Announcement

Collapse
No announcement yet.

40/50 dae

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • 40/50 dae

  Ons glo dat die Feeste van die Here, soos die Jode dit gevier er het, vervul is in Christus....

  Nou, 40 dae na die opstanding is Hemelvaart, en 10 dae daarna is Pinkster... waar kom die 40 dae vandaan, wat se vervulling is dit??
  The LORD is my Miracle

  G_d was gracious He has shown favor


  Hope is a seed
  God plants in our hearts
  to remind us
  there are better things ahead.
  -Holley Gerth


 • #2
  50-
  Pentecost (from Greek pentecoste, “fiftieth day”) Christian festival commemorating the descent of the Holy Spirit on the disciples of Jesus, occurring on the Jewish Pentecost, after Jesus' death, resurrection, and ascension.  The disciples began to speak in the many languages of the people assembled there, a sign that the disciples should spread the Christian message throughout the world. Jewish Pentecost was a thanksgiving feast for the first fruits of the wheat harvest and was associated with remembrance of God's gift of the Law to Moses on Mount Sinai. Christian Pentecost is celebrated on the Sunday concluding the 50-day period following Easter. It is also the name of the Jewish celebration of Shavuot (“Festival of Weeks”). This is according to Encyclopedia Britannica

  Comment


  • #3
   Ons as Christene doen mos die Hemelvaart ding Ta-An, dit is nie 'n joodse fees nie , of verstaan ek jou nou nie reg nie ? ( Baie moontlik, ek's bietjie dommerig sien. )

   Comment


   • #4
    Dankie Johnny..... dit weet ek.
    Fila, Hemelvaart is 40 dae na Opstanding.
    Uitstorting van die Heilige Gees is op 50 dae na opstanding...Dit is Pinkster
    Die NT feeste is die volvulling van die OT feeste...
    The LORD is my Miracle

    G_d was gracious He has shown favor


    Hope is a seed
    God plants in our hearts
    to remind us
    there are better things ahead.
    -Holley Gerth

    Comment


    • #5
     Ta Ann,

     dis nou behalwe vir die wat party ooms dink nog vervul moet word.

     Wat was die ou feeste gewees vir die twee , dan kan ek sien hoe dit vervul was ( dink first fruits was ook iewers in die prentjie ? )
     Dis alles net genade -Ma Grace
     "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring"

     Comment


     • #6
      Ja, Willem, First Fruits : Feast of Weeks, is vervul in Pentecost of Pinkter .... uit die Eng sien mens die Skrif duideliker :

      Ex 34:22 And thou shalt observe the feast of weeks, of the firstfruits of wheat harvest, and the feast of ingathering at the year's end.
      Eks 34:22 Die fees van die weke moet jy ook hou, die fees van die eerstelinge van die koring-oes; en die fees van die insameling by die wisseling van die jaar.
      1 Cor 15:20 But now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept. (AOV)
      20 Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.
      The LORD is my Miracle

      G_d was gracious He has shown favor


      Hope is a seed
      God plants in our hearts
      to remind us
      there are better things ahead.
      -Holley Gerth

      Comment


      • #7
       Yeshuah sterf op Peshag, die 14 dag van Nissan. Sy eerste dag in die graf, was die eerste dag van die fees van ongesuurde brode, en dus ‘n sabbat. Die tweede dag in die graf, die tweede dag van die fees, was weer ‘n sabbat, die gewone week sabbat. Die dag wat hy opgestaan het, was die oggend van die 17e Nissan, die derde dag van die fees van ongesuurde brode, wat die dag van die eerstelingsgerf was. Elke lewende spesie, mense in kluis, moes weet dat die eersteling van hulle “krag”, aan God behoort. Dit is baie betekenisvol dat Jesus op die dag opgestaan het as die eersteling van God se krag. Sy opstanding vervul (bevestig die waarheid van) die eerstelingsgerf. Die fees wat die ander eersgeborenes wat ook gaan opstaan, volg 50 dae later. Dit word die fees van die weke genoem of die fees van die oes en word gedoen na die eerste koring in die land gesaai is. Die Geestelike betekenis hiervan is dat dit die eerste Woord is wat God mbv Sy Heilige Gees in mense sou saai. Soos voorheen op die forum verduidelik, word God se Woord op verskeie plekke in die Heilige Geskrifte met Saad vergelyk. Die vlees van die mens word met grond vergelyk en is inderdaad niks anders as grond nie aangesien die mens uit grond/stof gemaak is.

       Die fees van die weke volg dus 50 dae na die opstanding van Christus. In die Geskiedenis van die wêreld het twee belangrike gebeurtenisse op die dag plaasgevind: Dit was die begin van die 40-dag tydperk wat Moses die wet van God op die berg Sinai ontvang het. Dit was ook die presiese dag waarop die Heilige Gees uitgestort is. Beide die gebeurtenisse was glorieryk maar die tweede oortref die eerste. Die twee gebeurtenisse het direkte verband. Die wet van God stel die wil van God voor en die uitstorting van die Heilige Gees was nodig om die wil van God in die harte van die mense gevestig te kry. Om Yeshuah se woorde te gebruik. Die Gees van die waarheid sal ons in die volle waarheid lei. Die fees kombineer die twee belangrike gebeurtenisse. Die Wet of Wil van God, en die Uitstorting van die Heilige Gees. Dit is die tyd wat God fees vier omdat die tyd van die jaar was waar Sy wet mbv die Heilige Gees vir die eerste keer in die harte van Sy leerlinge geskryf was. Dit is die nuwe verbond!. Die wet op die harte van Sy kinders en nie meer op klip of op papier nie. Die mense waar God mbv Sy Heilige Gees en agv. geloof wedergeboorte skep, is die koring op die land waaruit Hy Sy oes gaan kom haal en staan as die eerste opstanding bekend. Die fees sal dan, met die eerste opstanding, vervul word deurdat op die dag die ware betekenis sigbaar gaan manifesteer.

       Op hierdie presiese dag het God dus Sy eerste saad op die land gesit deurdat Hy Sy Heilige Gees aarde toe gestuur het. Hy verwag ‘n groot oes. Tragies was dit, dat skaars na God Sy rug gedraai het, die vyand gekom het en onkruid tussen die goeie saad gesaai het. Toe die Engele die onkruid wou uittrek, het Hy dit verbied weens die gevaar dat die goeie saad ook ontwortel sou word. Die dag van skeiding, die dag wanneer die goeie koring van die onkruid geskei gaan word kom egter vinnig nader en die verskil tussen die twee word by die dag duideliker.

       Die groot vraag, wat jy ook vra Ta-an, is waar kom die 40 dae vandaan? Hier is ‘n klein deeltjie van die antwoord. Daar staan tans onkruid en koring saam op die land. Daar is onkruid en koring saam in kerke en saam op die forum. Die onderskeid word duideliker maar is plek-plek nog moeilik onderskeibaar. Ek sien al ‘n paar eienskappe wat die Engele gaan aanlê as hulle die koring van die onkruid gaan onderskei:

       Die onkruid verkondig 40 dae, die ware kerk – 50. Die onkruid is verblind deur ‘n pous se kalender, die koring probeer alles volgens God se kalender beplan en doen. Die vals kerk verkondig dat die wet ongeldig is, die ware kerk bevestig deur hulle geloof dat die wet God se wil is. Die vals kerk herdenk die opstanding van Jesus, die ware kerk verootmoedig hulle op Sivan 6 (19 Mei) voor die aangesig van God en herdenk die uitstorting van die Heilige Gees as die begin van God se koringoes.

       Aan al my broers op die forum, moenie skaam wees om tenspyte van baie kritiek, julle van mense leerstellinge te bekeer nie. “Kom uit haar uit”. Ons Messias se woorde gaan een van die dae luid deur die heelal weergalm: “Tevergeefs leer julle leringe van mense as gebooie van God”

       Comment


       • #8
        JPR, Jy verwys na die
        Originally posted by JPR
        dag van eersteling gerf
        en daarna verwys jy na die
        Dit word die fees van die weke genoem of die fees van die oes en word gedoen na die eerste koring in die land gesaai is
        die saad word tog seker eers gesaai.... en met Opstanding is Christus dan ook die eersteling gerf ... "wave-offering" .... mens kan seker net oes hê nadat die saad gesaai is....

        Ek verstaan jou nie..... biki deurmekaar
        The LORD is my Miracle

        G_d was gracious He has shown favor


        Hope is a seed
        God plants in our hearts
        to remind us
        there are better things ahead.
        -Holley Gerth

        Comment


        • #9
         Drie feeste, korrek?

         Exo 23:14 Drie maal in die jaar moet jy vir My ‘n fees hou.
         Exo 23:15 Die fees van die ongesuurde brode moet jy hou: sewe dae lank moet jy ongesuurde brode eet soos Ek jou beveel het, op die bepaalde tyd in die maand Abib, want daarin het jy uit Egipte uitgetrek—maar hulle mag nie met leë hande voor my aangesig verskyn nie;
         Exo 23:16 verder die fees van die oes, van die eerstelinge van jou werk, van wat jy op die land saai; en ook die fees van die insameling aan die einde van die jaar


         1Co 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;
         1Co 15:23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.
         1Co 15:24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.         M.a.w.

         fees van die ongesuurde brode - as eersteling Christus

         die fees van die oes - die wat aan Christus behoort by sy koms

         die fees van die insameling aan die einde van die jaar - die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee

         Comment


         • #10
          Originally posted by Ta-An View Post
          JPR, Jy verwys na die en daarna verwys jy na die die saad word tog seker eers gesaai.... en met Opstanding is Christus dan ook die eersteling gerf ... "wave-offering" .... mens kan seker net oes hê nadat die saad gesaai is....

          Ek verstaan jou nie..... biki deurmekaar
          Ta-an, ek plaas die twee kerngedeeltes, die twee gedeeltes waaruit ek gehoor het wat ek gehoor het. Jou opmerking maak sin maar het nog nie voorheen by my opgekom nie so ek is nie seker of ek dit reg gaan beantwoord nie. Ek gaan probeer om met my huidige staat van kennis daarop te reageer. Die eerste skrifgedeelte:

          Eks 23:16 verder die fees van die oes, van die eerstelinge van jou werk, van wat jy op die land saai; en ook die fees van die insameling aan die einde van die jaar as jy jou werk uit die land insamel.

          Hier noem die Here dit die fees van die oes, maar sê direk daarna dit is wat jy op die land saai. Vir my is die betekenis soos ek dit elders uiteengesit het. Eerstens, dit word hier die fees van die oes genoem (elders die fees van die weke). Tweedens, die eersteling van jou werk wat heenwys na die eerste werk betreffende die komende oes. Die Heilige Gees se uitstorting op die 120 was die eersteling van Yehoshuah se werk as Heerser oor die koninkryk van God, Sy nuutaangestelde posisie as Koning. Derdens, die Heilige Gees se werking kan gesien word as die “saai” of “planting" van waarheid in die harte van die 120 wat bymekaar was. Die finale oes word dus nog verwag en vandaar die onvervuldheid van die fees. Die oes is nog nie daar nie maar word in afwagting gesaai. Die ander skrif is:

          Lev 23:10 Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle: As julle in die land kom wat Ek julle gee en sy opbrings oes, moet julle die eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring. Lev 23:11 En hy moet die gerf voor die aangesig van die HERE beweeg, sodat julle welgevallig kan wees; die dag ná die sabbat moet die priester dit beweeg. Lev 23:12 Julle moet ook op die dag as julle die gerf beweeg, ‘n jaaroud lam sonder gebrek as brandoffer aan die HERE berei, Lev 23:13 en die spysoffer wat daarby behoort, twee tiendes van ‘n efa fynmeel met olie gemeng as vuuroffer aan die HERE, ‘n lieflike geur, en daarby die drankoffer van wyn, ‘n kwart hin. Lev 23:14 En julle mag geen brood of gebraaide koring of vars graan eet tot daardie selfde dag toe nie, totdat julle die offer van julle God bring. Dit is ‘n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke. Lev 23:15 Dan moet julle tel van die dag ná die sabbat, van die dag af as julle die beweegoffergerf bring sewe volle weke moet dit wees; Lev 23:16 tot die dag ná die sewende sabbat moet julle vyftig dae tel; dan moet julle ‘n nuwe spysoffer aan die HERE bring.

          Die Here sê nie spesifiek waar die eerstelingsgerf vandaan kom nie. Dit klink amper of die “land waarin jy kom” dit vir jou gee, nie waar nie? Ek sou dink daar is ‘n hele nuwe betekenis hieraan wat, soos ek sê, die Here nog nie vir my oopgemaak het nie. Dankie vir jou vraag.

          Comment

          Working...
          X