Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sondig teen die Heilige Gees

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Sondig teen die Heilige Gees

  Ek stap eendag in Vancouver in die woud by Lynnvalley. Dit was net ek in die omgewing. Op 'n draai in die nou paadjie, kom daar toe twee manspersone verby. Die een op 'n selfoon besig. Die ander gee toe 'n kragwoord, wat my amper tot stilstand ruk. Hy vloek toe my Here. Erg.
  Ek het vir 'n sekonde, oorweeg om hom aan te praat. Maar omdat dit 'n Sjinees was, en ons alleenig daar was, het ek half bang gevoel en net aangestap. Vir baie lank het dit my gepla.
  Ek het die Here om verskoning gevra omdat ek nie vir Hom opgekom het nie en ook vir die man - maar dan lees ek in Matt 12:31 van sondig teen die Heilige Gees. Dat dit nie vergewe word nie. Ek glo my sonde is vergewe.
  Ek het soos 'n verraaier gevoel. Sal graag ander se menings hieroor wil hoor.

 • #2
  Het jy jou ongehoorsaamheid bely? Hy is getrou en regverdig en het jou reeds vergewe. En toe het Hy daarvan vergeet.

  Skuldgevoelens:
  Die probleem met ons menslike brein, is dat ons nie so maklik vergeet nie. As ons maar totale beheer oor ons geheue kon h, soos God! Maar nou het ons nie. Ons onthou van insidente van ongehoorsaamheid en sonde, lank nadat God dit reeds vergewe en VERGEET het. Moenie toelaat dat hierdie herinneringe jou met 'n skuldgevoel boei nie. Wees eerder voortaan gou om te erken dat jy gefouteer het en vra sommer dadelik daar en dan vir vergifnis en glo dat God bedoel wat Hy in die Bybel s. Leer uit hierdie insident dat jy sensitief moet wees vir die Gees. As die Satan volhou om jou aan te kla oor jou verlede: herinner hom aan sy toekoms.

  Teregwysing:
  Om iemand tereg te wys wat nie 'n kind van God is nie, is om jou perels voor die swyne te gooi. As jou teregwysing nie in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees was nie, sou dit geen effek, of erger nog, 'n nadelige uitwerking gehad het.
  Moenie wat heilig is, aan die honde gee nie; en gooi julle prels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie.
  (Mat 7:6)
  Dankie e-Sword

  Sonde teen die Gees:
  Ek dink elke gelowige wat hoor dat daar so iets bestaan het al op een of ander stadium gewonder of hy nie daaraan skuldig was nie. Die blote feit dat ons hierdie gesprek het is voldoende bewys dat dit nie die geval is nie, want as dit was sou jy reeds verlore gewees het en sou jy nie eers kon vra na die wil van God nie.

  Wees vry!

  Comment


  • #3
   Lizzie, jy is verniet bekommerd. Jy het nie teen die Heilige Gees gesondig nie. Verder hoef jy ook nie meer skuldig te voel daaroor nie, want Christus het 'n volmaakte offer gebring vir ons sonde en volgens Heb.10:2 moet ons nou glad nie meer 'n bewussyn van sonde h nie. m.a.w. ons moet 'n skoon gewete h. Christus het gekom om die sonde van die wreld weg te neem (Joh.1:29) - dit is net die sonde teen die Heilige Gees wat oor bly. Die enigste sonde wat ek of jy kan doen wat ons in die ewige verderf kan laat beland is hierdie sonde, nl.: "as julle in My nie glo nie" (Joh.16:9) - dit is die sonde teen die Heilige Gees.

   Comment


   • #4
    Die proses van die verwerping van die volk Israel het soos volg verloop. Eers het hulle die sonde teen die Vader gepleeg deur al die gestuurdes na hulle (profete) te ignoreer en te dood. Toe het hulle die sonde teen die Seun gepleeg deur Hom aan 'n kruis te laat spyker. Hierdie twee sondes word duidelik behandel in die gelykenis in Mark. 12:1-12. Maar aan die kruis het Jesus uitgeroep: "Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie". Die volk is dus ook daar vergewe en hulle het nog 'n kans gekry. Op Pinksterdag was die Jode in massas in Jerusalem bymekaar om hierdie Joodse fees te vier. Hulle word ook by die geleentheid as "Jode", "Israeliete" en "manne van Israel" aangespreek. Hulle het al die kragte van die Heilige Gees op die dag gesien en ervaar en hulle was veronderstel om op die finale getuienis van die Heilige Gees te reageer en hulle te bekeer todat Jesus gou weer na die volk kon terugkeer om aan hulle die beloftes van die Vaders te vervul (Hand. 3:19-22).

    Sommige het, maar die meerderheid en die leiers van die volk het hulle verhard. Uiteindelik het hulle hulle "amptelike" reaksie op Pinksterdag bekendgemaak deur die sterkste getuienis van Jesus en van die Heilige Gees, Sefanus, om die lewe te bring. Dit was die volk se sonde wat in Matt. 12 voorspel is. Dit het die gevolg gehad dat Hand. 13 en Rom. 11 'n oordeel oor die volk uitspreek en die aankondiging is gemaak dat Paulus nou direk met die evangelie van die kruis na die heiden-nasies sou gaan. Hierdie sonde van Israel is wat in Matt. 12 die sonde teen die Heilige Gees genoem word. Die boek wat (so glo ek) Paulus aan die Jode geskryf het, "Hebrers", maak ook in hoofstuk 6 en 10 gewag van mense wat baie naby aan die seninge van God gekom het, soos op Pinksterdag en toe daarna weer omgedraai het en die Seun van God weer gekruisig het. Dit is die tragiese toestand van die ou volk Israel en die groot rede waarom daar so 'n geweldige verdoemende oordeel oor hulle hang. Dit is die rede vir die tallose oordele wat hulle die laaste 2000 jaar op die lyf geloop het en die grootste een van dit alles, die groot verdrukking, wag nog steeds vir hulle. Die sonde teen die Heilige Gees het geweldige verreikend gevolge vir hulle gehad en sal ook nog h. Maar ten spyte van dit alles is nie een van hulle onredbaar nie. 'n Individuele Jood wat sy sonde van laster teen God se Gees vandag bely en Jesus as Here aanneem, is onmiddelik gered.

    Bid vir Israel dat hierdie swaard wat oor hulle hang, wel dit gaan nie weggeneem word nie, maar ten minste dat indidviduele Jode hulle daaraan sal ontworstel deur die laer van Israel te verlaat en hulle in geloof by die liggaam van Christus aan te sluit.

    Comment


    • #5
     Bid vir Israel dat hierdie swaard wat oor hulle hang, wel dit gaan nie weggeneem word nie, maar ten minste dat indidviduele Jode hulle daaraan sal ontworstel deur die laer van Israel te verlaat en hulle in geloof by die liggaam van Christus aan te sluit.
     Sos, baie waar woorde. Ons moet ook nie vergeet nie dat dit ook op toepassing is vir elke heiden wat Jesus nog nie aangeneem het nie. Die dag van oordeel is op hande en miskien het ons almal nog broers en susters, ma's en pa's of vriende en vriendinne wat nog nie Jesus aangeneem het as hulle persoonlike Verlosser nie. Ons moet ook vir hulle bid......meer nog, ons moet aan hulle die blye boodskap verkondig.


     Lizzie, ek wil iets vir jou hier inrol. Ek het ook al teruggeval/gestruikel tydens my 10 jaar bekering. Lees gerus die hele Psalm 51. Hierdie vers is vir my besonders:


     Psalm 51:11 (51:13) Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie.

     Comment


     • #6
      Die Skrif is tog duidelik wanneer die sonde (lastering) teen die Heilige Gees ter sprake kom. (Sonde teen die Gees het niks met geloof te doen nie, en Johannes 16:9 verwys dus geensins na die sonde teen die Heilige Gees nie.) Dit kom voor in Matteus 12, waar Jesus duiwels uit 'n persoon gedryf het (in die krag van die Gees - vers 28) en die Fariseers het gese dat Hy dit in die krag van satan (Beelsebul) gedoen het. Toe se Jesus dat hierdie sonde van die Fariseers die een sonde is wat nie vergewe kan word nie, omdat dit 'n sonde is wat teen die Heilige Gees direk gepleeg is.... Dis tog duidelik dat die sonde teen die Heilige Gees is om die werk van die Gees te ontken en dit aan die satan toe te dig. (Dis waarom ons baie versigtig moet wees om nie enigiets sommer as "duiwels" af te maak nie.)

      Lizzie, jy het beslis nie sonde teen die Heilige Gees gepleeg nie.

      Comment


      • #7
       Originally posted by Gene View Post
       Die Skrif is tog duidelik wanneer die sonde (lastering) teen die Heilige Gees ter sprake kom. (Sonde teen die Gees het niks met geloof te doen nie, en Johannes 16:9 verwys dus geensins na die sonde teen die Heilige Gees nie.) Dit kom voor in Matteus 12, waar Jesus duiwels uit 'n persoon gedryf het (in die krag van die Gees - vers 28) en die Fariseers het gese dat Hy dit in die krag van satan (Beelsebul) gedoen het. Toe se Jesus dat hierdie sonde van die Fariseers die een sonde is wat nie vergewe kan word nie, omdat dit 'n sonde is wat teen die Heilige Gees direk gepleeg is.... Dis tog duidelik dat die sonde teen die Heilige Gees is om die werk van die Gees te ontken en dit aan die satan toe te dig. (Dis waarom ons baie versigtig moet wees om nie enigiets sommer as "duiwels" af te maak nie.)

       Lizzie, jy het beslis nie sonde teen die Heilige Gees gepleeg nie.
       Gene en tog lees ek hierdie plydooi van Dawid nadat hy gesondig het dat die Here nie die Heilige Gees van hom sal wegneem nie. Hy het dalk nie teen die Gees gesondig nie, maar mens kry die idee dat die Here die Gees van jou af kan wegneem soos ek lees in vers 11 van Psalm 51.

       Psa 51:1 Vir die musiekleier. n Psalm van Dawid, (51:2) toe die profeet Natan na hom gekom het, nadat hy by Btseba ingegaan het. (51:3) Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid; delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid.

       Comment


       • #8
        Originally posted by Johnny View Post
        Gene en tog lees ek hierdie plydooi van Dawid nadat hy gesondig het dat die Here nie die Heilige Gees van hom sal wegneem nie. Hy het dalk nie teen die Gees gesondig nie, maar mens kry die idee dat die Here die Gees van jou af kan wegneem soos ek lees in vers 11 van Psalm 51.

        Psa 51:1 Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid, (51:2) toe die profeet Natan na hom gekom het, nadat hy by Btseba ingegaan het. (51:3) Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid; delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid.
        Mens lees op heelwat plekke in die OT dat die Heilige Gees nooit permanent in mense woonagtig was nie. Dit het eers later, met die eerste pinkster gebeur dat mense permanent deur die Heilige Gees vervul is. Ek stem 100% saam met Gene wat die spesifieke aard van hierdie sonde behels : dit is die miskenning/ignorering van die Heilige Gees se werk in 'n individu se hart, en ja, solank as wat dit gebeur is dit onvergeefbaar deur die Here. Die alternatief is natuurlik ook daar : sodra 'n mens op hierdie werking van die Gees erken en op ag slaan, verander dit natuurlik die saak heeltemal !

        Comment


        • #9
         Originally posted by Die Filadelfieer View Post
         Mens lees op heelwat plekke in die OT dat die Heilige Gees nooit permanent in mense woonagtig was nie. Dit het eers later, met die eerste pinkster gebeur dat mense permanent deur die Heilige Gees vervul is. Ek stem 100% saam met Gene wat die spesifieke aard van hierdie sonde behels : dit is die miskenning/ignorering van die Heilige Gees se werk in 'n individu se hart, en ja, solank as wat dit gebeur is dit onvergeefbaar deur die Here. Die alternatief is natuurlik ook daar : sodra 'n mens op hierdie werking van die Gees erken en op ag slaan, verander dit natuurlik die saak heeltemal !
         Effesiers 4:30 En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle versel is tot die dag van verlossing.

         Comment


         • #10
          Originally posted by Johnny View Post
          Gene en tog lees ek hierdie plydooi van Dawid nadat hy gesondig het dat die Here nie die Heilige Gees van hom sal wegneem nie. Hy het dalk nie teen die Gees gesondig nie, maar mens kry die idee dat die Here die Gees van jou af kan wegneem soos ek lees in vers 11 van Psalm 51.

          Psa 51:1 Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid, (51:2) toe die profeet Natan na hom gekom het, nadat hy by Btseba ingegaan het. (51:3) Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid; delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid.
          Johnny, ek verstaan glad nie hoe jy die gedeelte in verband met die sonde teen die Heilige Gees kan bring nie. Die een het niks met die ander te make nie? In Psalm 51 (wat geskryf is voordat die Heilige Gees op die mense uitgestort is en in ons kom woon het) vra Dawid vergifnis vir sy sonde. Hy vra dat die Here nie Sy Gees van hom sal wegneem nie... Daar word nie melding gemaak van 'n sonde teen die Gees van God nie?

          En terloops, om die Heilige Gees te bedroef, is nie dieselfde as om teen die Gees te laster nie. Lg is die onvergeeflike sonde waarna Jesus in Matteus 12 verwys, maar ek dink alle sondes bedroef die Heilige Gees.....

          Comment


          • #11
           Originally posted by Gene View Post
           Johnny, ek verstaan glad nie hoe jy die gedeelte in verband met die sonde teen die Heilige Gees kan bring nie. Die een het niks met die ander te make nie? In Psalm 51 (wat geskryf is voordat die Heilige Gees op die mense uitgestort is en in ons kom woon het) vra Dawid vergifnis vir sy sonde. Hy vra dat die Here nie Sy Gees van hom sal wegneem nie... Daar word nie melding gemaak van 'n sonde teen die Gees van God nie?

           En terloops, om die Heilige Gees te bedroef, is nie dieselfde as om teen die Gees te laster nie. Lg is die onvergeeflike sonde waarna Jesus in Matteus 12 verwys, maar ek dink alle sondes bedroef die Heilige Gees.....
           Gene ek weet, maar tog haal Dawid hierdie woorde aan:

           Psalm 51:11 (51:13) Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie.

           Comment


           • #12
            Matt 12 :
            30 Hy wat nie met My is nie, is teen My; en hy wat nie saam met My versamel nie, verstrooi.
            31 Daarom s Ek vir julle: Elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie.
            32 En elkeen wat 'n woord spreek teen die Seun van die mens, dit sal hom vergewe word; maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie en ook in die toekomende nie.

            Markus 3 :
            28 Voorwaar Ek s vir julle, al die sondes sal die mensekinders vergewe word en al die lasteringe wat hulle mag uitgespreek het; 29 maar wie teen die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel-- 30 omdat hulle ges het: Hy het 'n onreine gees.

            by enige so 'n konsep is daar mos 'n goue reel KONTEKS ....... Jesus praat van "gelowiges" wat die gawes van ander gelowiges en werking van die Gees deur ander as die werk van die duiwel veroordeel ... en dit word herhaal in 2 evangelies.....

            Hierdie storie pla my altyd erg as ek hoor hoe s.g. Christinne mekaar betakel en Gawes aan die duiwel toewys terwyl die preeker ter helle verdoem word ..........
            Ps 139 Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar! Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou.

            Ps 139 If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me.

            Comment


            • #13
             Originally posted by Gene View Post
             Die Skrif is tog duidelik wanneer die sonde (lastering) teen die Heilige Gees ter sprake kom. (Sonde teen die Gees het niks met geloof te doen nie, en Johannes 16:9 verwys dus geensins na die sonde teen die Heilige Gees nie.) Dit kom voor in Matteus 12, waar Jesus duiwels uit 'n persoon gedryf het (in die krag van die Gees - vers 28) en die Fariseers het gese dat Hy dit in die krag van satan (Beelsebul) gedoen het. Toe se Jesus dat hierdie sonde van die Fariseers die een sonde is wat nie vergewe kan word nie, omdat dit 'n sonde is wat teen die Heilige Gees direk gepleeg is.... Dis tog duidelik dat die sonde teen die Heilige Gees is om die werk van die Gees te ontken en dit aan die satan toe te dig. (Dis waarom ons baie versigtig moet wees om nie enigiets sommer as "duiwels" af te maak nie.)
             Gene, ek verstaan dit anders. In Mat.12:18 s God dat Hy sy Gees op Jesus l en ook in vers 28 (waarna jy verwys) s Jesus dat Hy duiwels uitdryf deur die Gees van God en dan volg Hy dit op met "die wat nie vir my is nie, is teen my" (vers 30) en dan kom vers 31 waarin Hy die sonde teen die Heilige Gees beskryf. Hy s dus as jy nie vir Hom is nie, dan laster jy teen die Heilige Gees. Dit is dieselfde waarop Joh.16:9 neerkom. M.a.w. alles wat Jesus gedoen het, het Hy in die krag van die Heilige Gees gedoen en as jy dit nie glo nie, laster jy teen die Heilige Gees - soos wat die Fariseers nie geglo het dat Hy die duiwels met die krag van die Heilige Gees uit gejaag het nie.

             As ek dit op 'n ander manier kan stel. Jesus s duidelik in Mat.12:30 dat die laster teen die Heilige Gees jou nie vergewe word nie. Tog s die Bybel op 'n hele paar geleenthede dat Christus gekom het om al die sondes van almal uit te wis en ek glo Hy was suksesvol daarmee. Maar dan staan daar omtrent 8 keer in Johannes dat jy die ewige lewe het as jy in My glo (of dan, jy het nie die ewige lewe as jy in My nie glo nie) Om terug te kom na Joh.16:9, die Heilige Gees oortuig jou net van sonde as jy nie in Christus glo nie. Nou is die vraag is hierdie een en dieselfde of is dit twee senarios. As dit twee is, beteken dit ek kan in Jesus glo, maar omdat ek teen die Heilige Gees gelaster het gaan ek nie hemel toe nie en dan lieg Jesus as Hy s "as jy in My glo, het jy die ewige lewe". Kan jy sien hoekom ek dink dit is een en dieselfde om in Jesus nie te glo nie en om te laster teen die Heilige Gees.

             Comment


             • #14
              Originally posted by DanieB View Post
              Gene, ek verstaan dit anders. In Mat.12:18 s God dat Hy sy Gees op Jesus l en ook in vers 28 (waarna jy verwys) s Jesus dat Hy duiwels uitdryf deur die Gees van God en dan volg Hy dit op met "die wat nie vir my is nie, is teen my" (vers 30) en dan kom vers 31 waarin Hy die sonde teen die Heilige Gees beskryf. Hy s dus as jy nie vir Hom is nie, dan laster jy teen die Heilige Gees. Dit is dieselfde waarop Joh.16:9 neerkom. M.a.w. alles wat Jesus gedoen het, het Hy in die krag van die Heilige Gees gedoen en as jy dit nie glo nie, laster jy teen die Heilige Gees - soos wat die Fariseers nie geglo het dat Hy die duiwels met die krag van die Heilige Gees uit gejaag het nie.

              As ek dit op 'n ander manier kan stel. Jesus s duidelik in Mat.12:30 dat die laster teen die Heilige Gees jou nie vergewe word nie. Tog s die Bybel op 'n hele paar geleenthede dat Christus gekom het om al die sondes van almal uit te wis en ek glo Hy was suksesvol daarmee. Maar dan staan daar omtrent 8 keer in Johannes dat jy die ewige lewe het as jy in My glo (of dan, jy het nie die ewige lewe as jy in My nie glo nie) Om terug te kom na Joh.16:9, die Heilige Gees oortuig jou net van sonde as jy nie in Christus glo nie. Nou is die vraag is hierdie een en dieselfde of is dit twee senarios. As dit twee is, beteken dit ek kan in Jesus glo, maar omdat ek teen die Heilige Gees gelaster het gaan ek nie hemel toe nie en dan lieg Jesus as Hy s "as jy in My glo, het jy die ewige lewe". Kan jy sien hoekom ek dink dit is een en dieselfde om in Jesus nie te glo nie en om te laster teen die Heilige Gees.
              Danie, ek verstaan wat jy se, en waarop jy jou standpunt basseer, maar ek het 'n probleem daarmee. Jy sien, die sonde teen die Heilige Gees is 'n sonde wat NOOIT vergewe kan word nie. As dit is om nie in Jesus te glo nie, dan beteken dit dat niemand ooit wedergeboe kan word nie, want iemand wat nie glo nie, kan nie vergewe word nie - en gaan dus verlore, omdat daar geen vergifnis vir sy sonde is nie.... hoor jy at ek se? Tog is daar verginis vir ALMAL wat Jesus aanneem, m.a.w. almal wat nie in Hom glo nie, maar dan wel tot geloof in Hom kom. Dit sou tog nie moontlik wees as hulle die sonde teen die Heilige Gees gepleeg het nie? Daar was 'n tyd wat ek self (en ek glo, die meeste van ons) nie in Jesus geglo het nie. Tog is ons sondes vergewe toe ons ons geloof in Hom bely het.

              Wat beteken dit om IN Jesus te glo? Dit beteken om jou vertroue vir jou redding in Hom alleen te stel, en op Hom alleen te vertrou om gered te word. Dit beteken om te besef dat jy totaal en al verlore is, en dat Jesus die ENIGSTE Verlosser is wat jou kan red van die ewige dood. Dit beteken om Hom aan te neem as Verlosser en Saligmaker. Ek glo vir geen oomblik dat almal wat nog nie by daardie punt gekom het nie, daardeur teen die Heilige Gees gelaster het nie.

              As 'n mens Matteus 12 in konteks lees, soos Mari ook tereg gese het, dan word dit duidelik dat Jesus verwys na die feit dat hulle (die Fariseers) die werk van die Heilige Gees as duiwels afgemaak het. Hy verduidelik eers dat Hy wel in die krag van die Heilige Gees optree, deur te se dat geen koninkryk in homself verdeeld kan wees nie, 'n mens is OF vir Hom, OF jy is teen Hom. Die satan kan tog nie krag gee om duiwels uit te dryf nie, want die duiwels is deel van dieselfde koninkryk as hy.... om duiwels uit te dryf, kan nie in iemand anders se krag gedoen word, as die krag van die Heilge Gees nie. En dan, wanneer Jesus klaar sy standpunt gemaak het, en verduidelik het dat die Fariseers beslis verkeerd is, dan kom Hy en waarsku die mense dat hulle moet oppas om nie te maak soos die Fariseers nie, want sulke lastering teen die Heilige Gees sal NIE vergewe word nie.... Hy se trouens reguit, "julle kan maar teen My laster en My beledig, maar nie die Heilige Gees nie" (M.a.w. as julle nie in My glo nie, kan dit nog vergewe word as julle tot inkeer kom, maar as julle die Heilige Gees beledig, kan julle nie vergewe word nie)

              Maak dit sin?

              Comment


              • #15
               Ek wil graag 'n ander klip in die bos gooi, terwyl ons nou op die onderwerp is.... Kan 'n mens die sonde teen die Heilige Gees onwetend pleeg? Ek persoonlik glo nie so nie. Ek dink dat die sonde teen die Heilige Gees is wanneer 'n mens doelbewus (met ander woorde, teen jou eie beterwete) 'n werk van die Gees afmaak as duiwels, en so die Heilige Gees beledig. Dit sou beteken dat die Fariseers in hulle harte besef het dat Jesus nie in die krag van Beelsebul optree nie, maar hulle wou Hom diskrediteer, en daarom het hulle dit gese... En so het hulle teen die Heilige Gees gelaster. Sou God iemand kwalik neem as hy so iets uit onkunde se?

               Ek sal graag ander menings hieroor wil hoor

               Comment

               Working...
               X