Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die wonder van die Bybel

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Inligting Die wonder van die Bybel

  Die wonders van die Bybel

  BYBEL:
  -Bybel=Biblia in Grieks, dit beteken “Versameling Boeke”
  -66 Boeke (39 OT, 27 NT)
  -Geskryf deur 40+Skrywers(Almal Onafhanklik van Mekaar)
  -1ste en Laaste Skrywers=1500 Jaar Uitmekaar
  -Vanaf Verskillende Plekke
  -3 Tale (Hebreeus, Aramees, Grieks)
  -1 Sentrale Figuur (Jesus Christus)
  -1 Sentrale Boodskap (Joh. 3:16)
  -God self eintlik die skrywer! 2 Tim. 3:16-17 Exo. 24:12 Open. 1:11

  DIE OU TESTAMENT:
  -Deur Profete self as Woord van God beskou! Neh. 8:2 Dan. 9:2 Ps. 119:160
  -Jesus erken gesag van die OT! Luk. 24:44
  -Al die nuwe Testament skrywers haal uit OT aan! 1 Kor. 15:3-4 Hand. 17:2
  -In tyd van Esra, nl.457vC is hele OT(Behalwe Nehemia en Maleagi) in 1 boek saamgevat!
  -Behoue gebly, oorgeskryf met presiese akkuraadheid! The Rules of Copying

  -1239 Profesië. 315 van Jesus.
  -Wonder bo wonder!
  *Ps. 12:7 - 7 is die volmaakte getal in die Bybel.
  *7 Fondasies/Temas in die Bybel:

  Wet, Profete, Geskrifte, Evangelies, Handelinge, Sendbriewe en Openbaring

  *7 Dispensasies/Eras:

  Onskuld, Gewete, Belofte, Menslike Regering, Wet, Genade, Verederyk

  *7 Geeste(Open. 1:4), 7 Gemeentes(Open. 2-3)
  *Vanaf 1ste T in Genesis en Exodus (HOT), neem elke 49 Letter(7x7)=TORA
  *Vanaf 1ste Y in Levitikus (HOT), voeg elke 7de Letter by=YHVH
  *Numeri en Deuteronomium kom TORA weer voor soos in Gen. en Exo.=AROT
  *TORA-GOD-AROT

  DIE NUWE TESTAMENT:
  -Al 27 Boeke reeds teen einde van 1ste Eeu Gesaghebbend beskou.
  -Al die skrywers het nog geleef en was bekend. Luk. 1:1-4 2 Pet. 1:16 1 Joh. 1:1-3
  -Feite kon geverifieer word.
  -Deur 1ste Kerkvaders,m.a.w. 2de Generasie Christene, as Skrif aangehaal.
  -Skrywers verwys na mekaar se briewe! 2 Pet. 3:15-16
  -Volgens meeste geleerdes is die laaste boek v.d. NT nie later as 80nC geskryf nie!
  -5366 copies vanuit verskillende dele in Egipte, Noord Afrika, Europa, Israel, Asië, ens.
  -578 Profisië

  The Rules of Copying:
  The Levites had to create a system of making new copies of the Bible as old copies wore out an had to be destroyed. They knew it would be easy to make a mistake in copying a new transcript, so here is what they did. They developed elaborate and meticulous RULES for transcribing.
  They decreed that when a person was making a new text, he had to copy the original page with such exactness that the number of words on a page could not be changed. If the original page had 288 words, then the page being copied had to have the same 288 words.
  Each line on a new page had to be the exact same as the line on the old page. If the first line on yhe original page had nine words, the first line on the copy page had to have nine words.
  After a page was copied, the number of letters on that page was counted and compared with the original.
  After a page was copied, each letter was counted and compared with the original. After a page was copied, someone would check to see what the middle letter was on the copy and the original.
  “A synagogue roll [remember that they did not have paper as we do today] must be written on the skins of clean animals, the length of each column must not extended less than 48 or more than 80 lines; the breadth must consist of 30 letters. No word or letter, not even a yod, must be written from memory…Between every consonant the space of a hair or thread must intervene, between every book three lines. Besides this the copyist must sit in full Jewish dress, and wash his whole body”
  (Hebrew Text of the Old Testament, Davidson).
  The scribes were not allowed to copy sentence for sentence or even word for word. They had to copy letter for letter.
  After a page was copied and checked by another, still a third person would check to see what the middle word was on the page. Then, when the whole book was finished, another would count the phrases.
  These are just a few examples of the great detail that went into ensuring the accurency of the Scriptures. There were many steps taken in this process. All of this could be characterized as a “fence to the Scriptures(Massorah) because it locked all words and letters in their places…It records the number of times the several letters occur in the various books of the Bible; the number of words, and the middle word; the number of verses, and the middle verse; the number of expressions and combinations of words, ect… All this…for set purpose of safeguarrding the Sacred Text, and preventing the loss or misplacement of a single letter or word” (Bullinger, The Companion Bible).
  These men had no worry whatsoever thet there might have been an error. For that reason, they felt no more need to keep their older copies than a data processing manager feels a need to keep his older printouts when he knows hid current hard copies are accurate.

  WETENSKAP FEITE IN DIE BYBEL: (Waar is Darwin...?)
  -Aarde is rond: Jes. 40:22
  -Aarde se beweging: Job. 26:7
  -Ontelbare Sterre: Jer. 33:22
  -Elke Ster Is Uniek: 1 Kor. 15:41
  -Atome: Heb. 11:3
  -Lig Beweeg: Job. 38:19-20
  -Lug Het Massa: Job. 28:25
  Lw. Job is 3500-4000 Jaar Gelede Geskryf!

  PROFESIEë AANGAANDE JESUS: (Almal is vervul in die NT)
  -Ons kyk na 17:
  *Geboorteplek (Betlehem) Mig. 5:1
  *Voorloper Jes. 40:3
  *Intog in Jerusalem Sag. 9:9
  *Verraai deur Judas Ps. 41:10
  *Verraai vi 20 silwerstukke Sag. 11:12
  *Pottebakkersgrond Sag. 11:13
  *Gespoeg en geslaan Jes. 50:6
  *Hande en voete deursteek Ps. 22:17
  *Lyding Jes. 53
  *Swyg soo ‘n lam Jes. 53:7
  *Gekruisig saam met Rowers Jes. 53:12
  *Klere verdeel Ps.22:19
  *Spiessteek in Sy Sag. 12:10
  *Nie een van Sy bene gebreek Ps. 34:21
  *Sy liggaam sien Geen Verderf Ps. 16:10
  *In Ryk Man se Graf Begrawe Jes. 53:9
  *Duisternis oor die Aarde Amo. 8:9

  -Kans dat slegs hierdie 17 Profisieë in een mens vervul sou word is 48x10łą

  Dit kan ook so verduidelik word. Gestel jy neem 'n sandkorreltjie en jy verf hom rooi en plaas hom in 'n sandhoop so groot soos ons melkwegstelsel, en jy steek jou hand daarin, moet jy met die eerste probeerslag die rooi korreltjie raakvat en uittrek....

  EEN VAN DIE WONDERLIKSTE BEWYSE:
  -Jes. 46:9-10
  -Koninkruk skeur in 2 na Salomo se Terugval. Sy seuns wyer om God te dien.
  -Israel wyer om hul te bekeer en gaan agter valse gode aan.
  -Noordryk word verower in 721vC 2 Kon. 17:6
  -Jeremia gee finale profisieë oor die volk voor die Ryk van Juda weg gevoer word na Babilonië in 606vC. Die Jode moet Babilon dien vir 70 jaar lank.
  -Kores het Babilon verower 70 jaar later presies soos Jeremia voorspel het. Hy het die Jode laat terugkeer na hul land in 536vC(Nisan=Mrt/Apr). Esra. 1:1-3
  *390 Jaar en 40 Jaar=430 Jaar totale straf.
  *-70 Jaar van Babiloniese Ballingskap=430-70=360 Jaar oor.
  *Israel het hul steeds nie bekeer nie! Lev. 26:18,21,23-24,27-28
  *360x7=2520 Bybelse Jare.Bybelse Jaar=360 dae!
  *Dus sal die straf eers 2520 jaar later verby wees, dank aan Israel te volle na hul land terugkeer.
  *2520x360=90700 dae. 90700÷365.25=2483.8 Jaar(Ons kalender Jare)
  *Dit vanaf 536vC
  *Onthou daar is slegs 1 jaar tussen 1vC en 1nC, nie 2 nie!
  *M.a.w. 2483.8-535=1948 Op Mei 1948 het Israel weer ‘n Nasie geword!
  *Mei 1948=Maand later op die Joodse Kalender, nl.Apr/Mei!

  “En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer die tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer jullle al hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. Voorwaar ek sę vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.” Matt. 24:32-34
Working...
X