit is vir my net weereens 'n bewys van God se ingryping en beheer. Dinge gebeur dus maar net so ver as wat God dit toelaat om te gebeur.

  Leave a comment:


 • Marinda
  replied
  Ons is in 'n liefdesverhouding met God, in 'n liefdesverhouding moet daar vryheid wees. Jy kan nie iemand dwing om vir jou lief te wees nie, daar is in liefde altyd 'n keuse, vry heid en 'n verantwoordelikheid. Lees die gelykenis van die Verlore Seun, niks wat daar ge beur het was die pa se skuld nie, die pa het geweet die seun maak 'n fout, maar die lief de dwing nie en manipileer nie, al wat die pa toegelaat het, was vir die seun om sy eie keuses te maak, maar dit het niks verander aan die pa se liefde nie. God reel nie omstan dighede nie, nie verkragting, nie moord nie. Dis nie God se karakter nie, Hy gebruik nie sonde om van my 'n beter mens te maak nie. Maar wat wel waar is, is dat God in alle om standighede by ons is, en Hy begin werk in die mate wat jy Hom toelaat. Die Gees se hart is om ons in die volle waarheid te oortuig, net soos met Adam en Eva.
  Hoekom gebeur slegte goed met goeie Christene, ons leef in 'n gevalle wereld, maar Je sus het gesterf om die gebroke verhouding met God en die mens te herstel. Die mens is die toppunt van die natuur, ons is geskape om te heers. Hy werk in 'n rangorde, God her stel die mens, sodat die mens die herstel verder kan bewerk na die natuur toe, jy het 'n verantwoordelikheid, soos Jesus storm stil gemaak het ens.Vyand wat kyk hoe hy kan steel, slag en verwoes, anders moet ons se dat elke verkragting uit God se hand is. God hou Hom nie op met sonde nie, want dis dan waarvoor Hy gesterf het. Hoeveel keer waarsku die Gees van die Here nie die mens nie, maar omdat ons nie Sy stem ken nie hoor ons nie, dan is dit God se toelatende wil. Wat is toelaat? Dit is toestemming, same werking. Job het aan die begin gese dat hy 'n godvresende man was, maar aan die einde se hy dat hy van hoorse vir God geken het. "Ek het uit vrees en godsdiens U beskuldig as die een wat die skade in my lewe gedoen het en ek is jammer daaroor." God het die mag en outoriteit aan die mens gegee om te heers met die HG, so die toelatende wil bestaan eerstens omdat die mensdom dit toelaat, omdat ons in onkunde stap en ons nie weet wat ons outoriteit en wat ons gesag en mag is nie. Dis hoekom die vyand steel daar waar hy plek kry.

  Leave a comment:


 • CFJ
  replied
  Henry,

  As ek by Gene kan aansluit, sal ek graag wil wys daarop dat 'n dankbare hart, tevrede sal wees met die uitslag van gebed. Ons kan nie onbepaald net opeis, oor wat ons behoeftes is nie, want dan sal selfsug die hemelruim beset en vergenoegdheid sal iets wees wat net op die maan gevind sal word.

  Tog verstaan ek, altans en dink so, wat jy probeer s, want daar is verseker beloftes wat God gegee het, wat ons met beide hande kan aangryp en opeis. Mens moet egter deeglik bewus wees daarvan, dat geloof op twee bene staan, dit wat ons genadiglik kan opeis en dit wat ons vergenoegd moet aanvaar. Jy gaan soms meer kry as wat jy verwag het en aan die anderkant gaan jy weer nie altyd kry wat jy wil h nie. Die Here weet wanneer ons onvergenoegd verwag en gee dan minder en dan weet Hy ook wanneer ons in dankbaarheid verwag het en gee dan meer.

  Hy bly in beheer, want as ons net kan opeis, sal ons nooit die streep sien wat wel getrek is nie. Nie dat ek dit uit gebrek s nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te h; in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig: om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te h sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. (Filp 4:11-13 AOV) Die Here weet wanneer ons klein gemaak moet word en wanneer ons groot gemaak moet word. Hierdie klein- en grootmaak, is die balans wat daar moet wees tussen 'n dankbaarheidslewe en 'n oorwinningslewe.

  Leave a comment:


 • Gene
  replied
  Originally posted by Henry View Post
  Gene, die Bybel is mos God se wil. As jy bv jou woord gee ten opsigte van iets, dan is dit mos jou wil. Waarom God se Woord anders hanteer? Die probleem is dat te veel christene die Bybel nie as God se wil beskou nie en nog meer beskou dit nie werklik as Sy Woord nie. Ek dink ons gaan eendag 'n moewiese verrassing kry.

  Gene, daar is lyding. Dis gewis, maar wat ek probeer beklemtoon is dat dit gaan oor hoe jy dit hanteer. Hanteer jy dit nav God's Woord of op die wreldse manier? Vra jy ander om maar vir jou te bid of het jy die "rooi telefoon" se nommer? Ek hoop jy verstaan wat ek probeer s.

  As Sy Woord Sy wil is, is dit maklik om te glo, want ... kyk my handtekening!! As jy net sekere goed in die Bybel glo, raak dit problematies, want wat in die Bybel glo jy en wat nie en hoe neem jy daardie besluit?

  Ons is nou in 'n nuwe dispensasie en wonderwerke het "verval"?
  Ons is nou in 'n nuwe dispensasie en tale het tot niet gegaan?
  Ons is nou in 'n nuwe dispensasie en ...

  As dit die geval is, kan sekere goed wat met my gebeur het, nie verklaar word nie. Wat nou??

  Hier kom die vraag of gebed soos die Lotto is, weer na vore. Verstaan jy wat ek probeer s?
  Henry

  Nee, ek dink nie ek verstaan wat jy probeer se nie. Gebed kan nooit soos die Lotto wees nie, want die Lotto speel jy "mogge troffe" m.a.w. jy maak staat op die geluksgodin - wie weet of jy DALK gelukkig gaan wees? Maar gebed is gerig tot ons hemelse Vader wat beloof het dat Hy ons nooit in die steek sal laat nie, wat Sy liefde vir ons bewys het en wat vir ons net die beste wil gee. Wanneer jy met 'n opregte gemoed in geloof na Hom toe gaan met jou versoeke, dan ervaar jy volkome vrede, omdat jy weet dat Hy in beheer is, en dat Hy werklik omgee. As jou gebed nie verhoor word soos wat jy dit graag sou wou he nie, weet jy dat Hy steeds in beheer is, en dat daar 'n rede is waarom jy nie kry wat jy vra nie..... Met die Lotto hou jy maar duim vas, en as dit misluk, dan probeer jy maar weer, en weer, en weer.

  Ek se weer, ek dink nie ons verskil werklik so baie van mekaar nie. (Dis te se as ek jou reg verstaan) Ek stem saam dat dit belangrik is hoe jy teenspoed en lyding hanteer. M.a.w. neem jy God op Sy Woord en aanvaar jy dat Hy in beheer is en dat Hy die beste weet. Indien wel, sal jy Sy vrede ervaar wanneer jou gebedsversoeke nie toegestaan word nie. (soos Habakuk) Indien nie, sal jy in opstand kom en wil weet waarom Hy dan nie jou gebede verhoor nie. Dit kom by 'n persoonlike verhouding met Hom (ek neem aan dis waarna jy verwys as die "rooi telefoon"?) En natuurlik moet Sy Woord in geheel geglo word - nie net sekere dele nie.

  Marinda, ek verstaan nie hoe jy kan se dat jy nie glo God laat sekere dinge toe nie. Het Hy nie toegelaat dat Job deur die satan tot die uiterste beproef word nie? Het Hy nie toegelaat dat Jesus mishandel, verneder en vermoor word nie? Het Hy nie toegelaat dat Josef deur sy broers as slaaf verkoop en selfs in die tronk beland nie? In al hierdie gevalle het die betrokkenes gebid en gepleit dat God hulle omstandighede moes verander, maar dit het nie gebeur nie..... Dink jy nie Hy het toegelaat dat vliegtuie in die New York torings vasvlieg nie? Ja, hierdie goed gebeur as gevolg van die wereld waarin ons leef en as gevolg van die sonde van die mens. As dit nie vir sonde was nie, het ons in 'n volmaakte wereld geleef en geen teenspoed en lyding ervaar nie. Maar God is en bly volkome in beheer. En wanneer dinge verkeerd loop, dan is dit omdat Hy 'n rede het om dit toe te laat.

  Leave a comment:


 • Marinda
  replied
  Ek stem saam dat die Bybel God se wil is, en ja daar kan baie dinge op aarde verkeerd loop, maar ek stem nie saam dat dit God toelaat nie, Jesus se dan as ons wat sleg is weet wat goed is vir ons kinders hoeveel nie te meer ons Hemelse Vader nie. Ek weet dat toe Jesus aan die kruis gesterf het en ter helle neergedaal het, het Hy ons heerskap py oor die aarde by die duiwel terug gevat wat Adam en Eva met die sondeval aan Hom oorgegee het, die duiwel is uit die hemel uitgeskop. Hy kan ons nie meer by God aan kla nie, soos met Job, Jesus het sy plek ingeneem aan die regterkant van die troon, wat daagliks vir ons intree, en nie aankla nie. Waarvoor is die mens geskape op aarde, om te heers, so baie dinge wat gebeur is 80% ons eie skuld, 15% satan se skuld en 5% ander mense se skuld. Ek se 80% ons eie skuld, want ons weet nie wat ons in God het nie, die selfde HG wat in Jesus is, is ook 100% in ons, en Hy het gese, ons sal dieselfde wonder werke doen as Hy en nog meer, hoekom het Jesus mens geword, om vir ons te wys hoe om met God te wandel, het Petrus nie 'n geldstuk in 'n vis se bek gekry nie. Natuurlik se die Bybel ons gaan nie maanskyn en rose he nie, maar ek weet wat ek weet as God vir jou is, wie kan teen jou wees. As ek 100% devoted is teenoor Hom, ek praat nie van spaarwiel nie, wat kan met jou gebeur waarteen jy nie gewaarsku sal word nie. Hy se dan die engele sal ons bewaar, kyk in die Ou Testament, almal wat 100% met God 'n paadjie geloop het, en Hom op Sy Woord gevat het, was geseen, geestelik en met aard se goed, maar hul het ook maar geval en opgestaan net soos ons, Abraham, Moses, Job, Salomo, David ens. Net soos wat ek my arm sal afsny vir my kinders, so het Jesus Sy lewe vir ons gegee, om ons te herstel waarvoor ons geskape is, om ons Regverdig te ver klaar en as ons nie daar in glo nie, hoe kan ons God die skuld gee?

  Leave a comment:


 • Henry
  replied
  Originally posted by Gene View Post
  Ek stem saam met CFJ. En as dit lyk asof ek lyding en nood oorbeklemtoon, dan vra ek om verskoning, want dit is glad nie wat ek probeer se nie. God gun vir ons net die heel beste, en Hy sal niemand onnodig laat seerkry en ly nie. Hy verhoor daagliks gebede van Sy kinders op 'n wonderbaarlike wyse en ek kan persoonlik daarvan getuig. Daarom se Hy ook in Sy Woord dat ons met ons behoeftes en begeertes na Hom toe kan (en moet) gaan. Die laaste ding wat Hy vir ons wil he, is dat ons in sak en as moet gaan sit wanneer dinge verkeerd loop, en gelate aanvaar dat dit nou maar eenmaal die lot van 'n Christen is om te ly.

  Al wat ek probeer se, is dat ons geen waarborge het dat ons aardse voorspoed sal beleef nie. Al is ons geloof ook hoe sterk, en ons gebede ook hoe opreg. Die verhoor van ons gebede hang nie (net) af van ons geloof en opregtheid nie. Dit hang af van God se wil. Soms het Hy 'n rede om nie vir ons te gee wat ons vra nie.

  Henry, tot nou toe het dit bepaald vir my gelyk asof jy "voospoed teologie" aanhang. Na jou laaste pos lei ek af dat jy saamstem dat daar soms wel nood sal wees? As ek die regte gevolgtrekking maak, dan verskil ons nie werklik so baie nie......

  (En terloops, ek sien hierdie debat nie as "stry" nie)
  Gene, die Bybel is mos God se wil. As jy bv jou woord gee ten opsigte van iets, dan is dit mos jou wil. Waarom God se Woord anders hanteer? Die probleem is dat te veel christene die Bybel nie as God se wil beskou nie en nog meer beskou dit nie werklik as Sy Woord nie. Ek dink ons gaan eendag 'n moewiese verrassing kry.

  Gene, daar is lyding. Dis gewis, maar wat ek probeer beklemtoon is dat dit gaan oor hoe jy dit hanteer. Hanteer jy dit nav God's Woord of op die wreldse manier? Vra jy ander om maar vir jou te bid of het jy die "rooi telefoon" se nommer? Ek hoop jy verstaan wat ek probeer s.

  As Sy Woord Sy wil is, is dit maklik om te glo, want ... kyk my handtekening!! As jy net sekere goed in die Bybel glo, raak dit problematies, want wat in die Bybel glo jy en wat nie en hoe neem jy daardie besluit?

  Ons is nou in 'n nuwe dispensasie en wonderwerke het "verval"?
  Ons is nou in 'n nuwe dispensasie en tale het tot niet gegaan?
  Ons is nou in 'n nuwe dispensasie en ...

  As dit die geval is, kan sekere goed wat met my gebeur het, nie verklaar word nie. Wat nou??

  Hier kom die vraag of gebed soos die Lotto is, weer na vore. Verstaan jy wat ek probeer s?
  Last edited by Henry; Jun 23rd 2009, 05:49 PM.

  Leave a comment:


 • Gene
  replied
  Ek stem saam met CFJ. En as dit lyk asof ek lyding en nood oorbeklemtoon, dan vra ek om verskoning, want dit is glad nie wat ek probeer se nie. God gun vir ons net die heel beste, en Hy sal niemand onnodig laat seerkry en ly nie. Hy verhoor daagliks gebede van Sy kinders op 'n wonderbaarlike wyse en ek kan persoonlik daarvan getuig. Daarom se Hy ook in Sy Woord dat ons met ons behoeftes en begeertes na Hom toe kan (en moet) gaan. Die laaste ding wat Hy vir ons wil he, is dat ons in sak en as moet gaan sit wanneer dinge verkeerd loop, en gelate aanvaar dat dit nou maar eenmaal die lot van 'n Christen is om te ly.

  Al wat ek probeer se, is dat ons geen waarborge het dat ons aardse voorspoed sal beleef nie. Al is ons geloof ook hoe sterk, en ons gebede ook hoe opreg. Die verhoor van ons gebede hang nie (net) af van ons geloof en opregtheid nie. Dit hang af van God se wil. Soms het Hy 'n rede om nie vir ons te gee wat ons vra nie.

  Henry, tot nou toe het dit bepaald vir my gelyk asof jy "voospoed teologie" aanhang. Na jou laaste pos lei ek af dat jy saamstem dat daar soms wel nood sal wees? As ek die regte gevolgtrekking maak, dan verskil ons nie werklik so baie nie......

  (En terloops, ek sien hierdie debat nie as "stry" nie)

  Leave a comment:


 • CFJ
  replied
  Originally posted by Henry View Post
  Gene, skuus ek het die verkeerde teks aangehaal. Dit moes vers 9 wees. Maar ek stem saam. Om te stry baat niemand niks. Daar is egter veel meer in hierdie lewe beskikbaar as wat ons dink en ek het al 'n voorsmakie gehad. Die probleem kom by teologiese balans. Net soos dit lyk asof ek "prosperity" teologie beklemtoon kom dit voor of jy lyding beklemtoon. Elkeen van hierdie aspekte van die geloofslewe kan in detail ontleed word sodat ons kan agterkom waar die balans l.
  Ek dink dit gaan juis oor balans Henry. Ons moet besef, dat God se genade soms genoeg is en dat ons nie onbeperk net kan opeis nie, maar net so moet ons ook besef dat ons oorwinnings kan en moet behaal en dat ons nie onbeperk hoef te ly nie. Mens kan nie net 'n oorwinningslewe lei nie, maar moet in balans hiervan ter selfder tyd 'n dankbaarheidslewe ook lei en andersom.

  Leave a comment:


 • Henry
  replied
  Originally posted by Gene View Post
  Henry

  2 Kor 8:10 "En ek gee in hierdie saak my oordeel, want dit is voordelig vir julle, omdat julle alreeds ’n jaar gelede begin het, nie alleen om te doen nie, maar ook om te wil."
  Ek verstaan nie wat jy probeer se nie......

  Wat jou uitleg van die ander tekste betref, stem ek saam met jou oor die betekenis en die boodskap in die tekste, ek het dit nie ontken nie. Maar daar is verwysings in daardie tekste wat impliseer dat gelowiges wel teenspoed beleef het, of sal beleef. En die is maar enkele tekste. Die Bybel is vol daarvan. Nietemin, ek aanvaar dat jy dit anders lees en ek gaan nie verder daarop bly voortborduur nie.

  Die probleem, soos ek dit sien, (en Marinda maak myns insiens dieselfde fout) is dat julle die Koninkryk waarvan ons deel is, verwar met ‘n aardse Koninkryk. Soos Marinda ook tereg opmerk, sy is ‘n prinses. Ons is almal prinse en prinsesse in God se Koninkryk! Maar dit is nie ‘n aardse Koninkryk nie. Jesus het, toe Hy gekonfronteer was daarmee, dit ook duidelik gemaak dat Sy Koninkryk nie van hierdie aarde is nie. Daarom het Hy ook gemaan dat ons NIE skatte hier op aarde moet bymekaar maak nie. Ons is slegs bywonders hier, en aardse voorspoed het niks te doen met God se beloftes en ons erfdeel nie. Die beloftes van voorspoed het alles te make met ‘n hemelse (ewige) voorspoed en niks met aardse voorspoed nie.

  Ek kry die gevoel dat dit nie regtig enige doel sal dien om verder hieroor te debatteer nie. Ek wil egter net weer vir jou vra hoe jy dan Jesus, en Paulus, en Josef, en Job en vele ander se teenspoed verklaar. Sou jy se dis oor hulle geloof nie sterk genoeg was nie, dat hulle teenspoed beleef het en dat God nie hulle gebede verhoor het toe hulle gebid het vir uitkoms nie?

  (En terloops, ek stem saam met jou oor geloof. Wanneer 'n mens bid vir iets, moet jy vas glo - nie dat jy dit sal ontvang nie, maar dat God volkome in staat is om aan jou versoek te voldoen, mits dit Sy wil is)
  Gene, skuus ek het die verkeerde teks aangehaal. Dit moes vers 9 wees. Maar ek stem saam. Om te stry baat niemand niks. Daar is egter veel meer in hierdie lewe beskikbaar as wat ons dink en ek het al 'n voorsmakie gehad. Die probleem kom by teologiese balans. Net soos dit lyk asof ek "prosperity" teologie beklemtoon kom dit voor of jy lyding beklemtoon. Elkeen van hierdie aspekte van die geloofslewe kan in detail ontleed word sodat ons kan agterkom waar die balans l.

  Leave a comment:


 • Gene
  replied
  Originally posted by Henry View Post

  2 Korintiers 8:2*"Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig; en al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid"

  'n Vinnige vragie voor ek verder gaan. Hoe sien jy vers 10 in 2Kor 8?
  Henry

  2 Kor 8:10 "En ek gee in hierdie saak my oordeel, want dit is voordelig vir julle, omdat julle alreeds n jaar gelede begin het, nie alleen om te doen nie, maar ook om te wil."
  Ek verstaan nie wat jy probeer se nie......

  Wat jou uitleg van die ander tekste betref, stem ek saam met jou oor die betekenis en die boodskap in die tekste, ek het dit nie ontken nie. Maar daar is verwysings in daardie tekste wat impliseer dat gelowiges wel teenspoed beleef het, of sal beleef. En die is maar enkele tekste. Die Bybel is vol daarvan. Nietemin, ek aanvaar dat jy dit anders lees en ek gaan nie verder daarop bly voortborduur nie.

  Die probleem, soos ek dit sien, (en Marinda maak myns insiens dieselfde fout) is dat julle die Koninkryk waarvan ons deel is, verwar met n aardse Koninkryk. Soos Marinda ook tereg opmerk, sy is n prinses. Ons is almal prinse en prinsesse in God se Koninkryk! Maar dit is nie n aardse Koninkryk nie. Jesus het, toe Hy gekonfronteer was daarmee, dit ook duidelik gemaak dat Sy Koninkryk nie van hierdie aarde is nie. Daarom het Hy ook gemaan dat ons NIE skatte hier op aarde moet bymekaar maak nie. Ons is slegs bywonders hier, en aardse voorspoed het niks te doen met God se beloftes en ons erfdeel nie. Die beloftes van voorspoed het alles te make met n hemelse (ewige) voorspoed en niks met aardse voorspoed nie.

  Ek kry die gevoel dat dit nie regtig enige doel sal dien om verder hieroor te debatteer nie. Ek wil egter net weer vir jou vra hoe jy dan Jesus, en Paulus, en Josef, en Job en vele ander se teenspoed verklaar. Sou jy se dis oor hulle geloof nie sterk genoeg was nie, dat hulle teenspoed beleef het en dat God nie hulle gebede verhoor het toe hulle gebid het vir uitkoms nie?

  (En terloops, ek stem saam met jou oor geloof. Wanneer 'n mens bid vir iets, moet jy vas glo - nie dat jy dit sal ontvang nie, maar dat God volkome in staat is om aan jou versoek te voldoen, mits dit Sy wil is)

  Leave a comment:


 • Marinda
  replied
  Amen, ek stem 100% saam met jou. Baie mense het al vir my gese ek moet nie vir God in 'n boksie sit nie, maar ek weet wat ek in my God het, Hy het net voorspoed vir my in Sy hart, ek weet dat teespoed my kan tref, maar dis nie van Hom nie, en Hy laat dit ook nie toe nie, dis ek wat dit toe laat, as ek laat slap le, wat baie gebeur. Ek moet 100% de voted wees aan Hom, maar daar is so baie wereldsgoed wat my aandag aftrek. My Pa is die Koning van die Universe en ek's Sy dogter, so dit maak my 'n prinses, wat Syne is - is myne, en Hy deel graag.

  Leave a comment:


 • Henry
  replied
  1 Petrus 1:5*"wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd.
  6 Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge,
  7 sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus;"


  Hier gebruik die apostel weer die woord peirasmos, wat versoeking beteken en hy verduidelik mooi hoe dit werk. Dis soos om te gaan gym. As jy 50 kg kan bench, gaan jy mos nie daar wil bly nie. Jy wil sterker word en stel bv 'n doelwit van 100 kg binne 'n jaar. As jy dan 100 kg maklik kan bench is 50 kg mos niks. Daar is egter 'n belangrike verskil. Mens gaan soek nie versoekings nie, hulle soek jou. Hierdie tekste gaan oor die ontwikkeling van karakter.

  Romeine 12:12*"Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; volhard in gebed. 13Help die medegelowiges in hulle nood" (Watter nood? As hulle "reg glo" dan sal daar mos nie nood wees nie...?)

  Lees jy nou nie dinge hier wat nie werklik daar staan nie? Dit kom voor dat jy dit wat daar staan rek om in te pas by wat jy glo en dis wat mens nie moet doen nie. Ek weet nie wat die omstandighede van daardie heiliges was nie. Mens moet seker bietjie daarna gaan kyk, maar soos ek s, ek is nie 'n teoloog nie en weet nie lekker waar om te begin nie.

  Wat ek egter duidelik agterkom vanuit die konteks is dat ons moet deel met die wat minder het as ons. Dis wat die ander party tot die “transaksie” moet doen. Paulus s tog in sy brief aan Titus dat geldgierigheid die wortel van alle euwel is. Dis waarom christene moet gee. Dis saliger om te gee as om te ontvang. Weereens is konteks belangrik, net soos jy ges het. Let op dat dit nie geld is wat die wortel van alle euwel is nie, maar die liefde vir geld.

  2 Korintiers 8:2*"Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig; en al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid"

  'n Vinnige vragie voor ek verder gaan. Hoe sien jy vers 10 in 2Kor 8?

  Leave a comment:


 • Henry
  replied
  Gene, ek het agtergekom waar ons verskil l. Ek beskou die Bybel as die Volledige Woord van God. Sy Woord is ook Sy wil. Dis nie moontlik vir mense om van mekaar te verskil indien hulle daardie selfde beskouing het nie. Ek het al mense op hulle woord geneem en is male sonder tal teleurgestel. Ek op 'n dag besluit om God op Sy Woord neem en agtergekom dat Hy my nie teleurstel nie. Jakobus gaan verder in sy brief en vertel dat geloof sonder werke dood is. Dit het oa gelei tot teologiese argumente dat mens gered kan word deur jou werke. Dis egter nie reg nie.

  Wat hy s is dat as jy geloof het sal die werke volg. Jesus het mos dieselle ges in die verhaal van die man wat sy huis op die rots gebou het. Hy het ges, Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Let op die gevolge.

  Jesus is die Woord wat vlees geword het, daarom beskou ek die hele Bybel as Sy Woorde.

  Kom ons kyk eers na Jak 1:2.

  Ek is nie 'n teoloog nie, maar het agtergekom dat dit nogal help om na die oorspronklike tale te gaan kyk al is dit net om konteks te kan verstaan. Strongs in E-Sword is 'n groot hulp.

  Die woord beproewings in Jakobus 1:2 is in Grieks peirasmos. Die woord wat gebruik word om die versoeking van Jesus in die woestyn te beskryf, is peirazō. Dit het dieselfde wortel. Daaruit lei ek af dat beproewings eintlik met die woord versoekings vertaal moes wees. In Matt 4:3 is die duiwel die versoeker. Weereens is Strongs van groot hulp. Die woord wat gebruik word is peirazō!!!

  Jak 1:13 s, Laat niemand, as hy in versoeking kom, s: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie. Die woord versoek in rooi is ook in Grieks peirazō.

  Wat kan ons hieruit aflei? Versoekings gaan ons kry en dis waar ons karakter ontwikkel of afgebreek word. Wat egter ook duidelik is, is dat versoekings nie van God af kom nie, maar van die duiwel af. Dan is dit mos maklik van hier af.

  Jakobus s verderaan in sy brief in hoofstuk 4:7, Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Ons het gesag gekry, want ons het die bloed van Jesus, Sy Woord – daar staan geskrywe!!! - en Sy Naam voor wie elke knie moet buig!!!

  Ek sal bietjie later aandag aan jou ander gekwoteerde tekste gee.
  Last edited by Henry; Jun 20th 2009, 06:27 AM.

  Leave a comment:


 • Henry
  replied
  Originally posted by Paul Pienaar View Post
  Henry en Gene,

  en andere ook........

  Ek dink dat ons baie keer nie met mekaar kan saam stem nie, juis omlat GOD met elkeen NIE soseer dieselfde werk nie.

  As ek of julle of enigiemand die vermoe gehad het om in 'n ander se posisie te kon gestaan het, dink ek dat ons mekaar baie keer beter sou verstaan en baie meer sagkens met mekaar gewerk het. Die sagkens werk is egter vir ons mans effens moeiliker sou ek dink.

  Ek lees julle albei se skrywes graag. En in beide julle skrywes sien en leer ek meer oor GOD, al is dit so verskillend van mekaar.

  Net my 2 sente.

  Lekker naweek vir julle ouens.

  Paul
  Eish Paul,
  Dis nou vurige kole daai. Skuus almal.

  Leave a comment:

Working...
X