Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die konteks 'rel'

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die konteks 'rel'

  Hallo Julle,


  'n Mens hoor gereeld vanuit verskillende oorde die term "konteks", veral
  as daar verwys word na gedeeltes uit die Woord uit.
  Dit is amper asof "konteks" 'n ongeskrewe rel is, waarvan almal wat die
  Woord lees, hierdie rel moet aanvaar.

  My vraag is, of konteks werklik so swaar behoort te dra? Is konteks
  die 'belangrikste' faktor vir interpretasie? Is konteks 'n Bybels gegronde
  faktor vir interpretasie, of is dit 'n 'rel' wat ingesluip het so oor die
  laaste twee duisend jaar, of so?

  Ek vra die vraag, want ek het al opgemerk dat dit lyk of van die apostels,
  veral Paulus, die konteks 'rel' geignoreer het by tye. En dit laat my
  wonder of iemand soos Paulus, sou hy vandag gelewe het, ook daarvan
  beskuldig sou word dat hy die Woord buite konteks lees.

  Wat dink julle?

 • #2
  Paul

  In 'n sekere opsig is jy reg. Vat nou maar Paulus se aanhaling uit Jes. 64:4 in 1 Kor. 2:9. Hier in 1 Kor. 2 praat Paulus van die lering wat die Heilige Gees aan hom gegee het wat hy as nuwe waarheid in sy briewe opgeteken het. Maar as jy in Jesaja terugkyk dan lees jy eerder van groot eindtydse gebeurtenisse wat God gaan doen waarvan niemand nog gehoor het nie of gesien het nie. Die konteks is nie dieselfde nie, tog haal Paulus die Woord hier aan.

  Maar dan wil ek s dat Paulus dit "mag" doen omdat hy 'n Gees-genspireerde skrywer van die Bybel was. Dit is iets wat ons nie is nie. Daarom mag ons nie iets uit die Bybel buite konteks aanhaal of interpreteer op 'n "nuwe" manier wat die Bybel nie bedoel het nie. As ons dit doen, gee ons willekeurig nuwe betekenis aan die Bybel wat die Bybel self nie bedoel het nie en ons het nie die gesag van die Heilige Gees om so iets te doen nie.

  Ook Jesus het by tye nuwe konteks aan woorde uit die OT gegee, en Hy mag dit doen want Hy is God. Vat maar sy kruiswoorde wat uit die Psalms aangehaal is. Dit wat Hy aan die kruis daarmee bedoel het, kom nie so in die Psalms voor nie. Maar weereens gee dit nie vir ons die reg om die Bybel so te "herinterpreteer" nie. Ons moet bly by die konteks en betekenis wat die Bybel aangee anders het ons 'n blanko tjek om uit die Bybel uit te lees net wat ons wil.

  En nou wil ek 'n klip in die bos gooi en s dat Paulus en Jesus se aanhalings uit die OT wat buite konteks was (dit is beslis nie altyd buite konteks nie) ook nie impliseer dat die betekenis wat hulle daaraan gegee het die eksklusiewe oorspronklike betekenis van so 'n vers was nie. Ons kan nog steeds na daardie verse in OT konteks ook gaan kyk en die oorspronklike betekenis van daardie aanhalings gaan bepaal asook die nuwe betekeis wat dit in die NT aanhaling verkry het.

  Maar weereens: Ons mag dit nie doen nie. Ons het nie die gesag om so nuwe betekenis aan die Bybel te gee nie. Dit is wat gebeur as "elke ketter kom met sy letter". Die Bybel is nie oop vir willekeurige (eiesinnige) interpretasie nie. Petrus het ons ook gewaarsku dat profesie nie 'n saak van eie uitlegging is nie. Ons mag nie ons eie interpretasie daaraan koppel nie.

  Comment


  • #3
   Goeie plasing, David. Konteks is ongelooflik belangrik. Wat ongelukkig soveel keer gebeur is dat mense dit verskriklik los en vas kan gebruik as argument wanneer hulle nie saamstem oor interpretasie van die Skrif nie. So sal mens byvoorbeeld 2 mense kry wie 'n gedeelte in die Woord heeltmal teenoorgesteld verstaan en albei dink hulle lees dit binne konteks.
   The fallen human will is free the way a sky diver is free until he discovers he has no parachute. - John Piper

   Comment


   • #4
    David & Lanie,

    Dankie vir die reaksie sover.

    Sou mens dan kon s:
    "Hou die tekste binne hul konteks = geestelike onderskeiding"?

    Comment


    • #5
     Die konteks rel is nie skriftuurlik nie.

     As iemand wat die Heilige Gees se leiding ervaar, en die vermo het om te onderskei tussen my eie gedagtes en die leiding van die Heilige Gees, was die rel nog nooit in my geloofspad van toepassing nie. Wat wel dikwels gebeur is dat my getuienisse vir mense wat die rel toepas soms n probleem is want ek hoor van tyd tot tyd opmerkings soos; Die Here kon dit nie vir jou ges het nie. Ek verstaan die frustrasie van sulke mense want ek is nog nooit self deur die Heilige Gees buite die grense van die geskrewe Woord gelei nie en vind dit vreemd dat ander gelowiges onskynlik wel buite die grense van die geskrewe woord beweeg (n Goeie voorbeeld is juis die konteks rel).

     Ek gebruik dikwels die onskriftuurlike taal van ek hoor die Here of Hy praat met my omdat dit regtig is hoe dit is. Ek dink terwille van diegene wat nog nie van die rel verlos is nie, moet mens liewer n meer skriftuurlike weergawe gebruik soos die Woord van die Here het tot my gekom of ek ken my herder se stem. Yehoshuah het dikwels ges: die skrif moet vervul word wat beteken; dit waaroor geskrywe is, moet nog gebeur. Hy het by een van sy eerste openbare optredes ges Vandag is hierdie skrif in julle ore vervul wat beteken, vandag hoor en beleef julle presies dit waaroor in die skrif geskrywe is. Die geskrewe woord kom dus in aksie.

     My beskrywing sou wees om te s: Die geskrewe woord beskryf die lewende Woord en gelowiges leef die geskrewe Woord. As die Skrif s die Woord is lewend en kragtig beskryf dit die aksies en staat van die Lewende Woord. Die geskrewe Woord is letter en bring die dood maar daarin/daardeur vind mens/is die aksies en begrensing van die Lewende Woord. In teenstelling hiermee is my ervaring nog altyd dat die konteks rel die geskrewe woord onaktief maak. Dit voorkom dat die geskrewe woord in aksie kom. Iemand het op die draad oor die tiendes geskryf (ek gebruik my eie woorde, nie syne nie) dat die tiende rel net binne die konteks van die ou Testamentiese landbou bedeling gesien moet word en deurdat hy daar die konteks rel toepas, ontneem hy homself van baie sen en kan daardie skrif nie in sy lewe tot vervulling of in aksie kom nie.

     Comment


     • #6
      "n Kontekslose Bybel is 'n uitverkoopte Bybel. Uitverkoop aan die grille en giere van wie ookal. Wat is so 'n Bybel werd? Het dit enige gesag oor ons lewens as elke volgende ou sy eie voorkeure met sy eie konteks in die Bybel gaan inlees?

      Wat is dan ook die doel van 'n forum soos hierdie? My idee is dat ons hier as Christene na gemeenskaplike grond in die Bybel gaan soek. Maar waar gaan ons dit kry as een ou selfs nie eers die Bybels-geopenbaarde naam van ons Verlosser wil gebruik nie? Verder gaan hy ook voort om aanspraak te maak op die Heilige Gees wat direk vir hom s wat om in die Bybel te vat en wat om te los. As die Nuwe Testament herhaaldelik s dat die skaduwees en verordeninge van die OT uitgefaseer is, dan s hy nee, dit is nie waar nie, daar is nog vleeslike verordeninge in die OT wat ons moet gehoorsaam.

      Watter van die verordeninge wil jy nog gehoorsaam? Die Heilige Gees sal sommer vir jou s wat om te vat en wat om te los. Ons ander dom ouens hier op die forum mag nou nie meer die Bybel binne konteks lees om dit te verstaan en so 'n boodskap daaruit te kry nie, ons moet nou vir jou vra. Jy sal vir ons s watter dele van die Bybel direk op ons van toepassing is want die Heilige Gees praat met jou (en blykbaar nie met mense wat die Bybel binne konteks lees nie).

      Comment


      • #7
       In my persoonlike geestelike lewe het ek dikwels juis die stem van die Gees beter verstaan as ek studies doen van tekste of tema's in die bybel, natuurlik in biddende afhanklikheid van die Here. Dit is dikwels juis die konteks waarin die Gees met my praat.

       Ek dink dus nie konteks staan los van die werking van die Gees of is in styd daarmee nie.

       Dikwels is daar egter groter, algemene waarhede in tekste wat groter is as die konteks.

       Persoonlik dink ek nie Paulus se verwysing na Jes 64:4 is buite konteks nie, want Paulus het 'n groter waarheid gedentifiseer wat uitstyg bo die konteks van Jes 64, en ek dink hy het daarom op 'n geldige manier daarna verwys.

       Ek dink in elk geval nie Jes 64:4 dui uitsluitlik op eindtydgebeure nie. Trouens, die manier hoe die Nuwe Testament na die OT verwys, gee juis vir ons belangrike sleutels oor hoe om die OT te verstaan, want onthou, sonder die Gees en sonder die NT-perspektief in Christus, bly daar 'n bedekking oor die OT (2 Kor 3).
       Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

       Comment


       • #8
        Die konteks rel is onskriftuurlik en die rels wat die konteks omskryf, in baie gevalle nog verder van die Woord af. Om geloof te h en deur die Heilige Gees gelei te word is skriftuurlik en as ons deur die Gees gelei word, is ons nie onder enige rel nie (Gal 5:18) en onder geen veroordeling nie (Rom 8:1). Daarteenoor, indien onder die gesag van n rel is, sal daardie wet jou oordeel (Rom 2:12). Yehoshuah het by geleentheid ges uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word (Matt 12:37) Dit is juis die wet van die Gees wat ons vrymaak van die wette (Rom 8:12), en mense wat nog onder rels is, is nog nie vry nie. Vrymaking kom deurdat die vlees van die mens sterf (Rom 7:6))

        Die Woord van God is natuurlik ook waar binne die konteks waarin dit geskryf staan maar die waarde van die Woord l juis in dit wat buite die konteks van die geskrewe is. (ek s nie buite die skrif nie) Die Romeine brief is aan geliefdes van God in Rome geskryf (Rom 7:1) en binne die konteks van die brief is die brief dus bedoel vir die geliefdes van God in Rome en aan niemand buite daardie beskrywing nie. Juis die feit dat ons dit buite die konteks mag/moet lees, maak dat vir ons wat geloof het, die geskrewe woorde buite die konteks ongelooflik waardevol word. So waardevol dat ons ons lewe daarvolgens inrig.

        Dit kan nie sonder die Heilige Gees gedoen word nie. So byvoorbeeld staan in Heb 9:8 dat die Heilige Gees dit duidelik maak dat die weg na die Heiligdom eers beskikbaar kom nadat die eerste heiligdom tot n einde gekom het. Met die Heilige Gees se leiding was dit dus vir Yehoshuah en vir ons wat dieselfde Gees deelagtig geword het baie maklik om te sien dat wat buite die konteks van Eksodus 25:8 l, eintlik die ware betekenis bekend maak; Ook moet hulle vir My n heiligdom maak, dat Ek in hulle midde kan woon. Dit is juis daardie buite-konteks betekenis, wat die Heilige Geskrifte so opwindend maak. Dit beskryf binne die konteks n skaduwee, buite konteks sien mens die ware.

        Comment


        • #9
         As jy die Bybel buite konteks aanhaal dan verklaar jy jouself as baas en heerser oor die Bybel. Jy laat nie die Bybel toe om self te s wat hy bedoel nie, jy skryf aan die Bybel voor om vir jou te s wat jy graag wil hoor. Dus is hierdie benadering nie geestelik soos baie mense dink nie, maar in teendeel die toppunt vleeslikheid.

         I Kor. 13 maak melding van die tyd toe bo-natuurlike openbaringe nog in orde was en ook vir die mense gegee is. Dit moes so wees omdat die Bybel nog nie klaar gekryf was nie. Maar tale en profesie en bo-natuurlike kennis sou ophou nadat God sy woord vervul het (Kol. 1:24-27). Mense wat nou nog beter as die Bybel weet, is vleeslik en aards, hulle weerstaan die gesagvolle spreke van God, verwerp die Bybel en kan net sowel uit AP Brink of Konsalik lees en daaruit ook uithaal net wat hulle wil, soos wat hulle met die Bybel maak.

         Comment


         • #10
          Ek het gisteraand weer gaan luister na Raymond Sax, 'n evangeliese en dispensasionele prediker van die VSA wat so elke twee jaar hier in Suid-Afrika toer en op plekke kom preek. Hy het onder andere gepraat oor die manier wat ons met die Bybel omgaan en dit verstaan. Hy s: "A text without a context is as pretext" Dit s dieselfde as wat ons hierbo ges het. As jy die Bybel aanhaal en jy steur jou nie aan die bedoeling van daardie teks soos dit uit die konteks na vore kom nie, dan kan jy nie meer van 'n Bybelse teks praat nie. Dan het dit iets anders geword, iets soos 'n menslike voorkeur wat in die Bybel ingelees word. En die ergste van alles is, dan misbruik mense nogal "die leiding van die Heilige Gees" om so 'n preteks te probeer regverdig.

          Dit was al lankal 'n bekende praktyk dat mense die Bybel buite sy bedoeling en sy konteks aanhaal om hulle eie idees te steun, maar ek het werklik nie gedink dat daar gevalle bestaan waat mense, soos op hierdie draad, dit reguit in jou gesig vir jou s dat die konteks "onskriftuurlik" is en dat die Bybel sommer luraak sonder konteks "onder leiding van die Heilige Gees" gelees moet word. Wat 'n kwade dag wat ons nou bereik het! Ons het nou alle Bybelse gesag verloor! Ons kan nie meer na die Woord toe gaan en vir iemand s: "Daar staan dit! Dit is die duidelike bedoeling van God se Woord! Die Woord saam met sy konteks het gespreek en ons moet daarvoor buig! As dit die geval is, het die Bybel al sy krag en waarde verloor.

          Natuurlik, vir my sal die Bybel nooit sy waarde verloor nie, maar vir hulle wat daarop geregtig is om die bedoeling van die Bybel te ignoreer, bestaan daar in werklikheid nie meer iets soos 'n Bybel nie.

          Comment


          • #11
           David, ek stem heelhartig met jou saam. Dis wanneer die Bybel buite konteks gelees word dat sektes en kulte ontstaan...

           'n Eenvoudige voorbeeld, iemand met wie ek gepraat het oor saambly sonder om getroud te wees, het my eendag verwys na 1 Korintiers 7:36 "Maar as iemand meen dat hy onwelvoeglik met sy maagd handel as sy oor die jeugdige leeftyd is, en dit so moet wees, laat hom doen wat hy wil. Hy sondig nie." Wanneer hierdie teks binne konteks gelees word, se dit baie duidelik dat twee mense wat brand van begeerte na mekaar moet met mekaar TROU, maar wanneer dit buite konteks gelees word, se dit (gerieflikheidshalwe) dat dit nie sonde is om met jou meise te "doen wat jy wil" nie.

           Mense soos Adolf Hitler, asook verskeie reeksmoordenaars en verkragters deur die eeue het die Bybel gebruik as basis vir hulle misdade - omdat hulle die Bybel BUITE KONTEKS gelees het....

           Comment


           • #12
            Dankie Gene en David, ek stem saam met julle.

            Net vir interessantheid, die konteks van 1 Kor 7 gaan oor die vraag: moet jy trou of nie?

            Paulus s hy verkies om nie te trou nie, maar as jy nie anders kan nie, en jy brand van begeerte, is dit beter om te trou, want jy sondig nie as jy trou nie.

            Dat "wat jy wil doen" is dus om te trou. Hy s dus jy kan doen wat jy wil, naamlik om te trou.
            Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

            Comment


            • #13
             Originally posted by Philip dT View Post
             Dankie Gene en David, ek stem saam met julle.

             Net vir interessantheid, die konteks van 1 Kor 7 gaan oor die vraag: moet jy trou of nie?

             Paulus s hy verkies om nie te trou nie, maar as jy nie anders kan nie, en jy brand van begeerte, is dit beter om te trou, want jy sondig nie as jy trou nie.

             Dat "wat jy wil doen" is dus om te trou. Hy s dus jy kan doen wat jy wil, naamlik om te trou.
             Dis presies my punt, Philip. Binne konteks kan die teks nie anders vertolk word nie, maar kyk net hoe verskriklik kan die bedoeling van die Bybel verdraai word as dit buite konteks gelees word. As mens die Bybel so lees, kan jy bykans enige sonde daaruit regverdig..... Dis vir my onverstaanbaar dat enige mens kan reken dat konteks nie essensieel is om die Bybel te verstaan nie.

             Comment


             • #14
              Hallo,

              Het enigiemand hier dalk 'n gedeelte waar die Woord self leer, dat
              die konteks 'n bepalende faktor is, in die interpretasie daarvan?

              Ek hoor wat David ges het dat die apostels die "mag" gehad het
              om die konteks te ignoreer het. Ek sien dat hulle dit gedoen het,
              en dit dien vir my as voorbeeld. Hoekom behoort ons dan nie daardie
              voorbeeld te volg nie? Op grond waarvan behoort ons te glo dat die
              Heilige Gees ons nie vandag steeds op dieselfde manier leer nie?
              Dit is tog dieselfde gees wat hulle en ons lei, dan nie?

              Sou 'n ongelowige, indien hy die Bybel vat en lees, en die heeltyd
              die konteks oorweeg, die boodskap vertaan? Met of sonder die
              Heilige Gees se hulp?

              Hoe behoort mens hieroor te dink?

              Comment


              • #15
               Paul, ons sien daagliks hoe die media stellings van bekende mense vat en dit totaal en al buite konteks aanhaal, om 'n heel ander betekenis daaraan te heg as wat die bedoeling oorspronklik was.... dis tog net logies dat dit gevaarlik is om enigiemand (ook Bybelse skrywers) buite konteks te verstaan. Die Bybel spel dit seker nie in soveel woorde uit nie, maar dit maak tog net sin. (Die Bybel spel ook nerens vir ons uit dat dit byvoorbeeld verkeerd is om "one-arm-bandits" te speel in die casino nie, maar 'n Christen, wat God se wil verstaan, twyfel nie daaroor nie?)

               Wat Paulus se beweerde "buite-kontekse" aanhalings betref, dink ek jy moet weer gaan kyk. Paulus heg nie ander betekenisse aan Bybelse waarhede deur dit buite konteks aan te haal nie. (As jy weet van so voorbeeld, sal ek graag die betrokke Skrifgedeeltes wil sien) Hy gebruik bloot woorde wat ook sin maak in die konteks waarin hy skryf. Soos bv sy aanhaling in 1 Korintiers 2:9, waar hy spesifieke woorde uit die Ou Testament gebruik om sy stelling te illustreer, al is die spesifieke woorde in die Ou Testament nie in dieselfde konteks gebruik nie. (Die spreekwoord "die baba saam met die badwater uitgooi" het byvoorbeeld oorspronklik verwys na 'n baba wat in sulke vuil water gebad word dat hy maklik ongemerk "saam met water uitgegooi kan word..." Tog gebruik ons vandag daardie selfde woorde in 'n totaal ander konteks, sonder om aan die betekenis daarvan te verander.)

               Natuurlik word mense deur die Heilige Gees gelei om dele in die Bybel te verstaan, maar ek dink die Heilige Gees doen dit juis deur die konteks aan 'n mens uit te wys, sodat dit nie verkeerd vertolk moet word nie. Wat se die Heilige Gees byvoorbeeld vir jou wanneer jy lees oor die uittrek van jou skoene wanneer jy "in God se teenwoordigheid" ingaan, of met Hom praat? (bv wanneer jy kerk toe gaan?) Hy gebruik die konteks van daardie teks in die Ou Testament om vir jou te se dat jy eerbied vir Hom moet toon, maar Hy vertel nie vir jou om fisies jou skoene uit te trek, soos wat dit buite konteks verstaan word nie. Wat leer die Heilige Gees jou oor die "was van jou medemense se voete?" Binne konteks beteken dit dat jy jou medemens moet "dien", maar buite konteks beteken dit jy moet met 'n bak water en handdoek rondloop en almal om jou se skoene uittrek om hulle voete te was.....

               Comment

               Working...
               X