Announcement

Collapse
No announcement yet.

Vrye wil

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • CFJ
  replied
  Hi Philip,

  Ek dink jy het 'n goeie argument hier en soos meeste van die eerlikheid in jou sieninge moet mens die meriete daarvan insien, maar ek is egter nie seker of dit die volheid van die konteks weergee nie en 'n mens kan bepaald dit seker vrder neem. Het God voor die grondlegging van die wreld geweet dat Hy dit so sou doen, om voorwerpe van eer en oneer voor te berei op die tyd wat Hy toe al geweet het?

  Wat was die ongelowige heidene, voor Israel oneervol voor God gehandel het, was hulle voorwerpe van eer of oneer?

  Leave a comment:


 • Philip dT
  replied
  Rom 9:21.

  Die konteks:

  Rom 9:21-24 "Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie? (22) En as God, al wil Hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is, verdra het, (23) juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat Hy voorberei het tot heerlikheid, (24) ons naamlik wat Hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene?"

  Dit gaan hieroor dat God dit in sy voorneme beskik het om die Jode wat hulle harte verhard het as voorwerp van oneer te maak en die gelowige heidene as voorwerp van eer. Dit gaan nie ook individuele uitverkiesing in terme daarvan dat God vooraf sekere individue aangeneem het ander individue verwerp het nie. Dit gaan ten diepste oor God se heilsplan, sy voorneme om in die Nuwe Testament nie meer kinders vir homself aan te neem op grond van fisiese of etniese oorwegings (vlees), maar om kinders aan te neem wat in die hart besny is / glo (gees).

  Sien ook vroer in dieselfde gedeelte:

  Rom 9:8 "Dit wil s, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag."

  En wie is kinders van die belofte? Ons, diegene wat glo in Christus (Rom 4:16; Gal 4:28).

  Leave a comment:


 • mari
  replied
  Originally posted by Ta-An View Post
  Seker maar oor die vers Romeine 9:21 Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?

  Hierdie was nog altyd 'n tameletjie vir my ....... daar is ook ander verse wat hierna verwys ... nou is die vraag : wie se eer en oneer ? ... mense s'n ? ..... of maak God skepsels tot sy Eie oneer ? ......

  ......... m

  Leave a comment:


 • mari
  replied
  Adam en Eva was ook die eerste en laaste mense op aarde wat vrye wil gehad het..... en ons weet almal wat hulle daarmee gemaak het en watse tragiese gevolge dit gehad het.
  ..... probleempie ........ :
  Jesus was die 2e Adam .......
  in Adam het die mensdom geval ... het Jesus alle mense teruggekoop, of net 'n paar ?
  was Jesus se verlossingswerk groter as die sondeval, of andersom ?  ons besef nie heeltemal dat Jesus wel 'n keuse gehad het nie .... ander was sy offer ongeldig .....
  * iewers in die tuis bid hy " Vader, laat hierdie beker by my verby gaan, maar laat U wil geskied .....
  * op die kruis roep hy uit : Vader, in U hande .......

  ............. m

  Leave a comment:


 • Philip dT
  replied
  Net oor iets wat vroer genoem is:

  Die verskil tussen vry genade en vry wil, is dat vry genade aanvoer die mens se keuses is beperk, teenoor vry wil wat die beperktheid se grense veel vrder neem. Tog kan geen mens wat in vry wil glo, aanvoer dat vry wil mens onbeperkte keuses gee nie. Kan mens kies wanneer jy gebore word, kan mens kies wie jou pa of ma is, kan mens kies hoe slim jy is, kan mens kies hoe ryk jy is, kan mens kies lank jy gaan lewe, kan mens kies om nooit te sondig nie, ensovoorts??
  Daar is 'n verskil om 'n vrye keuse te h en om alles wat jy kies te kan vermag. Ek verstaan nie dat om 'n vrye keuse te h beteken dat ek alles kan vermag wat ek kies nie. Bv. as ek 'n bepaalde kandidaat kies vir die verkiesing, beteken dit nie noodwendig dat daardie kandidaat aan bewind gaan kom nie - of dat die span wat ek wil h moet wen, gaan wen nie. Ek sou ook nie s dat keuses van toepassing is voor jou eie bestaan nie (bv. om jou ouers te kies). Tog kies mense soms om hulle ouers later te verwerp. Dieselfde geld vir kinders wat in Christelike huise grootgeword het. Baie kies later om hulle rug op God te draai.

  (Terloops, wat sonde betref, daar is 'n sin waarin ons nie meer kan sondig nie (1 Joh 3:9), in di sin dat sonde in sy kern is om buite 'n verhouding van geregtigheid met Christus te staan.)

  Selfs ook m.b.t. redding is ons keuse tot geloof nie om ons eie redding te vermag nie. God het wel gekies en sy Woord gegee dat Hy diegene sal red wat glo, maar dit is God se prerogatief. God het besluit om so te red. God red ons dus nie omdat daar iets verdiestelik is in ons keuse tot geloof nie, of omdat ons geloof inherent ons eie redding vermag nie, maar omdat Hy besluit het om dit te doen - Hy hoef dit nie te gedoen het nie.

  Leave a comment:


 • Willem
  replied
  Originally posted by Henry View Post
  Nou is ek by. Dankie.
  DITTO ! ek ook Ai ons mans ek vrouens wat so anners dink... as dit in my geval so mooi uitgespel word en stap vir stap soos vir 'n kinners ook verduidelik word , verstaan ek altyd .................evantually ........

  Dis die gaps wat my altyd vang en konfoes

  Leave a comment:


 • Willem
  replied
  Originally posted by Henry View Post
  Beteken dit dat mens nou nie meer hoef te evangeliseer nie, wat God sal self sien en kom klaar?

  Hoe kan jy dit doen as jy weet dat die Almagtige teen jou en nie saam met jou nie werk? Hoe nou?

  Ek het steeds 'n keuse om te doen wat ek wil. Ek kan gaan moor en verkrag, maar ek doen dit nie. Waarom nie? Ek het tog 'n wil. Ek is nie 'n robot nie.
  Hi Henry,

  1.Dis een van ons opdragte , te wete "the great comission" en ek het nou weer gelees oor die oor wie Hy se
  Luk 6:46
  En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek s nie?

  So ons kan die gebruik om onsself te toets of ons in die geloof is.

  2.Doen jou beste vir Hom en vertrou op Hom en bid vir die leiding, dis al wat ons kan doen.....

  3. Ja maar dit is beperkte wil, ons het die vryheid om keuse te maak , maar die keuses is dikwels beperk.... soos as ek uit boom val en besluit ek gaan nou vlieg.... en wat jy se dat ons kies om nie te moor ens. nie is wel daai daaglikse beperkte "vrye wil" of dalk miskien gehoorsaamheid?

  Leave a comment:


 • Ta-An
  replied
  Originally posted by Lanie View Post
  Maar ons wil vra hoekom Hy sommige klei weggooi en ander nie?
  Seker maar oor die vers Romeine 9:21 Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?

  Leave a comment:


 • Kalahari
  replied
  Hierdie is 'n baie interessante gesprek en ek hou van die manier waarop dit plaasvind. Net vinnig iets van hoe ek Hebreers 6 verstaan in die lig van vrye keuse.

  Toe God vir Adam die keuse gegee het in die Tuin van Eeden, het hy geweet dat hy sal sterf indien hy van die vrug eet. Satan het egter gekom en hom oortuig dat hy verseker nie sal sterf nie. Aangesien ek glo dat die dood eers by die sondeval 'n realiteit geword het, het Adam nie die implikasie van die "dood" besef nie. Na die sondeval weet almal van ons wat die dood is en wat die implikasie van die dood is. (Onthou Satan was toe alreeds bekend met die dood omdat hy uit die hemel gewerp is)

  Hebreers 6 kom om ons te waarsku teen die versoeking om te dink dat ons 'n "vrye" wil het om dan vir God en dan teen God en miskien weer later vir God te kies. God kom en waarsku ons dat indien ons wedergebore is, en deel van God geword het, en ons raak verlore daar geen redding vir ons is nie. Daar is dus nie 'n tweede kans nie. Daar is net een Redder en Hy het net een keer vir ons gesterf nl. Christus.

  Hebreers en die evangelie gee egter vir ons die versekering en gerustheid dat indien ons vir God gekies het, geen krag ons uit Sy hand kan los skeur nie. Ons kan dus gerus wees om te besef dat ons veilig in ons Redder se hande is. Al waarop ons kan roem is Sy genade en hoe meer ons in Sy we wandel, hoe meer besef ons hoe dankbaar ons moet wees vir die liefdevolle genade van ons Hemelse Vader.

  Ons almal het dus 'n keuse, maar dit is 'n keuse uit genade.

  Leave a comment:


 • CFJ
  replied
  Ek kan net saamstem Philip, dat God se genade die deurslaggewende faktor is in ons redding, want dit styg uit bo ons omstandighede en bo ons keuses.

  Leave a comment:


 • Philip dT
  replied
  Ferdi, ek erken nie die wil van die mens in verlossing omdat ek dit nodig vind om 'n gelykmakende faktor vir alle mense daardeur te h nie. God se genade het tot alle mense gekom in die sin dat niemand eers die reg het op lewe nie. Nog minder het enige persoon ongeag sy omstandighede die reg tot verlossing. Almal is veronderstel om op grond van hulle eie verdienste verlore te gaan. Die feit dat God hoegenaamd sy Seun gegee het as losprys vir baie, en dat elkeen wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal h, is bloot genade. Geen persoon het die reg daarop nie.

  As enige iemand te blameer is waarom daar mense is wat nog nie die goeie nuus gehoor het nie, is dit onsself.

  Leave a comment:


 • Henry
  replied
  Originally posted by Lanie View Post
  Wie is die Almagtige Een? God of satan?
  Hierdie is 'n kort vraag met 'n kort, medium en 'n lang antwoord. Watter een soek jy?

  Die kort antwoord is, God.

  Die medium antwoord is, God, maar ... ens

  Leave a comment:


 • Henry
  replied
  Originally posted by Lanie View Post
  Ek verstaan nie wat jy nie verstaan nie, boeta. Voor die sondeval het Adam en Eva die keuse gehad om getrou te bly aan God of ongehoorsaam te wees. Hulle het teen God gekies. Na die sondeval was die ganse mensdom in sonde verval. Ons het nie 'n keuse wie ons is nie. Ons is in sonde gebore, almal van ons is verlore, sondig, boos. Maar agv die genade van God en op grond van die verlossingswerk van Jesus Christus kom doen het, het sommiges die Ewige Lewe. Voor jy gered word is jy oorgelaat aan jou sondige geaardheid maar na jou redding het jy keuses oor hoe jy gaan lewe. Dis mos nie so ingewikkeld nie, is dit?
  Nou is ek by. Dankie.

  Leave a comment:


 • Lanie
  replied
  Originally posted by Henry View Post
  Ek probeer verstaan wat jy hier s, maar kom nie reg nie. As ek 'n besluit neem, is dit ek, of nie? Ek sit nou hier besig met werk en so nou en dan loer ek gou op die forum in. Daar is vanmiddag rugby en ek moet 'n besluit neem. Gaan ek dit kyk of gaan ek daardie uur en 'n half met my Bybel by God deurbring. Dis 'n besluit wat EK moet neem. Wat gaan ek doen?

  Gaan ek die besluit neem nav vroere invloede in my lewe? Baie beslis. Nee wat dit raak nou te ingewikkeld.

  Of bedoel jy dalk besluite wat heidene moet neem nadat hulle die evangelie gehoor het?
  Ek verstaan nie wat jy nie verstaan nie, boeta. Voor die sondeval het Adam en Eva die keuse gehad om getrou te bly aan God of ongehoorsaam te wees. Hulle het teen God gekies. Na die sondeval was die ganse mensdom in sonde verval. Ons het nie 'n keuse wie ons is nie. Ons is in sonde gebore, almal van ons is verlore, sondig, boos. Maar agv die genade van God en op grond van die verlossingswerk van Jesus Christus kom doen het, het sommiges die Ewige Lewe. Voor jy gered word is jy oorgelaat aan jou sondige geaardheid maar na jou redding het jy keuses oor hoe jy gaan lewe. Dis mos nie so ingewikkeld nie, is dit?

  Leave a comment:


 • Lanie
  replied
  Originally posted by Henry View Post
  Want satan is die god van hierdie wreld en hy steel, slag en verwoes.
  Wie is die Almagtige Een? God of satan?

  Leave a comment:

Working...
X