Announcement

Collapse
No announcement yet.

12 stamme.Help

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • 12 stamme.Help

  Mat 19:28 En Jesus s vir hulle: Voorwaar Ek s vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel.


  Volgens Israel visie gaan net die 12 stamme van Israel hemel toe.( stel dit maar so)

  My vraag nog altyd was:wat van die ander volke?
  Toe kom ek noudie dag op die versie.

  Moet ek nou glo dat israel visie korrek is?

 • #2
  Originally posted by koekoes View Post
  Mat 19:28 En Jesus s vir hulle: Voorwaar Ek s vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel.


  Volgens Israel visie gaan net die 12 stamme van Israel hemel toe.( stel dit maar so)

  My vraag nog altyd was:wat van die ander volke?
  Toe kom ek noudie dag op die versie.

  Moet ek nou glo dat israel visie korrek is?
  Hallo koekoes,

  Daardie vers alleen, gaan mens nie baie vr bring nie. Jesus het na Sy eiendom toe gekom, maar hulle wou Hom nie aanneem nie (Joh 1:11). Hy het selfs die dissipels net na Israel toe gestuur, om aan hulle die boodskap te bring. Israel het egter nie belang gestel nie en dan lees mens die volgende...

  En toe Silas en Timthes van Macedni afgekom het, was Paulus ywerig besig om aan die Jode kragtig te betuig dat Jesus die Christus is. Maar toe hulle aanhou om testand te bied en godslasterlike dinge te spreek, het hy sy klere uitgeskud en vir hulle ges: Julle bloed is op julle hoof. Ek is rein. Van nou af sal ek na die heidene gaan.
  (Hand 18:5-6 AOV)

  Paulus was 'n spesiale apostel met 'n spesiale bediening...

  Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene is as julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle, dat Hy aan my deur n openbaring bekend gemaak het die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het; waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie waarvan ek n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig, en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God wat alles geskape het deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme wat Hy opgevat het in Christus Jesus, onse Here, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in Hom.
  (Efe 3:1-12 AOV)

  Al het Jesus vir Israel gekom, het Hy gelykenisse weergegee wat duidelik aantoon, dat hulle nie sou belangstel in die bruilof nie en alhoewel hulle genooi was, het hulle nie gekom nie. Die ander volke is toe genooi en Jesus het reeds geweet van Paulus se bediening...

  En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en ges: Die koninkryk van die hemele is soos n koning wat n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: S vir die genooides: Kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof. Maar hulle het hul daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en n ander na sy handelsaak. En die origes het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop s hy vir sy diensknegte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind, na die bruilof. En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie n bruilofskleed aan het nie. En hy s vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord s nie. Toe s die koning vir sy dienaars: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande. Want baie is geroep, maar min uitverkies.
  (Mat 22:1-14 AOV)

  Jesus het selfs geweet dat die Jode nie tot bekering sou kom nie en toe Hy gevra was hoekom Hy in gelykenisse spreek, het Hy so geantwoord...

  En die dissipels het gekom en vir Hom ges: Waarom spreek U tot hulle deur gelykenisse? Toe antwoord Hy en s vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.
  (Mat 13:10-11 AOV)
  The Rapture

  My dearest friends, Im so sorry so sorry
  but I must confess, dont worry
  the rapture is not before the Great Tribulation
  its before Gods wrath!!!

  Because His wrath is not meant for you
  its for all the people in the zoo
  think about it and refresh
  you will see theres no way out of here, in the flesh

  If you really believe, you will see
  the rapture is for you and me
  when we decide to leave from here
  that very day, oh! God adhere


  Comment


  • #3
   Dankie.Dit is soos ek nog altyd gedink het.
   Maar as jy twyfel moet jy antwoorde soek.Jy het dit nou weer in perspektief geplaas.

   Comment


   • #4
    Hallo Koekoes,
    Wat daardie aangehaalde teks vir my s is dat dit voorkom asof God op een of ander manier nog steeds die twaalf stamme onderhou, en afgesien van die deurmekaarspulle met hedendaagse Israel en die Jode nog presies weet wie deel is van die oorspronklike verbondsvolk. Mens kan dieselfde argument gebruik met die kies van die 144 000 in Openbaring, wat, volgens die betrokke tekste, ook vanuit die oorspronklike stamme kom.

    Comment

    Working...
    X