Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die Naam van die Here.

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die Naam van die Here.

  Op 3:12 Wie oorwin, Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe Naam.


  1 Joh 3:23 En dit is sy gebod, dat ons in die Naam van sy Seun, Jesus Christus, moet glo en mekaar liefh soos Hy ons 'n gebod gegee het.

  1 Joh 5:13 Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.


  Joel 2:32 En elkeen wat die Naam van die HERE aanroep, sal gered word; want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos die HERE ges het, en onder die vrygeraaktes die wat die HERE sal roep.
  Hierdie teks in Joel word herhaal in die Romeine brief :  Rom 10:13 Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

  Daar is heelwat tekste in die Bybel wat handel oor die "Naam van die Here", en , alhoewel daar lyk my redelik eenstemigheid is oor die naam van God die Vader, kan dieselfde nie ges word van Jesus Christus nie. Party praat van Yashua, ander van Yeshua, ensovoorts.

  Dink julle dit is belangrik dat ons Jesus Christus op Sy regte naam aanspreek, in plaas van die veralgemeende "Here" (Lord) ?

  Wat staan daar eintlik in die grondteks van die volgende aanhaling uit Lukas ? :


  Luk 1:31 En kyk, jy sal swanger word en 'n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

 • #2
  Originally posted by Die Filadelfieer View Post
  Party praat van Yashua, ander van Yeshua, ensovoorts.
  Die oorspronklike hebreeus het nie vokale by gehad nie,,, so met die masoretic byvoeging van vokal, stry party mense so 'n biejie,,,
  Dink julle dit is belangrik dat ons Jesus Christus op Sy regte naam aanspreek, in plaas van die veralgemeende "Here" (Lord) ?
  Seker sal jy reageer as ek jou "Fila" noem, al noem jou Ma jou nie so nie.....

  Wat staan daar eintlik in die grondteks van die volgende aanhaling uit Lukas ? :
  Jesus beteken "Verlosser" of "Salvation"
  The LORD is my Miracle

  G_d was gracious He has shown favor


  Hope is a seed
  God plants in our hearts
  to remind us
  there are better things ahead.
  -Holley Gerth

  Comment


  • #3
   Openb 19:12 En sy o was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het 'n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self.

   Wanneer Hy kom, sal Hy kom met 'n nuwe naam wat net Hy ken, maar ons sal Hom aan Sy karakter ken


   Openb 3:12 Wie oorwin, Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die Naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe Naam

   Interesting!!!!

   Ken jy die nommer (getal) van Sy Naam ??
   The LORD is my Miracle

   G_d was gracious He has shown favor


   Hope is a seed
   God plants in our hearts
   to remind us
   there are better things ahead.
   -Holley Gerth

   Comment


   • #4
    Originally posted by ACCM View Post
    Die oorspronklike hebreeus het nie vokale by gehad nie,,, so met die masoretic byvoeging van vokal, stry party mense so 'n biejie
    Jesus beteken "Verlosser" of "Salvation"
    G2424
    Ἰησοῦς
    Iēsous
    ee-ay-sooce'
    Of Hebrew origin [H3091]; Jesus (that is, Jehoshua), the name of our Lord and two (three) other Israelites: - Jesus.

    H3091
    יהושׁע יהושׁוּע
    yehôshûa‛ yehôshûa‛
    yeh-ho-shoo'-ah, yeh-ho-shoo'-ah
    From
    H3068 and H3467; Jehovah-saved; Jehoshua (that is, Joshua), the Jewish leader: - Jehoshua, Jehoshuah, Joshua. Compare H1954, H3442.

    H3068
    יהוה
    yehôvâh
    yeh-ho-vaw'
    From H1961; (the) self Existent or eternal; Jehovah, Jewish national name of God: - Jehovah, the Lord. Compare H3050, H3069.
    H3467
    ישׁע
    yâsha‛
    yaw-shah'
    A primitive root; properly to be open, wide or free, that is, (by implication) to be safe; causatively to free or succor: - X at all, avenging, defend, deliver (-er), help, preserve, rescue, be safe, bring (having) salvation, save (-iour), get victory.

    Dus "GOD het vrygemaak/verlos/oorwin" as ek reg aflei uit e-sword uit? is dit wat Jesus beteken?
    Immanuel (as Hy met ons is (vir ons?)wie sal teen ons staan?)
    ?"if the Son has set you free , you are free indeed" ingils beter onthou

    Dis alles net genade -Ma Grace
    "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring"

    Comment


    • #5
     Hallo julle "geleerdes"

     Die Naam van ons Vader en van sy Seun het al baie kontroversies veroorsaak.

     Baie ouens het al hulle hele lewens gewy aan die ondersoek en dan herstel van Sy Naam. Hier in Suid Afrika is daar ook so 'n beweging nl. Institute for Scripture Research.

     Dit was begin deur C J Koster en andere wat elk deur openbarings aangevuur is om saam te kom en die bogenoemde instituut te stig in 1992 met die oog op 'n Bybel vertaling wat die Naam in Ere sal herstel. The Scriptures is in 1994 bekend gestel as 'n "literal translation" en is die resultaat van ongeveer 30 jaar se navorsing deur die groep. In 1998 is 'n hersiene weergawe uitgegee en daar is toe ook begin om dit in Afrikaans te vertaal.

     In die vertaling is die Naam herstel, die boeke in kronologiese tyd orde geherrangskik. Hulle het ook al die mense en boeke se Hebreeuse name herstel asook alle verwysings na "Lord" en "God" vervang met Elohim, of Master.
     Hulle het ook die betekenisse van baie woorde "beter" vertaal soos bv. die woord "Holy" is met "set-apart" vertaal.
     Ps 51:11 lees nou bv. so:
     "Do not cast me away from Your presence, And do not take Your Set-apart Spirit from me."

     Oulik n.

     In die voorwoord van die vertaling word daar 'n stukkie verduideliking gegee rondom die Naam en die gebruik daarvan.
     Daar word 'n duidelike onderskeid gemaak tussen die voor-Babiloniese en die Na-Babiloniese tydperk.

     Nou gou 'n stukkie van my eie navorsing:
     Voor die wegvoer na Babilon, was die Naam van God algemeen bekend en gebruik. Dit is byvoorbeeld opgeteken in die Talmoed dat die Priester het op die Tempel in Jerusalem se dak gaan staan en dan die Naam van God uitgeroep oor die stad. Dit kon blykbaar kilometers ver gehoor word.

     (Terloops, die Talmoed of "Oral Law" is eers tydens die Babiloniese ballingskap deur die priesters in Babilon neer geskryf en daar word somtyds daarna verwys as die Babiloniese Talmoed)

     Toe kom die 3 weg voere na Babilon en 'n klein groepie hoofsaaklik Juda bly oor.

     In Jeremia 42 - 44 lees ons dan 'n baie interessante stukkie geskiedenis van die "remnant" van Israel en hulle ongehoorsaamheid aan die Woord van God wat toe deur Jeremia tot hulle gekom het.
     Hulle kies om God se genade hand weg te stoot en te vlug na Egipte toe.
     Hier in Egipte praat Jeremia weer met hulle en waarsku hulle om op te hou om die Hemelkoninging te aanbid en in Jer 44:16 -19 antwoord die volk en s dat hulle sal volhard in die afgode diens.
     In reaksie hierop word die NAAM van God deur God self uit hulle monde weggeneem. (Jer44:26)
     Jer 44:26 Daarom, hoor die woord van die HERE, o hele Juda wat in Egipte land woon! Kyk, Ek sweer by my grote Naam, s die HERE: Nooit sal my Naam meer aangeroep word deur die mond van enige man van Juda in die hele Egipte land nie, met die woorde: So waar as die Here HERE leef!

     Nouja, die res van die Israeliete is in Babilon en die Israelitiese priesters word toe 'n paar goed geleer deur hul Babiloniese eweknie.
     En van dit was dat hulle, Israel, het die oorlog verloor want die Naam van hulle God was aan die vyand bekend. Die Babilonirs het geglo dat as die vyand jou God se naam ken dan kon hulle (die vyand) jou God aanroep en hom omkoop om dan teen jou te veg.

     Die Joodse priesters glo toe die storie en begin hulle mense leer dat jy mag nie die Naam van God aanroep of self gebruik nie. Dit is die wortel van die Joodse geloof dat jy mag nie die Naam hardop uitspreek of neerskryf nie.

     Die eind-resultaat van al die is dat die Naam van ons Hemel Vader "verdwyn" vanuit die volksmond. Die Priesters self het egter die Naam tussen hulleself behou en dit mondelings van geslag tot geslag oorgedra aan mekaar.

     Ons sien dat toe Jesus sy wonderwerke gedoen het, het hy die Naam van die Vader gebruik (Joh 17:6 en 17:26) en dis hoekom die Farisers hom so intens ondervra het (Luk 20:1-2) want ek dink hulle wou hoor of dit regtig Die Naam is wat Hy gebruik. Met sy intog in Jerusalem het die hele skare tot groot ontsteltenis van die Farisers, die Naam gebruik (Luk19:37-40)
     Toe Hy in hegtenis geneem is het Hy weer die Naam "I AM" gebruik (Joh 18:6) en die ouens het letterlik terug gedeins en op die grond geval.

     Die eerste vervolging van die Dissipels was dan ook omdat hulle die Naam gebruik het (Hand 4:7; 4:18 ; 5:28; 5:40 -41)

     Ek glo ook Persoonlik dat ons gaan oor sy Naam vervolg word. Die VVO het al klaar in 1992 die tien gebooie verwerp en die 7 Noag wette as riglyn vir die nuwe wreld orde aanvaar. Die tweede wet van die wette is so geskryf dat dit die verkeerdelike gebruik van die Naam 'n doodstraf maak.

     Die Name soos ek dit tans het is soos volg:

     Die NAAM van ons Vader is:
     Yahuwah - uitgespreek Yah gu wah

     Ons Messias wat kom in Sy Naam is:
     Yahushua - uitgespreek Yah gu shua

     Die betekenis van Yahushua is ook pragtig ... kyk net hier:

     Yah - the Father
     U - the Spirit (Ruach)
     Shua - that saves

     Nou kan jy dit so saamstel en s: The Father that saves through His Spirit !

     Die Yeshua en Yehowah is die veranderde name wat kom vanuit die Post Babiloniese tyd.
     2Ti 3:12 En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.

     Comment


     • #6
      God se Name en die Wet

      Hiermee verdere inligting oor die skryf en vertaling van God se name in Grieks en Hebreeus. Daar is geen ander korrekte weg om te volg nie as om te aanvaar dat die hele Skrif deur God ingegee is (insluitende die boeke van die Nuwe Testament wat oorspronklik in Grieks geskryf is) en dat daar hoegenaamd geen geldige rede bestaan waarom die name Theos, Kurios en Iesous (Jesus) nie gebruik behoort te word nie.

      ‘n Verbandhoudende probleem met die terugkeer na Ou Testamentiese gebruike en name is ‘n neiging terug na die wet. Dit is nog veel ernstiger omdat dit jou saligheid in die gedrang kan bring. Indien mens egter 'n objektiewe studie oor die wet in die NT doen (m.a.w. nie net selektief sekere gedeeltes aanhaal wat jou siening ondersteun nie) dan is dit duidelik dat ons in die tyd n Jesus se kruisiging, opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees nie meer onder die wet is nie:

      "Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade" (Rom. 5:14).

      "Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo" (Rom. 10:4).

      "As daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus tevergeefs gesterf" (Gal. 2:21).

      "Julle wat geregverdig wil wees deur die wet is losgemaak van Christus; julle het van die genade verval" (Gal. 54).
      Die verwysings na wetsonderhouding in Mattheus is heeltemal geldige uitsprake vir daardie tyd, omdat Jesus se versoeningswerk toe nog nie gedoen was nie, en die Heilige Gees ook nog nie uitgestort is om mense van sonde te oortuig nie. Die wet was in werklikheid hulle tugmeester na Christus toe (Gal. 3:24) omdat niemand deur die wet geregverdig kan word nie (Rom. 3:19).

      Die relevansie van die wet as 'n tugmeester na Christus bestaan nog steeds voort, daarom kan ons dit in die tyd n Christus slegs op ongeredde sondaars van toepassing maak: “...die wet is nie gegee vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes” (1 Tim. 1:9).

      Proff. Walvoord & Zuck (The Bible Knowledge Commentary) s die volgende oor hierdie teks: "The law is designed to show people their sinfulness. Thus the law is not for one who had already recognized his sin and turned to Christ. That person is no longer under the law but should now walk in the Spirit (Gal. 5:13-26). The law is intended for those who remain unconvinced of their sin."

      As ons God en ons naaste liefhet, het ons die hele wet vervul (Matt. 22:37-40; Rom. 13:8-10). Dit sluit ook die bepaling oor die Sabbat in, want in Christus betree ons die rus van die Here. Daar is geen probleem daarmee om 'n rusdag in die week te bepaal (Sondag) en sodoende 'n Christelike tradisie te handhaaf en te eerbiedig nie, maar daar is geen wetlike bepalings daaroor in die Bybel nie.

      Die liefde van God is deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort (Rom. 5:5) en stel ons in staat om geestelik op 'n hor vlak as die wet te leef. Waarom wil mense na die swakke en armoedige beginsels van die wet terugkeer deur weer dae, maande, tye en jare waar te neem? (Gal. 4:9-10). Dit verwys na sabbatte, nuwe mane, sabbatsjare en ander OT Joodse feeste. Waarom wil mense na die skaduwees van die wet terugkeer nadat die volle vervulling van God se genadewerk deur Jesus Christus in die NT tot hulle beskikking is? Is Christus, die Heilige Gees en God se liefde nie vir hulle genoeg nie? Wil hulle dit deur die wet aanvul en sodoende afbreuk aan die genade doen? Laat dit ver van ons af wees om in hierdie dwaling te verval.

      Septuagint

      Die Septuagint is ‘n Griekse vertaling van die OT, wat in die 3de eeu voor Christus vir gebruik deur Griekssprekende Jode opgestel is. Daar bestaan veral onder die Israelvisie en die “Sacred Name” beweging mense wat glo dat die Septuagint Hebreeuse name vir God gebruik het, of dat die NT aanvanklik in Hebreeus geskryf is. Die volgende feite weerspreek al hierdie verkeerde opvattinge:

      Daar bestaan geen bewyse vir God se Hebreeuse name in die Septuagint nie. Daar bestaan ‘n latere Septuagint, wat blykbaar deur Origenes in sy Hexapla saamgestel is, met sommige Hebreeuse name. Geen kerkvader van die Latynse, Alexandrynse of Siriese kerk het ooit na Hebreeuse heilige name verwys nie. Theos en Kurios word deurgaans gebruik vir God en Here. Lucianus van die Siriese kerk, waar mense die eerste keer Christene genoem is, het aanpassings van die Septuagint aangebring om dit beter by die Hebreeuse OT aan te pas, en het ook nie na die Hebreeuse name verwys nie.
      Daar bestaan geen bewyse vir enige vertaling anders as Grieks vir enige boek in die NT nie. Dit is waarom ons op verskeie plekke die woorde vind: “ … as dit vertaal word …”. (Kyk: (Matt. 1:23; Mark. 5:41; 15:22; 15:34; Joh. 1:39; 1:42; Hand. 4:36; 9:36). Dit dui op sekere Aramese en Hebreeuse woorde wat in Grieks vertaal is. Die skrywers het slegs uit die Septuagint aangehaal met enkele uitsonderings uit die Hebreeus en Aramees. In die evangelies bestaan daar oorweldigende bewyse dat aanhalings uit die Septuagint gedoen is, en nie uit die Hebreeus teks van die OT nie. Wanneer ons die woorde “Hebreeuse taal” in die NT vind, moet dit soos volg, volgens John Gill en Adam Clarke, verstaan word:

      he spake unto them in the Hebrew tongue; which the people he spoke to best understood, and was his own mother tongue; the Alexandrian copy reads, "in his own dialect"; this was not pure Hebrew that was spoken in common in those times, but the Syro-Chaldean language: … (Hand. 21:40).

      He spake unto them in the Hebrew tongue - What was called then the Hebrew, viz. the Chaldaeo-Syriac; very well expressed by the Codex Bezae, τῃ ιδιᾳ διαλεκτῳ, in their own dialect.

      Die Jode het verleer om Hebreeus te praat nadat hulle uit die ballingskap teruggekeer het. Jesus en die dissipels het beslis Aramees (Syro-Chaldean) gepraat en slegs die rabbi’s of geleerde Jode was Hebreeus magtig. Die taal het geen vokale in gehad nie en is lank na Christus eers gevokaliseer. Dit is ook o.a. waarom die “Bible Codes” nie kan werk nie. Aramese woorde word ook in die NT gevind, soos: Fariser en Abba. Skrywers het uit die Griekse Septuagint aangehaal, want dit was die voertaal tydens die skrywe van die NT.

      Romeine 3:13-18 en Hebrers 1:6, waar daar uit die OT aangehaal word, verskyn nie eers in die Hebreeus tekste nie, maar het alleenlik in die Septuagint behoue gebly. Daar is algemene konsensus in die teologiese wreld dat skrywers van die NT hoofsaaklik uit die Septuagint aangehaal het. Dit is dus onmoontlik dat die Godsnaam net in die Hebreeus gebruik kan word. Ons werk hoofsaaklik uit die Septuagint, want dit is duidelik dat die Hebreeuse teks in onbruik verval het. Dit is ook logies dat daar ‘n Griekse NT ten tye van die NT se skrywe moes bestaan. Jesus, Petrus en die ander dissipels het dus Aramees en Grieks gepraat. Paulus kon wel Hebreeus praat en skryf. Geen kerkvader het die standpunt gehuldig dat Mattheus, Galasirs of Hebrers aanvanklik in Hebreeus geskryf is nie. Soos reeds genoem, verskyn Heb. 1:6 net in die Septuagint. Jood n nie-Jood kon almal Grieks praat en skryf.

      Niemand weet presies hoe die Godsnaam uitgespreek word nie. Die Tetragram kan in gevokaliseerde vorm op baie verskillende maniere geskryf word. Die enigste plek waar God sy eie naam gebruik, word in Exodus gevind:
      Hierop het Moses tot God gespreek: Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle s: Die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam? – wat moet ek hulle antwoord? En God s vir Moses: EK IS WAT EK IS. (hayah asher hayah) Ook s Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur. (Ex. 3:13-14).

      Daar is geen bewyse dat Griekse gode, of enige Babiloniese invloede, in Bybelse Griekse name van God voorkom nie. Jesus is bv. nie van Zeus afgelei nie (Je-Zeus), maar van Iesous (met ‘n ongeaspireerde “i”).

      Comment


      • #7
       Originally posted by David2 View Post
       God se Name en die Wet

       n Verbandhoudende probleem met die terugkeer na Ou Testamentiese gebruike en name is n neiging terug na die wet. Dit is nog veel ernstiger omdat dit jou saligheid in die gedrang kan bring. Indien mens egter 'n objektiewe studie oor die wet in die NT doen (m.a.w. nie net selektief sekere gedeeltes aanhaal wat jou siening ondersteun nie) dan is dit duidelik dat ons in die tyd n Jesus se kruisiging, opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees nie meer onder die wet is nie:

       "Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade" (Rom. 5:14).

       "Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo" (Rom. 10:4).

       "As daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus tevergeefs gesterf" (Gal. 2:21).

       "Julle wat geregverdig wil wees deur die wet is losgemaak van Christus; julle het van die genade verval" (Gal. 54).


       Waarom wil mense na die skaduwees van die wet terugkeer nadat die volle vervulling van God se genadewerk deur Jesus Christus in die NT tot hulle beskikking is? Is Christus, die Heilige Gees en God se liefde nie vir hulle genoeg nie? Wil hulle dit deur die wet aanvul en sodoende afbreuk aan die genade doen? Laat dit ver van ons af wees om in hierdie dwaling te verval.
       Dankie David,

       My weer iets nuuts geleer, sommer ook geloof versterk met die verse dat ek volkome vry van wet is, ek leef suiwer in genade wat ek nie verdien het nie.

       Ek het iewers gelees dat ? Septuagint tydens vertaling deur klomp slim omies vertaal was en die 70 vertalings almal selfde was toe hulle vergelyk was. Is dit waar of net een van daai legendes?
       Dis alles net genade -Ma Grace
       "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring"

       Comment


       • #8
        Originally posted by David2 View Post
        God se Name en die Wet


        ‘n Verbandhoudende probleem met die terugkeer na Ou Testamentiese gebruike en name is ‘n neiging terug na die wet. Dit is nog veel ernstiger omdat dit jou saligheid in die gedrang kan bring. Indien mens egter 'n objektiewe studie oor die wet in die NT doen (m.a.w. nie net selektief sekere gedeeltes aanhaal wat jou siening ondersteun nie) dan is dit duidelik dat ons in die tyd n Jesus se kruisiging, opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees nie meer onder die wet is nie:
        .


        Wel, dit weet ek wel dat G_d NIE 'n ander G_d geword het tussen die OT en die NT nie.

        Hy het nie verader saam met die wit bladsy wat die OT van die NT skei nie

        Hoekom sal die Name waardeur Hy Homself in the OT openbaar , as ek Hom nou daarby aanroep my saligheid in gedrang bring
        The LORD is my Miracle

        G_d was gracious He has shown favor


        Hope is a seed
        God plants in our hearts
        to remind us
        there are better things ahead.
        -Holley Gerth

        Comment


        • #9
         Die Here is my Herder : Ps23:1 יְהוָה רֹעִי Yaweh Roi
         Die Here is my Lig en my heil....Ps27:1 יְהוָה, אוֹרִי וְיִשְׁעִי Yaweh Ori Vi Yeshi

         Jy sien David..... nog steeds is die Here my Herder, my Lig my Verlosser (Yeshua) Hy het nie opgehou om my Herder te wees nie, Hy het nie opgehou op my Verlosser te wees nie, Hy IS my Verlosser,
         Sy Name in die OT beskryf inderdaad vir my wie Yeshua is Hy is my Banier, my Skaduwee ann my regterhand..... Jy sien David,AL Sy eienskappe word in Name uitgedruk...... en dit plaas nie my saligheid in die weegskaal nie
         The LORD is my Miracle

         G_d was gracious He has shown favor


         Hope is a seed
         God plants in our hearts
         to remind us
         there are better things ahead.
         -Holley Gerth

         Comment


         • #10
          Net gou 'n vragie aan David2

          Glo jy die HELE Bybel is die Woord van God en dat alles daarin vir ons een of ander betekenis het of leering moet gee sodat ons toegerus kan wees vir elke goeie werk ?

          As ons dan so bietjie studie gaan doen oor Naams-veranderinge in die Ou Verbond asook in die Nuwe verbond (Jesus het dit self ook gedoen), dan is dit vir my duidelik dat daar nogal iets moet wees aan 'n naam.

          Al die Bybelse name het betekenis en name is dikwels so gegee (of verander) dat die betekenis daarvan iets moes s van die werk wat daardie persoon vir God moes doen.

          Dit is dan ook die rede hoekom God sy Seun 'n baie spesifieke naam gegee het want die Naam moes aandui wat hy moet doen op aarde.

          Nou gou nog 'n vraag...
          Jou Naam is David. As jy nou in Engeland gaan kom, gaan jy jouself as David voorstel en die mense sal jou dan ook so noem. Hulle gaan nie jou naam vertaal nie.


          Nou hoekom is ons Messias se naam verander? Die Naam Jesus het eers in die die laat 1400's onstaan. Die vorige Naam Ioseus wat in die eerste Engelse vertaling in 1498 gebruik was, was 'n Griekse Naam.

          Die naam van Satan is byvoorbeeld nie verander nie. Die Hebreeus is ook Satan.

          My Messias was 'n Hebrer vanuit die stam van Juda en het 'n Hebreeuse Naam gedra deur God self gegee. Is dit nou terug gaan onder die wet as ek die ware Naam van my Messias gebruik ?


          Weet jy dat die Bybel praat van God se "gedenk Naam" ? En dat die Naam tot in Ewigheid sal bestaan. (Ex 3:15 en Ps 135:15)

          Sou jy nie graag wil weet wat is die NAAM wat God vir homself gekies het nie?

          Spreuke 30:4 Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy Naam? En hoe is die Naam van sy Seunas jy dit weet?

          As die Naam nie belanrik was nie, hoekom het ons Messias dan Joh 17:6 en vers 26 gebid in die belanrikste gebed in Sy lewe hier op aarde ?

          Wat maak ons dan van Heb 12:2 wat deur Paulus (of Appolus) geskryf was.
          Hier trek hy 'n pragtige lyn vanaf die ou verbond Ps22:22 deur na die Nuwe Verbond.


          Ek vra maar net


          Vrede-groete
          2Ti 3:12 En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.

          Comment


          • #11
           Help !

           Ek dink ek het die "draad" verloor . . .

           Ek sien nie die plasings van Willem en David2 en die reaksies van Anneke nie

           Die Notas wat ek per E_pos kry wys na die draad maar daar is niks...
           2Ti 3:12 En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.

           Comment


           • #12
            Originally posted by Smuggler View Post
            Ek dink ek het die "draad" verloor . . .

            Ek sien nie die plasings van Willem en David2 en die reaksies van Anneke nie

            Die Notas wat ek per E_pos kry wys na die draad maar daar is niks...
            Daardie plasings is tydelik verwyder vir moderering...

            Jy het nie die 'draad' verloor nie
            The LORD is my Miracle

            G_d was gracious He has shown favor


            Hope is a seed
            God plants in our hearts
            to remind us
            there are better things ahead.
            -Holley Gerth

            Comment


            • #13
             Smuggler
             Dankie vir jou vrae. Ek sal graag aan hierdie interessante gesprek verder wil deelneem, maar ongelukkig is my plasing verwyder. Ek kan dus nie weer daarna terug verwys nie. Eintlik is hierdie 'n eenvoudige saak. Glo ons dat die Griekse Nuwe Testament onfeilbaar deur God se Gees inspireer is? Indien wel is God en Christus se name in die Nuwe Testament ook onfeilbaar en korrek.

             Groete
             David
             Last edited by David2; Oct 14 2008, 04:01 PM.

             Comment


             • #14
              Dankie Anneke

              Shoe ! Dankie tog . . .

              Ek wou nou net my ou "bi-focals" bril gaan soek . . .
              "om beter te kan sien my kind" . . .

              2Ti 3:12 En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.

              Comment

              Working...
              X