Announcement

Collapse
No announcement yet.

As ek jou sou vra

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • As ek jou sou vra

  As ek jou sou vra om in minder as 300 woorde die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus te vertel, wat sal jy vir my s?
  The LORD is my Miracle

  G_d was gracious He has shown favor


  Hope is a seed
  God plants in our hearts
  to remind us
  there are better things ahead.
  -Holley Gerth


 • #2
  Die Evangelie in n neutedop.

  Joh 3 vs 16 : God het Protea so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het , sodat Protea wat in Hom glo , nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal he!!!
  Last edited by protea; Sep 5 2008, 03:29 PM. Reason: Wrong info

  Comment


  • #3
   Slegs een response uit 39 keer wat die vraag gelees is??
   The LORD is my Miracle

   G_d was gracious He has shown favor


   Hope is a seed
   God plants in our hearts
   to remind us
   there are better things ahead.
   -Holley Gerth

   Comment


   • #4
    Gemeet aan die diepte en toewyding van baie "Christene" glo ek is daar 'n gebrekkige begrip van die Evangelie. Daar is ten minste 10 feite - 10 nie-onderhandelbare feite rakende die Evangelie wat 'n mens moet omhels ligaam/siel/gees om gered te kan word.

    Jy moet dus glo en bely dat:

    1. God bestaan (Heb 11:6)
    a. Heilig is en vry van Sonde is
    b. Regverdige Regter is wat sonde toereken
    c. God is geheel en al anders as die Mens    2. Jesus die Seun van God is wat:
    a. Sondeloos is (Heb 4:15)
    b. God- in die Vlees is (Rom 5:15)
    c. Perfekte Losprys was vir Sondaars (Matt 20:28)
    i. Kruis dood op Golgota en Begrawe is
    ii. Opgestaan na die 3de dag = God bevestig Jesus se offer

    --- SKEIDING TUSSEN MENS EN GOD ---

    3. Mens geheel en al verdorwe
    a. Geen aangetrokkenheid tot God het nie (1 Kor 2:12ff)
    b. Geensins in staat is tot enige goedheid nie (Gen 6:5)
    c. Mens soek sy eie eer en nie God se eer nie (Rom 3:23)


    -------JESUS OORBRUG DIE SKEIDING------

    4. Oplossing vir die Mens se Verwydering van God
    a. Glo en Bely dat hy jou saligmaker (iemand wat vir jou toegang tot God kan gee (Rom 10:9ff)

    ------CHRISTENSKAP KOS ALLES-------

    5. Bereken Eers die Kostes
    a. Ewige lewe kan die gekoop word nie maar kos jou alles (Luk 14:28)
    b. Christenskap gaan jou dalk jou lewe kos (Luk 14:27)


    Ek heg 'n pamfletjie aan: Jy kan dit aflaai deur hier te klik http://bibleforums.org/attachment.ph...9&d=1212615643
    Anton VS

    Slegs beskawings wat hulle wortels skiet in die Christelike Geloof kan werklikwaar as beskawing bestempel word.

    -- Abraham Kuyper --


    www.collegia.blogspot.com

    Comment


    • #5
     Anton
     Mooi saamgevat. Net 'n stukkie kommentaar oor algehele verdorwenheid: (dit is so ietwat van die oorspronklike bedoeling van die draad af en die mods kan maar die draad split as dit moet)


     3. Mens geheel en al verdorwe
     a. Geen aangetrokkenheid tot God het nie (1 Kor 2:12ff)


     Johan Heyns het ges: Na die begin van die geestelike lewe in die roeping en wedergeboorte, is geloof die eerste duidelike teken van die groei van die geestelike lewe. Hy s dus duidelik dat God eers die geestelike lewe in die mens moet plant voordat die mens kan glo. Dit is dan ook die groot rede waarom daar so min evangelisasiedienste in die groot kerk plaasvind. Hulle verstaan van die Bybel maak dit vir n ongelowige mens onmoontlik om te glo. Evangelisasie moet dus aan God oorgelaat word. Hy moet eers die mens geestelik lewendig maak voordat die mens op n oproep om Christus aan te neem, kan reageer.
     Wanneer die Gereformeerdes dus praat van algehele verdorwenheid, bedoel hulle dat die mens in sy verlore toestand niks kan bydra tot sy verlossing nie en selfs ook nie kan glo tot redding nie. Die verse wat hulle as bewys hiervoor aanhaal, is Joh. 6:44, Rom. 3:10,11, 1 Kor. 2:14 en Ef. 2:1.
     Joh. 6:44 s: Niemand kan na My toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie; en ek sal hom opwek op die laaste dag. Hieruit lei hulle af dat niemand na die Here kan soek nie. God sal eers die mens na Hom toe trek en dan sal hy gered word. Hierdie trek" baseer hulle dan op die uitverkiesing. God trek net die wat Hy voor die grondlegging van die aarde uitverkies het. Is dit waar? Kom ons vergelyk die vers met Joh. 12:32: En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Wie is dit wat getrek word? Is dit net die uitverkorenes? Nee, dit is almal. Dit beteken nie dat almal gered sal word nie, maar dit beteken wel dat dit vir elke mens daadwerklik moontlik is om gered te word. Maar die Gereformeerdes glo dat dit net die uitverkorenes is wat gered kan word.
     Rom. 3:10,11 s: Daar is niemand regverdig nie, daar is selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hier staan dit weer, s hulle, niemand kan God soek nie. Jy moet dus eers wedergebore word sodat jy kan glo. Is dit waar? Wel, dit staan hier dat daar niemand is wat God soek nie. Ons s dat dit nie deel van n mens se natuurlike geneigdheid is om na God te soek nie. Maar tog het God hiervoor n oplossing en die oplossing is nie die uitverkiesing nie. Rom. 1:18,19 s reeds dat God Homself in n groot mate aan alle gevalle mense geopenbaar het. Op grond van die algemene openbaring van God, kan die gevalle mens van Hom weet en kan hy na Hom soek. Rom. 2:15 s ook dat die beginsels van God se wet in alle mense se harte geskrywe staan en dat hulle n gewete het wat hulle beskuldig. Dit is wat Hand. 17:27 bedoel as daar staan: ... sodat hulle die Here kan soek, of hulle Hom miskien kan aanraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons nie. God het Homself naby gebring en in Jesus Christus vindbaar gemaak vir elke verlore siel.
     Maar wat nou van 1 Kor. 2:14? Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Weer s die Gereformeerdes: Hoe kan die natuurlike mens hoegenaamd glo tot redding? Dit is tog onmoontlik, want die natuurlike mens kan die dinge van God nie verstaan nie. Is dit waar? Let egter op dat Paulus in hierdie hele gedeelte besig is om die openbaring in die Skrif te bespreek. 1 Kor. 2:7 praat reeds van die verborgenheid wat die heersers van hierdie wreld nie kan verstaan nie, maar wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. Dit het in niemand se hart opgekom nie, maar God het dit deur sy Gees aan ons geopenbaar. Dit gaan nie hier in die eerste plek om gered te wees nie; dit gaan eerder oor God se hele verlossingsplan vir hierdie bedeling. Sou enige mens ooit aan so iets kon dink? Nee! Dit was God wat dit berei het en op die regte tyd deur die bemiddeling van Paulus aan die mensdom bekend gestel het (1 Kor. 2:13). Ons antwoord op die Gereformeerdes as hulle 1 Kor. 2:14 aan ons as bewys voorhou dat geen natuurlike mens in God kan glo nie, is dat dit hoegenaamd nie die bedoeling van die vers is nie. Die vers s net dat n mens die verborgenheid nie kan verstaan nie en ook nie kon uitdink nie. Maar n natuurlike mens kan nog steeds en moet inderdaad Ja s vir die Here en sy ganse lewenslot aan Hom toevertrou as hy gered wil word, self al verstaan hy dan nog nie die verborgenheid nie. Die Bybel noem die verlossingsplan die verborgenheid omdat dit eers vanaf Paulus se tyd is wat dit aan die mensdom openbaar is. Dit is voorheen nooit geken of gepredik nie.
     En nou Ef. 2:1: En julle het Hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Weer s die Gereformeerdes dat hierdie vers die finale bewys is dat n ongeredde mens nie n vinger kan verroer om nader aan die Here te kom nie, want hy is dan dood. God moet hom eers lewend maak sodat Hy kan glo. Is dit waar? Lees verder in vers 2. Daar staan dat hierdie dooie mense gewandel het. Hier word dus nie gepraat van mense wat liggaamlik dood is of wat breindood is nie. Ons het reeds in Romeine gesien dat die gevalle mens oor n openbaring en n gewete beskik wat hom na God kan laat soek. Hierdie mense is wel dood in die Gees, m.a.w. hulle bestaan net uit siel en liggaam. Maar jy het as verlore mens nie die gees nodig om te kan s: Ja, Here nie. Jou gewete, God se roeping en algemene openbaring aan jou, kan wel in jou siel en jou verstand jou tot stilstand ruk. Op daardie punt moet die verlore sondaar homself aan God se genade oorgee sodat die Gees kan inkom om hom lewend te maak.

     Ek stem saam met die Gereformeerdes dat die mens totaal verlore is in sy sonde en niks kan doen om homself te red nie. Ek glo dus ook in die eerste punt van die TULIP,naamlik in algehele verdorwenheid. Geen mens kan homself aan sy skoenveters optel nie. As jy skuld en rekeninge van n miljoen Rand gehad het en in totale radeloosheid oorweeg het om jou eie lewe te neem en n welgestelde man kom na jou en bied aan om jou uit jou skuld uit te koop, wat doen jy dan? Jy is wel totaal radeloos en in onvermo om iets tot jou eie rehabilitasie by te dra, maar nou sit jy met n aanbod. Wat maak jy? Jy is nie so ver in die skuld dat jy nie kan opspring en uit blye dankbaarheid die aanbod kan aanvaar nie. Die dooie, verlore sondaar is ook nie so dood dat hy nie met alle mag kan uitroep Ja, Here! nie. Ons werk nie saam om ons verlossing tot stand te bring nie. Ons kan nie! Maar ons kan en ons moet reageer deur geloof in die offer van Jesus aan die kruis. Dit is essensieel. As ons dit nie doen nie, is ons vir ewig verlore: As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding Rom. 10:9,10.
     Last edited by David2; Sep 7 2008, 04:50 PM.

     Comment


     • #6
      Originally posted by ACCM View Post
      As ek jou sou vra om in minder as 300 woorde die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus te vertel, wat sal jy vir my s?
      Ek weet nou nie so mooi van 300 woorde nie, maar die heel belangrikste is dat jy moet besef dat jy totaal en al verlore is. Dat daar NIKS is wat jy kan doen om jouself te red nie (Romeine 3:23 en Romeine 6:23) Al die goeie dade, al die kerkbesoek in die wereld, al die gebed en Bybel lees, alles beteken NIKS (Jesaja 64:6) Jy en ek verdien die dood en ons is op pad hel toe....

      MAAR God het die inisiatief geneem en iets gedoen aan ons verlorenheid. Hy het Iemand gestuur wat self vlekkeloos en sonder sonde is, om die straf vir ons sonde te dra, sodat daar vergifnis vir ons sondes kan wees. (Joh 3:16) Ons sondes word op Jesus se rekening geplaas.(Matt 8:17) En daardie rekening het Hy vereffen op Golgota toe Hy uitgeroep het : Dit is volbring (vereffen / ten volle betaal)"

      Al wat ons kan doen om gered te word van die ewige verderf, is om in Jesus Christus te glo, m.a.w. op Hom alleen te vertrou, en Hom aan te neem as ons ENIGSTE Verlosser en Redder.(Johannes 1:12)

      Dis die goeie nuus: Al is ek totaal verlore, daar is 'n manier om die dood vry te spring. Net een manier - JESUS CHRISTUS!

      (Nie getel nie maar ek skat dis omtrent 300 woorde?)

      Comment


      • #7
       Natuurlik behels 'n oorgawe meer as dit wat ek hierbo gese het (Prysberekening, totale omkeer, geestelike groei ens ens ens) Maar om 'n ongeredde mens by daardie oorgawe te bring, moet die boodskap nie te ingewikkeld wees en te veel detail bevat nie. Dis net nodig dat hy/sy moet besef dat hy/sy verlore is en dat slegs Jesus Chrisus die oplossing het. Daarna moet so persoon verder begelei word, maar die Goeie Nuus (Evangelie) is bloot dat Jesus die antwoord is op die probleem van verlorenheid....

       Comment


       • #8
        Oulike draad An.

        Ek sal dit so eenvoudig as moontlik vir iemand probeer oorvertel :

        Die slegte nuus : Almal is sondige mense.
        Meer slegte nuus : Die straf vir sonde is dood.
        Nog meer slegte nuus : Daar is absoluut geen uitsonderings nie.

        Die goeie nuus : God die Vader, het Sy Seun Jesus Christus aarde toe gestuur om vir ons sondes te kom betaal met Sy leiding en sterwe. Die straf vir sonde is inderdaad nog steeds die dood, maar dit is klaar betaal ! Al wat ons moet doen om deel te h aan hierdie geskenk is om Jesus Christus, Seun van God, aan te neem as Verlosser en God. Die feit dat jy reeds hierdie behoefte het s al klaar dat God jou as Sy kind gekies het.

        Comment


        • #9
         Originally posted by ACCM View Post
         As ek jou sou vra om in minder as 300 woorde die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus te vertel, wat sal jy vir my s?
         Daar is net 2 dinge wat ons oor hierdie wreld moet weet en ons moet die Bybel raadpleeg en in Genesis begin, om dit te verstaan...
         1. Genesis- Wat het verkeerd gegaan in hierdie wreld van ons?
         2. Res van die Bybel- Hoe kan dit reggestel word?

         Hoe dit reggestel kan word, is die goeie nuus en word vervul in die Evangelie van Jesus en ons moet die lewende Bybel wees wat ander kan lees, wanneer die goeie nuus vir ons waar geword het...
         The Rapture

         My dearest friends, Im so sorry so sorry
         but I must confess, dont worry
         the rapture is not before the Great Tribulation
         its before Gods wrath!!!

         Because His wrath is not meant for you
         its for all the people in the zoo
         think about it and refresh
         you will see theres no way out of here, in the flesh

         If you really believe, you will see
         the rapture is for you and me
         when we decide to leave from here
         that very day, oh! God adhere


         Comment


         • #10
          Originally posted by protea View Post
          Joh 3 vs 16 : God het Protea so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het , sodat Protea wat in Hom glo , nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal he!!!
          Well done Protea!

          Comment


          • #11
           Ons word gered deur dit wat aan die kruis gebeur het en daarna waar Jesus uit die dood opgestaan het. Maar passop: Die kruis word in neo-evangeliese kringe dikwels verkeerd aangebied. Die ou kruis veroordeel die mens, die nuwe een gee plek vir selfversekerdheid. Die ou kiruis kry die mens uit die pad uit, die nuwe een vermaak mense. Die ou kruis veroordeel, die nuwe een klop jou op die skouer. Die ou kruis vernietig ons vertroue op die vlees, die nuwe een moedig dit aan. Die ou kruis was 'n "skandalos", rots van struikeling, 'n verleentheid vir die meeste mense, die nuwe kruis word so aangebied om gewild te wees en "die mens van vandag aan te spreek".

           Comment


           • #12
            David jou eerste pos het meer as 'n 1000 woorde
            The LORD is my Miracle

            G_d was gracious He has shown favor


            Hope is a seed
            God plants in our hearts
            to remind us
            there are better things ahead.
            -Holley Gerth

            Comment


            • #13
             Ja, hy het meer as 1000 woorde en ek het ook aan die begin erken dat die pos eintlik van die draad af is!
             Last edited by David2; Sep 9 2008, 03:07 PM.

             Comment

             Working...
             X