Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die verbond met Abraham en die Nuwe Testament

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Bespreking Die verbond met Abraham en die Nuwe Testament

  Is die verbond met Abraham, ook deel van die nuwe verbond of is die verbond met Abraham net van toepassing op die Jode?

  Hierdie vraag spruit voort uit die draad, Die kruis en die doop, waar dit nou aansluit met die onderwerp van daardie draad. Laat weet gerus hoe sien julle dit?
  The Rapture

  My dearest friends, Iím so sorryÖ so sorry
  but I must confess, donít worry
  the rapture is not before the Great Tribulation
  itís before Godís wrath!!!

  Because His wrath is not meant for you
  itís for all the people in the zoo
  think about it and refreshÖ
  you will see thereís no way out of here, in the flesh

  If you really believe, you will see
  the rapture is for you and me
  when we decide to leave from here
  that very day, oh! God adhereÖ • #2
  Ek gaan 'n klip in die bos gooi en dan koes-koes weghol van die klippe wat terugkom. (Hopelik skiet niemand met ketties nie. )

  Die probleem met die verabsolutering van dispensasies is dat God se verbond in boksies geplaas word, terwyl God van die begin af een verbond met die ganse mensdom gesluit het. Indien daar net een verbond is en was impliseer dit 'n Evangelie wat inklusief is en was van die begin van tye af, waaraan almal deel kon hÍ.
  Indien dit wel so was dat daar 'n enkele verbond net vir Israel was tot en met Jesus se opstanding , sou GEEN ander persoon wat deel was van 'n ander volk ooit in God se guns gewees het nie, bloot omrede God 'n God van absolutes is. Daar is egter talle voorbeelde van nie-Israeliete wat deel gehad het aan God se verbond, met selfs nie-Israeliete wat deel is van Jesus Christus se bloedlyn.

  Ok, gooi maar die klippe, net nie vir die gesig nie asseblief.

  Comment


  • #3
   Ek sou sÍ die verbond met Abraham is in Christus vervul. In ons verbondenheid met Christus deel ons in die volle seŽn en oorspronklike bedoeling van die verbond met Abraham, en nog baie meer. Paulus noem ons kinders van Abraham en sÍ dat die saad van Abraham is Christus (Gal 3). Die fisiese dimensie van die verbond (waarvan die besnydenis deel was) het weggeval in Christus en mens kan slegs deel raak van die verbond in deur geloof in Christus. In daardie sin is dit 'n dus 'n nuwe verbond met beter beloftes (Heb 13:8). Die nuwe verbond staan dus wel in vervulling en in kontinuÔteit met die ou verbond met Abraham, en bou daarop, maar dit is 'n nuwe, geestelike verbond wat die eerste een oud maak:

   Heb 8:8-13 "Want Hy berispe hulle en sÍ: Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond tot stand sal bring, (9) nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie gebly by my verbond nie, en Ek het hulle veronagsaam, spreek die Here. (10) Want dit is die verbond wat Ek nŠ diť dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. (11) En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sÍ: Ken die Here nie; want almal sal My ken, klein en groot onder hulle. (12) Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. (13) As Hy sÍ ‘n nuwe verbond, het Hy die eerste oud gemaak; en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning."

   Dit is vervul in Christus
   Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

   Comment


   • #4
    Ter inleiding wil ek net graag daarop wys, dat alles wat ons glo, sekondÍr tot die kruisboodskap is en slegs as hulpmiddels gesien moet word, om die kruisboodskap tot reg te laat kom. Ek dink nie mens moet op iets binne die kruisboodskap meer klem plaas, as op die evangelie self nie, wat ongelukkig baie gebeur en hieronder is iets wat ek as 'n hulpmiddel sien en ek sal nie meer wil maak daarvan as juis dit nie.

    Ek haal graag hierdie plasing van David aan, wat in die draad, Die kruis en die doop, geplaas was. Dit is verseker die moeite werd om mooi na hierdie plasing te kyk en David haal hier 'n paar dinge aan, wat my nog nooit so pertinent opgeval het nie. Ek reageer graag daarop... en alhoewel ek met jou afleidings saamstem David, glo ek nog steeds die belofte het nie tot niet gegaan nie en ons sien dit in die tekens wat aan hierdie belofte gekoppel word, wat direk verband hou met God se verbond. Tog dink ek het jy 'n baie goeie punt beet wat betref die geestelike aard van die verbond nůķ en die vleeslike aard van die verbond tůť. Dit is verseker belangrik, maar of dit net Israel insluit, laat werklik vraagtekens by my en dit sal ek ook graag later wil aanspreek in hierdie draad of eerder bespreek, want die vleeslike tekens sal altyd geld vir ongelowiges en hulle bestaan nůķ ook en is in ons midde. Die Nuwe Testament word eers geestelik na die wedergeboorte. Hierdie verbond was reeds in die tyd van die Ou Testament, in Christus gesluit en het weens hierdie besonderse eienskap, die Ou Testament omsluit en die verbond se ewige waarde vas gemaak. Die verbond het van die begin oor geloof gehandel en die Nuwe Testament moes hierdie belofte net in perspektief kom plaas. Wat is hierdie belofte anders, as die belofte dat ook die nageslag God se genade deelagtig is?

    Maar ek sÍ dŪt: die wet wat vier honderd en dertig jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus vantevore bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot niet te maak nie. Want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie. Maar God het dit aan Abraham deur ‘n belofte genadiglik geskenk.
    (Gal 3:17-18 AOV)

    Dit is verseker so, dat alles in Christus vervul is en sou mens enige iets doen, is dit nou die motief wat bepaal of dit suiwer is, nie wat jy doen nie. Dit is duidelik dat die belofte nie tot niet gemaak is nie en hierdie belofte manifesteer in Christus se liggaam, om spesifiek hiermee God se genade weens die belofte konkreet en vas te maak, want die belofte wys na die verbond en die verbond het tekens. As daar die geringste twyfel moes bestaan oor die geldigheid van tekens in God se verbonde en dat sekere tekens verdwyn het, dan moes dit met alle verbonde so wees, wat dit nie is nie, want ons sien vandag nog God se genade in die reŽnboog (die teken van God se verbond met Noag) en ons sien dit ook as God baba's weens die belofte as Abraham se nageslag bevestig word in 'n teken. Hierdie teken was wel die besnydenis in die Ou Testament ('n teken wat 100% verband hou met Christus se dood en die vervulling wat Hy bewerk het, toe water en bloed die teken van Sy dood was en op presies dieselfde beginsel gewys het, die teken dat Jesus vir jou en my en ons nageslag gekruisig is en die 100% persent verband hierin, dat water en bloed dit wys, albei!), maar die teken het bepaalde eienskappe wat nie negeer kan word nie en dit kon tog nie verander het nie, want die nageslag bestaan nog steeds, ons elkeen se eie nageslag! Die teken het ingesluit, dat dit 'n pap baba moes wees, dit moes spesifiek 'n seun wees en dit moes op die 8ste dag plaasvind (mens kan miskien in 'n aparte draad meer op die teken soos dit vandag gesien kan word ingaan). Dit alles wys op Christus en dit alles kom my en jou nageslag ook toe en daarom is God se Gees as belofte gegee, vir hulle wat Hom aanneem in geloof. Die huwelik is veel meer spesiaal in die werking van hierdie belofte, as wat die afvalligheid van hierdie wÍreld sal erken. God het nie die huwelik ingestel as fisiese aanteelstasies nie, maar het binne die huwelik kragtig beskik dat siele daarin gered kan word en dit kom alles deur die verbond, want die nageslag van jou en my het nie verdwyn nie, net omdat mense sou beweer die verbond het verdwyn nie. Dit is juis hier glo ek, waar 'n groot oorwinning vir satan aangekondig kan word (nie altyd nie maar in meeste gevalle), die oomblik as die verbond se krag weggeneem word, sodat Christus nie lewendig kan word vir mense deur die belofte daarin vervat nie. Geloof word oorgedra van een na 'n ander, deur 'n voorbeeld te kan wees, watter beter teŽlstasie vir geloof, is daar as die huwelik? Dit is juis hier waar die groot verskille tussen gelowiges bestaan en ook ontstaan. Ek plaas egter net eers hierdie plasing van jou David...

    Originally posted by David2 View Post
    Ferdi
    Wat beterf jou aanhaling van Her.6.
    Sou mens kon sÍ dat HebreŽrs, soos die naam aandui, aan gelowiges uit die Jodendom gerig is? Sou mens verder kon sÍ dat hierdie feit dit logies maak dat Paulus hier die toetrede van die nuwe verbond in Christus aan hulle sou verduidelik vanuit hulle verbondsagtergrond? Sou mens verder kon sÍ dat die rede waarom die evangelie nie in Paulus se ander briewe in verbondsterme gegee word nie, ook 'n aanduiding kan wees dat die verbond nie vandag meer essensieel is nie en totaal in Christus vervul is en dat ons in Hom volkome is, soos dit ook in hierdie selfde HebreŽrs gestel word?

    Rom. 9:4 Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die erediens en die beloftes;
    Wat sou jy maak van hierdie vers in Rom. 9:4? Stem jy saam met wat die vers sÍ dat die verbonde aangegaan is met Israel ("hulle" - nie ons nie)?

    9:7 Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie; maar: in Isak sal jou nageslag genoem word.

    9:8 Dit wil sÍ, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag.
    Sou jy saamstem dat die "belofte" hier kleiner gemaak word en dat nie eers al Abraham se kinders na die vlees ingesluit is nie, maar slegs die deur Isak en Jakob?

    9:12 is vir haar gesÍ: Die oudste sal die jongste dien.

    9:13 Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat.
    Sou jy saamstem dat die belofte hier weereens kleiner gemaak is en dat dit net deur Jakob gaan en nie deur Esau nie?

    9:27 En Jesaja roep oor Israel uit: Al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word;
    Sou jy saamstem dat die belofte hier weereens kleiner gemaak is?

    9:30 Wat sal ons dan sÍ? Dat die heidene, wat die geregtigheid nie nagejaag het nie, die geregtigheid verkry het, naamlik die geregtigheid wat uit die geloof is;

    9:31 terwyl Israel, wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie.
    En nadat die volk Israel so gevorm is en verklein is, het daardie volk op die krissistyd nie die belofte in ontvangs geneem nie - deur ongeloof. Maar andere wat totaal buite daardie proses gestaan het en nie deel van die geslag van die belofte was nie, het dit verkry - deur geloof. Sou jy dus saamstem dat volgens die hele trant van die verhaal die verbond nie uitgebrei is on die heidene by Israel in te sluit nie, maar dat Israel hier by 'n doodloopstraat uitgekom het, soos ook in hfst. 11 beskryf (afgekap). Toe is die belofte buite die linie van die verbond om, aan hulle wat nooit daarop aanspraak kon maak nie, uit vrye genade geskenk.

    Is dit nie ook die duidelike boodskap van Ef. 2:11-13 nie?

    2:11 Daarom, onthou dat julle wat vroeŽr heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word,

    2:12 dat julle in diť tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wÍreld.

    2:13 Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeŽr ver was, naby gekom deur die bloed van Christus.
    SÍ hierdie verse dit nie baie duidelik dat die heidene wat nou deur Christus begenadig is, mense was wat op geen manier deel gehad het aan die verbonde en die beloftes van Israel nie?

    Terloops, dit is waarom daar gepraat word van die bedeling van genade. Ons wat heidene was en geen aanspraak op die verbonde gehad het nie, het ingekom deur genade alleen!
    The Rapture

    My dearest friends, Iím so sorryÖ so sorry
    but I must confess, donít worry
    the rapture is not before the Great Tribulation
    itís before Godís wrath!!!

    Because His wrath is not meant for you
    itís for all the people in the zoo
    think about it and refreshÖ
    you will see thereís no way out of here, in the flesh

    If you really believe, you will see
    the rapture is for you and me
    when we decide to leave from here
    that very day, oh! God adhereÖ


    Comment


    • #5
     Hi David,

     Jou laaste vraag in die draad, Die kruis en die doop, was gewees,

     Originally posted by David2
     Ferdi, het jy my laaste plasing gelees? Ek sal graag jou reaksie daarop wil verneem, Ek verstaan nog nie jou posisie i.v.m die verbond met Abraham so lekker nie.
     God het 'n verbond met die mens in geheel kom sluit, toe Hy dit met Abraham gesluit het, want dit was reeds toe al in Christus gewees en Christus se versoening en ook die vervulling wat Hy gebring het, sluit die hele mensdom in. Die wet is bygevoeg by hierdie verbond met Abraham, weens die oortredinge en derhalwe was die ou werking van die verbond die wyse wat die wet dit gereŽl het. Nou is ons in 'n verbond wat deur die geloof in ons harte manifesteer en die nuwe verbond is splinter-nuut, nie omdat die verbond met Abraham vervang is nie, maar omdat Christus dit kom vervul het en dit is 'n nuwe werking, maar presies dieselfde verbond. Ek sal later al die Skrif weergee wat dit soos ek verstaan, 100% staaf en eenvoudig is om te verstaan. Dit is dus die werking van die wet, wat die verbond oud of nuut maak, maar dit is dieselfde verbond, want ons is vandag nog die nageslag van Abraham en volgens die belofte, erfgename. Erfgename van wat, kan mens vra?
     The Rapture

     My dearest friends, Iím so sorryÖ so sorry
     but I must confess, donít worry
     the rapture is not before the Great Tribulation
     itís before Godís wrath!!!

     Because His wrath is not meant for you
     itís for all the people in the zoo
     think about it and refreshÖ
     you will see thereís no way out of here, in the flesh

     If you really believe, you will see
     the rapture is for you and me
     when we decide to leave from here
     that very day, oh! God adhereÖ


     Comment


     • #6
      Net een tegniese puntjie:

      Rom 9:6-8 "Maar ek sÍ dit nie asof die woord van God verval het nie; want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. (7) Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie; maar: in Isak sal jou nageslag genoem word. (8) Dit wil sÍ, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag."

      "Kinders van die belofte" is nie hier noodwendig fisiese afstammelinge van Abraham "wat ook glo" nie. Dit is juis enige iemand wat glo, wat ook heidene insluit. Dit is juis die hart van wat die NT oor die verbond met Abraham leer. Die hele Gal 3 verduidelik hierdie konsep. "Kinders van die belofte" dui op ons as gelowiges, ons wat Abraham se kinders is deur die geloof. "In Isak" dui nie op die fisiese nageslag van Isak nie, maar op die feit dat mens deur geloof deel raak van die belote. Want wat moes Abraham doen m.b.t. Isak? Hy moes God geglo het. Sy geloof is hom tot geregtigheid gereken. Daarom is Abraham ook die vader van die geloof. Hy is ook ons vader van die geloof (Gal 3:7).

      Paulus het vroeŽr in Rom 4 verduidelik wat met "kinders van die belofte" verstaan word:

      Rom 4:13-16 "Want die belofte dat hy erfgenaam van die wÍreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet [vlees / besnydenis] verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. (14) Want as hulle wat uit die wet is, erfgename is, dan het die geloof waardeloos geword en die belofte tot niet geraak. (15) Want die wet werk toorn; maar waar geen wet is nie, daar is ook geen oortreding nie. (16) Daarom is dit uit die geloof, sodat dit volgens genade kan wees en die BELOFTE kan vasstaan vir die hele nageslag; nie alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is, die vader van ons almal."

      Wie is dus die "hele nageslag" van Abraham? Ons gelowiges.

      "Kinders van die belofte" verklein dus nie die belofte nie maar vergroot dit.
      Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

      Comment


      • #7
       Julle ouens verstaan nie God se verbonde met Israel in die Ou Testament nie. Julle sien dit as 'n soort bedreiging vir die nie-Joodse nasies - so asof daardie verbonde nou die heidene kon uitsluit. Maar dit doen nie. Dit wat ek hier in die meeste van julle plasings lees, is net 'n aanduiding dat julle nog nie in die Woord gaan kyk het wat die hele bedoeling van die verbond met Israel was nie. God het nie 'n verbond met hulle aangegaan "om hulle te red" nie, en het ook nie die verbond met Israel gebruik om verlossing van ander nasies te weerhou nie. As mens sulke goed sÍ of as jy andere wat wel glo dat God in die OT letterlik en duidelik met Israel sekere verbonde aangegaan het ten laste wil lÍ dat hulle nou glo dat God net vir Israel wil red en die ander nasies wil uitsluit, dan is ons geheel en al besig met 'n spookbeeld van die verbonde wat nie in die Bybel voorkom nie. Verder is julle aanname dat verlossing uit die verbond voortkom, totaal verkeerd. Ek verstaan nie die verbonde so nie en daarom het ek destyds nie verder op hierdie plasings gereageer nie. Ons verstaan van die wesentlike betekenis van die verbonde is op twee verskillende planete en daarom gaan dit nie veel help om te redeneer "met wie" die verbonde aangegaan is, as ons nie eers duidelikheid het oor die doel en aard van die verbonde nie.
       Last edited by David2; Jun 7 2010, 04:23 AM.

       Comment


       • #8
        David. Jy maak nogal ernstige aantygings hier. Al wat ek in my vorige plasing doen is om die Nuwe Testamentiese teksgedeeltes ter sprake uit te lÍ (Rom 4 en 9). Die verbond wat God met Abraham gemaak het om hom 'n groot nasie te maak, het beslis vervulling in die Nuwe Testament en dui op Christus. Dit is presies wat Gal 3 en Rom 4 sÍ. Om dit te ignoreer, is om 'n streep te trek deur die hart van die NT. Die belangrike ding is dat die NT vir ons die hermeneutiese sleutels gee om die OT te interpreteer (2 Kor 3). As ons die OT buite Christus, en buite die evangelie van die NT lees, lees ons dit nog onder 'n bedekking.
        Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

        Comment


        • #9
         Originally posted by David2 View Post
         Julle ouens verstaan nie God se verbonde met Israel in die Ou Testament nie. Julle sien dit as 'n soort bedreiging vir die nie-Joodse nasies - so asof daardie verbonde nou die heidene kon uitsluit. Maar dit doen nie. Dit wat ek hier in die meeste van julle plasings lees, is net 'n aanduiding dat julle nog nie in die Woord gaan kyk het wat die hele bedoeling van die verbond met Israel was nie. God het nie 'n verbond met hulle aangegaan "om hulle te red" nie, en het ook nie die verbond met Israel gebruik om verlossing van ander nasies te weerhou nie. As mens sulke goed sÍ of as jy andere wat wel glo dat God in die OT letterlik en duidelik met Israel sekere verbonde aangegaan het ten laste wil lÍ dat hulle nou glo dat God net vir Israel wil red en die ander nasies wil uitsluit, dan is ons geheel en al besig met 'n spookbeeld van die verbonde wat nie in die Bybel voorkom nie. Verder is julle aanname dat verlossing uit die verbond voortkom, totaal verkeerd. Ek verstaan nie die verbonde so nie en daarom het ek destyds nie verder op hierdie plasings gereageer nie. Ons verstaan van die wesentlike betekenis van die verbonde is op twee verskillende planete en daarom gaan dit nie veel help om te redeneer "met wie" die verbonde aangegaan is, as ons nie eers duidelikheid het oor die doel en aard van die verbonde nie.
         Hi David,

         Jy dink nie dalk die verbond kan tweeledig wees nie? (Fisies en geestelik?)

         Ek het werklik nie 'n probleem om die fisiese inslag van Israel en beloftes vervat in die verbond te erken nie, maar ontneem mens nie hierdie verbond van die krag daarin vervat, deur dit net van toepassing te maak op 'n fisiese volk nie?
         The Rapture

         My dearest friends, Iím so sorryÖ so sorry
         but I must confess, donít worry
         the rapture is not before the Great Tribulation
         itís before Godís wrath!!!

         Because His wrath is not meant for you
         itís for all the people in the zoo
         think about it and refreshÖ
         you will see thereís no way out of here, in the flesh

         If you really believe, you will see
         the rapture is for you and me
         when we decide to leave from here
         that very day, oh! God adhereÖ


         Comment


         • #10
          Ferdi
          Dit is goeie vrae wat jy hier vra. Kom ek antwoord kortliks vanuit my perspektief soos volg: Dit gaan nie vir my oor die vraag "op wie die verbonde van toepassing gemaak moet word nie". Ek wil nie en het ook nie die reg om dit na my voorkeur om enige iemand van toepassing te maak nie. Ek lees net die fundamentele uitsprake van die Bybel en bly daarby.

          Ek dink ook nie ons kan, soos die neiging in gereformeerde en aanverwante rigtings, net praat van "die verbond" asof daar net een is nie. Selfs Rom. 9:5 praat van verbonde in die meervoud en maak dit dan eksklusief op die volk Israel van toepassing. Daar is te veel nuanseringe en verskillende detail in verskillende verbonde om dit eenvoudig in een pot te gooi en deurmekaar te roer. Fila sÍ ek wil die verbonde in verskillende boksies plaas, maar ek sÍ weer julle wil die verbonde deurmekaar roer en sodoende die detail wat gegee word, verwar en dan die gaping vat om julle eie vergeestelikte idees daaraan te koppel.

          Om mee te begin is daar voorwaardelike en onvoorwaardelike verbonde. Om die twee soorte deurmekaar te gooi en dan te sÍ dat daar net een verbond is, is fataal. Wat maak jy nou met daardie een verbond? Is hy nou voorwaardelik, onvoorwaardelik, is hy op die land gerig, op die taak van die volk of is hy sommer maar net een verbond wat enige iets vir enige mens kan beteken volgens sy eie voor- of afkeure?

          Daar was eerstens onvoorwaardelike verbonde (met Abraham, die Palestynse verbond en die verbond met David). Dan is daar die ou verbond wat 'n voorwaardelike verbond was en die nuwe verbond wat onvoorwaardelik is. Mense wat die goed vermeng, doen dit net met een doel, om die detail te laat vervaag en dan hulle eie detail daarin te lees.

          Gen. 12:1 En die HERE het aan Abram gesÍ: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys.

          12:2 En Ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seŽn en jou naam so groot maak, dat jy 'n seŽn sal wees.

          12:3 En Ek sal seŽn diegene wat jou seŽn, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseŽn word.

          17:7 En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag nŠ jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag nŠ jou.

          17:8 En Ek sal aan jou en jou nageslag nŠ jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanašn, as 'n ewige besitting; en Ek sal vir hulle 'n God wees.

          17:9 Verder het God aan Abraham gesÍ: Maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag nŠ jou, van geslag tot geslag.

          17:10 Dit is my verbond wat julle moet hou tussen My en julle en jou nageslag nŠ jou: Al wat manlik onder julle is, moet besny word--


          Verbond met Abraham (Gen. 12:1-3; 17:7-10). Hierdie kan ook die moeder verbond genoem word. Eerstens moet ons daarop let dat dit hier NIE GAAN oor die verlossing van individue nie, hetsy van Israel of nie van Israel nie. Om dus nou hierdie verbond in totaliteit te verklaar in die lig van Gal. 3 en te sÍ dat almal wat in Christus is die enigste wettige nakomelinge van hierdie verbond is, is fataal. As ons dit doen, trek ons totaal 'n streep deur die verbond en al sy detail wat hier in Genesis aangegee word. Dan gee ons nuwe inhoud daaraan en 'n totaal nuwe betekenis. Vir my is dit onaanvaarbare en roekelose hantering van die Bybel. Dit maak die pad ook baie wyd oop om vir mense die reg te gee om op roekelose en onverskillige wyse enige deel van die OT wat hulle nie pas nie, uit te gooi en oor te skryf.

          Nee, die verbond met Abraham was 'n ewige verbond en hy word nie so maklik oorgeskryf nie. Goed, daar is dele van die OT wat nie meer geldig is nie en wat "oorgeskryf" is. Dit is waar. Lees Hebr. 9 aandagtig. Hebr. 9 is nie oop vir enige spekulasie of willekeurige interpretasies nie. Daar word duidelik aangetoon hoe en watter aspekte van die ou verbond uitgefaseer is en vervang is met die volledige soenverdienste van Christus.

          Maar Gal. 3 sÍ nie op een plek vir my dat Jesus Christus nou die verbond met Abraham uitfaseer en 'n nuwe verbond met Abraham in die plek daarvan stel nie. Onthou, Hebr. 9 en baie ander dele los geen onduidelikheid oor wat uitgefaseer word nie. Maar hier in Gal. 3 is geen sprake van 'n nuwe verbond met Abraham en 'n oue wat nie meer geld nie. Die een van Gen 12 en 15 is nooit in die NT herroep nie. Die voorwaardelike ou verbond wel, maar nie die onvoorwaardelike verbond met Abraham nie.

          Laat die woorde "voorwaardelik" en "onvoorwaardelik" so 'n bietjie in jou gedagtes insink. Die ou verbond bestaan nie meer nie want hy was voorwaardelik en daar is nie aan die voorwaardes voldoen nie. Maar die verbond met Abraham was duidelik onvoorwaardelik en daarom is daar geen sprake dat hy herroep kon word nie. Hy is vandag nog net so geldig as die dag toe hy ingestel is. As hier iemand is wat wil aanhou redeneer dat die verbond ook nou vervang is soos die ou verbond, dan het ek 'n massiewe groot probleem. Die onvoorwaardelike nuwe verbond waaraan ons as heidene ook deel (ons deel net daarin en is nie die ontvangers van al die fisiese aspekte daarvan nie), staan dan ook op wankelrige bene. As die onvoorwaardelike verbond met Abraham herroep kan word, dan kan ons net so maklik verwag dat die nuwe verbond waarin ons deel, ook herroep kan word.

          Oor die verbonde is al baie boeke geskryf. Laat ek dus maar eers hier ophou.

          Groetnis

          Comment


          • #11
           ..en as ons die garing iewers begin torring, dan gaan ons op dieselfde plek uitkom...
           Daar is 'n soortgelyke maar dieselfde draad oor : "deur geloof en uit geloof" tot verlossing...
           The LORD is my Miracle

           G_d was gracious He has shown favor


           Hope is a seed
           God plants in our hearts
           to remind us
           there are better things ahead.
           -Holley Gerth

           Comment


           • #12
            Ta-an
            Ja, ek stem saam met daardie draad. Alles is vir Jood of heiden net uit Christus en uit die geloof.

            Maar dit is nie eintlik die onderwerp van hierdie draad nie. Hier gaan dit oor die betekenis van die OT verbonde en veral die verbond met Abraham. Is alles wat in die verbond met Abraham vir Israel gesÍ is, die beloftes van die volk wat uit hom sou voortkom en die land wat aan HULLE sou behoort, nou uitgekanseleer? Beteken hierdie verbond nou net "geregtigheid vir almal wat in Christus is?" Sommige sÍ ja, maar ek sÍ nee. Daardie is 'n onvoorwaardelike verbond en staan nou nog vas. Goed, die vereiste van besnydenis is verby, maar die belofte van die volk en die land staan.

            Comment


            • #13
             David

             Ek lees dat die ewige verbond tussen God en Sy volk is dat Hy ons God is en ons Sy volk. Dit stem ook saam met die nuwe verbond waar die gelowiges as Israel gereken word volgens Paulus in Rom 11-12.

             Ek lees nie dat die land as ewige besitting vir Israel onvoorwaardelik gegee is nie. Inteendeel ons weet dat Israel in ballingskap weggevoer is. Dit was dus nie vir ewig in Israel se besit nie. Israel het die verbond met God verbreuk en is dus nie geregtig op die belofte om die land vir ewig in besit te neem nie.

             Kalahari

             Comment


             • #14
              Hoe mens ook al die verbond met Abraham wil interpreteer, mens kan nie weg kom van die feit dat die saad van Abraham op Christus dui nie:

              Gal 3:16 "Nou is aan Abraham die beloftes toegesÍ en aan sy saad. Hy sÍ nie: En aan die sade, asof dit op baie sien nie, maar op een: En aan jou saad, dit is Christus."

              Dit beteken tog dat die verbond met Abraham, en spesifiek die aspek om hom 'n groot nasie te maak, vervulling vind in Christus, en dat ons gelowiges dus deel in hierdie selfde verbond met Abraham op 'n geestelike manier. Anders sou ons nie kinders / nageslag van Abraham genoem gewees het nie:

              Gal 3:7 "Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham."

              Gal 3:29 "En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename."
              Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

              Comment


              • #15
               Originally posted by David2 View Post
               maar die belofte van die volk en die land staan.
               ...ja, die belofte staan, vir die Jode maar hulle moet dit net nog aanneem..... waar ons as Christene reeds die belofte ontvang het.

               The LORD is my Miracle

               G_d was gracious He has shown favor


               Hope is a seed
               God plants in our hearts
               to remind us
               there are better things ahead.
               -Holley Gerth

               Comment

               Working...
               X