Announcement

Collapse
No announcement yet.

Wedergeboorte en die Heilige Gees.

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Wedergeboorte en die Heilige Gees.

  (Rom 10:9-10)As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.

  Dis al wat nodig is om gered te word. Let op dat Heilige Gees nie betrokke is nie.

  1 Pet 1:23 bevestig dit. want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly.

  Hier is 'n voorbeeld van bekeerlinge wat nie Heilige Gees ontvang het nie.
  (Hand 8:14-17) En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaría die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Húlle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want Hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die Naam van die Here Jesus. Hulle het hul toe die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang.

  (Hand 19:1-2) En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Éfese gekom; en daar het hy sommige dissipels gevind en hulle gevra: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom: Ons het nie eens gehoor dat daar ‘n Heilige Gees is nie.

  Waarom vind Paulus dit nodig om die vraag te vra indien mens “by default” die Heilige Gees met wedergeboorte ontvang?

  Wat is Pinkster? (Dis beslis nie 'n denominasie nie.)
  Dit is een van die feeste wat deur die Jode gevier is in die Ou Testament. Ons lees daarvan in Lev 23. Die eerstelinggerf moet die dag na die Sabbat voor die Here beweeg word. Saterdag is die Sabbat en die gerf moet dus op Paassondag voor die Here beweeg word. Wat het Paassondag gebeur? Jesus het opgestaan!!!

  (1Kor 15:20) Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.

  Die Fees van Eerstelinge is ook simbolies van ons wedergeboorte.
  (Jak 1:18) Volgens sy wil het Hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees.

  Nou begin die sports!!!
  (Lev 23:15-17) Dan moet julle tel van die dag ná die sabbat, van die dag af as julle die beweegoffergerf bring sewe volle weke moet dit wees; tot die dag ná die sewende sabbat moet julle vyftig dae tel; dan moet julle ‘n nuwe spysoffer aan die HERE bring. Julle moet uit jul woonplekke twee beweegbrode bring; dit moet van twee tiendes van ‘n efa fynmeel wees; gesuurd moet dit gebak word as eerstelinge aan die HERE.

  Hoeveel dae na Opstandingsondag is pinkster? 50 dae!!

  Wat gebeur met Pinkster? Die eerstelinggerwe word omskep in brode!!! Hoe? Met olie en vuur, simbole van die Heilige Gees. Koringgerwe kan nie die wêreld voed nie, MAAR BROOD KAN!!

  (Hand 1:8) maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.
  (Mat 4:4) Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.


  Daar is veel meer simboliek by die feeste betrokke, soos bv die eenwording van die Jode en die heidene (sonde word gesimboliseer deur suurdeeg) soos gesimboliseer deur die koringkorrels wat gemaal met suurdeeg gemeng en gebak word. Dit is daarna onmoontlik om die indiwiduele koringkorrels uit te ken en van mekaar te skei maar ek wou net wys dat mens nie “by default” die Heilige Gees ontvang met wedergeboorte nie. Die Vader moet gevra word. (Luk 11:13)
  Last edited by Lanie; Aug 2 2009, 07:44 PM. Reason: Small font reads extremely difficult.

 • #2
  Sjoe Henry, ek weet darem nie of dit die boodskap van die Skrif is nie. Wat jy hier voorhou, was dit voor die uitstorting van die Heilige Gees op pinkster of daarna? Gaan die wedergeboorte nie juis oor God se Gees wat nou in ons gewederbaar is nie en dat vervulling met die Gees of doop met die Gees, handel oor God se Gees wat op ons kom?

  Die Here het tog voorspel dat Hy self ons Sy Gees sal gee, Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig. En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee. En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.
  (Ese 36:25-27 AOV)
  The Rapture

  My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
  but I must confess, don’t worry
  the rapture is not before the Great Tribulation
  it’s before God’s wrath!!!

  Because His wrath is not meant for you
  it’s for all the people in the zoo
  think about it and refresh…
  you will see there’s no way out of here, in the flesh

  If you really believe, you will see
  the rapture is for you and me
  when we decide to leave from here
  that very day, oh! God adhere…


  Comment


  • #3
   Originally posted by CFJ View Post
   Sjoe Henry, ek weet darem nie of dit die boodskap van die Skrif is nie.
   Wys my dan waar ek verkeerd is.
   Last edited by Henry; Aug 3 2009, 09:29 AM.

   Comment

   Working...
   X