Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die amp van leeraar

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die amp van leeraar

  Hierdie draad vloei uit 'n ander een.

  Daar het dit uitgekom dat die amp van leeraar nie 'n Bybelse amp is nie, maar tog verskil ek daarvan as ek kyk na dievolgende teksgedeelte

  Laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbele eer waardig geag word, veral die wat arbei in woord en leer.
  Want die Skrif s: Jy mag 'n os wat graan dors, nie muilband nie; en: Die arbeider is sy loon werd.
  1 Tim 5:17-18


  Nou wil ek nogals moeilike vrae vra. Se die Skrif dat ouderlinge wat arbei in woord en leer asook die kerk regeer vergoed moet word vir hulle arbeid, m.a.w. kan hierdie beskou word as 'n voltydse beroep?

  Se die Bybel wel dat daar iets soos leeraars is?

  En nou die moeilike een: Wat is 'n billike loon vir die arbeider?

  Ek hoor graag ander se kommentaar en insette

  Groete
  Phil

 • #2
  Originally posted by Phil Fourie View Post
  Hierdie draad vloei uit 'n ander een.

  Daar het dit uitgekom dat die amp van leeraar nie 'n Bybelse amp is nie, maar tog verskil ek daarvan as ek kyk na dievolgende teksgedeelte

  Laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbele eer waardig geag word, veral die wat arbei in woord en leer.
  Want die Skrif s: Jy mag 'n os wat graan dors, nie muilband nie; en: Die arbeider is sy loon werd.
  1 Tim 5:17-18

  Nou wil ek nogals moeilike vrae vra. Se die Skrif dat ouderlinge wat arbei in woord en leer asook die kerk regeer vergoed moet word vir hulle arbeid, m.a.w. kan hierdie beskou word as 'n voltydse beroep?

  Se die Bybel wel dat daar iets soos leeraars is?

  En nou die moeilike een: Wat is 'n billike loon vir die arbeider?

  Ek hoor graag ander se kommentaar en insette

  Groete
  Phil
  Hi Phil

  Laat ek net eers een ding duidelik stel, ek het nie in die ander draad gese dat die amp van leraar, nie 'n Bybelse amp is nie. Ek het wel gese dat die amp van leraar soos ons dit vandag ken, nie 'n Bybelse amp is nie. Natuurlik is die amp van leraar, of "lerende ouderling" 'n Bybelse amp. Maar in die Bybel word die amp van leraar net as een van vele ampte in die kerk beskryf. Die kerk het baie take (met die uiteindelike doel om die opdrag van die Here uit te voer, nl evangelisasie/sending) en een van daardie take is om lering te gee aan gemeentelede en gemeentelede toe te rus vir hulle onderskeie ampte in die kerk.

  Ek is ook nie van mening dat die amp van leraar, soos ons dit vandag ken, verkeerd is nie. Dit is bloot nie 'n amp wat in die Bybelse tyd bestaan het, of wat so deur die Bybel voorgeskryf word nie. Dis 'n praktiese reeling om iemand wat oor die nodige kennis en vermoeens beskik, aan te stel en te onderhou om eksklusief die gemeente op 'n voltydse basis te bedien, en te leer. En 1 Timoteus 5:18 maak dit duidelik dat, om vergoeding te ontvang om vir die Here te werk as leraar, nie verkeerd is nie. So iemand het (gewoonlik) nie 'n ander inkomste nie en dit maak tog sin as die gemeente hom onderhou terwyl hy hulle voltyds bedien. Dieselfde teks leer ons ook dat om so iemand te eer en te respekteer, ook 'n Bybelse beginsel is. Maar daar moet onthou word dat die leraar nie 'n klein "godjie" is nie, en dat hy, net soos ander ampte in die kerk, aan sekere vereistes moet voldoen. Die kerk behoort nie aan die leraar nie, en hy is beslis nie veronderstel om die septer te swaai nie.

  Ek dink ook nie dat daar noodwendig 'n beperking is op die vergoeding wat 'n leraar mag ontvang nie - dit sal afhang van geval tot geval, en van die gemeente se vermoeens, of sy behoeftes. Maar tog voel ek dat die klem val op die woord "onderhou" m.a.w. daar moet in sy alledaagse behoeftes voorsien word, sodat hy sy aandag uitsluitlik aan die gemeente kan wy. Maar mense wat ryk word daaruit, is 'n ander saak. Ek glo dat gemeentelede wat bydraes gee om die leraar te onderhou, daardie bydraes beskou as bydraes wat vir die Here gegee word. En as 'n leraar die Here se geld gebruik om homself te verryk ver bo sy behoeftes, sal hy daarvoor verantwoording moet doen. Maar waar trek mens die streep? Dis moeilik. Vandag se predikante verdien dikwels meer as wat hule nodig het. Maar dan is die vraag, is dit werklik verkeerd as in ag geneem word dat so persoon bv 7 jaar lank gestudeer het, en hoogs gekwalifiseer is. Hoe vergelyk leraars se salarisse met ander beroepe waar mense soortgelyke opleiding gehad het, soos dokters, argitekte, prokureurs ens? Is dit verkeerd om kompeterende salarisse aan te bied? Ek het nie 'n klinkklare antwoord op hierdie vraag nie. Maar wanneer iemand predikant word ter wille van die vergoeding of die status wat daaraan gekoppel word, is dit uiteraard verkeerd. 'n Leraar moet by uitstek iemnd wees wat deur God self geroep is, en dit moet sy enigste beweegrede wees om in daardie beroep te staan. (Ongelukkig werk dit nie vandag oral so in die praktyk nie)

  Comment


  • #3
   Eugene

   Dan moet ons dalk die hedendaagse leeraar definieer, want ek sien dit as een en dieselfde persoon wat in 1 Tim 5 beskryf word. Kom ons kyk daarna.

   1. 'n Ouderling - Uiteraard weet ons tog dat die leeraar 'n ouderling is, die leerende ouderling.

   2. 'n Regeerder - Dit is tog by uitstek ook die taak van die leeraar om te regeer oor die gemeente soos hy oor sy eie huis ook sal regeer. M.a.w. hy gee leiding

   3. Arbei - Dit is vir hom 'n werk, dit is sy lewenstaak, maar wat is sy lewenstaak?

   4. Woord en leer - Sy lewenstaak is om te arbei in woord en leer, m.a.w. om woord te verkondig en leering te gee.

   5. Ontvanger van loon - Hy word vergoed aangesien dit sy beroep is asook sy roeping.

   Ek kan nie sien hoe hedendaagse leeraars enigsins behoort te verskil hiervan nie, as 'n leeraar wel in my opinie buite hierdie omskrywing val, dan moet hy werklik heroorweeg wat hy besig is om te doen, want dan is hy sekerlik nie meer besig om 'n herder en leermeester te wees nie

   Comment


   • #4
    Phil

    Ek hoor jou..... In wese behoort die bediening tog dieselfde te wees. Tog sien ek die leraars wat in die Bybel beskryf word, nie dieselfde as die wat vandag in die beroep staan nie. (M.b.t. die aard van die beroep, salarisstrukture ens)

    Voor ek my verder hieroor uitlaat, net 'n vragie. Maak die Bybel onderskeid tussen 'n lerende ouderling en 'n nie-lerende ouderling?

    Comment


    • #5
     Ek dink wel so ja Eugene, by implikasie aangesien die Bybel melding maak van 'n ouderling wat arbei in woord en leer, beteken dit tog ook dat daar ouderlinge is wat nie arbei in woord en leer nie.

     As die Woord noem dat hierdie ouderling dubbel eer moet ontvang, dan moet dit tog dubbel soveel soos die gewone ouderlinge wees.

     Wat dink jy?

     Comment


     • #6
      Dan net 'n ander vraag Eugene, hoe moet die salarisstruktuur dan wees vir 'n leeraar om te verseker dat sy roeping getrou is aan die Woord?

      Hierdie mag dalk tog nog 'n baie interresante draad word

      Comment


      • #7
       Originally posted by Phil Fourie View Post
       Ek dink wel so ja Eugene, by implikasie aangesien die Bybel melding maak van 'n ouderling wat arbei in woord en leer, beteken dit tog ook dat daar ouderlinge is wat nie arbei in woord en leer nie.

       As die Woord noem dat hierdie ouderling dubbel eer moet ontvang, dan moet dit tog dubbel soveel soos die gewone ouderlinge wees.

       Wat dink jy?
       Ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Ek het nog altyd verstaan dat alle ouderlinge dieselfde taak het en aan dieselfde vereistes moet voldoen. En dat die Bybel nie sekere ouderlinge uitsonder om oor ander ouderlinge te "heers" en meer eer te ontvang nie. Die teks is 1 Tim 5 wat pertinent praat van "ouderlinge wat goed regeer" en wat "arbei in woord en leer.." bloot verwys na daardie ouderlinge wat hul taak goed uitvoer. Dat hulle dubbel so veel eer moet ontvang as die wat nie so hard arbei en nie so goed regeer nie. Dat die beroep van leraar soos ons dit vandag ken, in later jare ontstaan het, nadat die behoefte aan voltydse leraars/herders ontstaan het en daar begin is om 'n beroep daarvan te maak, wat heeltemal sin maak. Maar dat enige ouderling in die afwesigheid van 'n voltydse predikant, die take van die leraar moet kan oorneem.

       Maar miskien is jy reg - ek het dit net tot dusver so verstaan nie.......

       Comment


       • #8
        Originally posted by Phil Fourie View Post
        Dan net 'n ander vraag Eugene, hoe moet die salarisstruktuur dan wees vir 'n leeraar om te verseker dat sy roeping getrou is aan die Woord?

        Hierdie mag dalk tog nog 'n baie interresante draad word
        Weetie!!!! Ek weet rerig nie! Soos ek hierbo gese het, ek dink nie daar is 'n klinkklare antwoord op daardie vraag nie. 'n Mens moet maar hoor wat die Here vir jou se oor vergoeding. Paulus se bv vir die gemeente in Korintiers dat alhoewel hy geregtig was op vergoeding, hy liewer gebrek gely het as om iets van hulle te aanvaar. (Ander christene het wel in sy gebrek voorsien sodat hy kosteloos onder die Korintiers kon werk) (2 Korintiers 11:7-9) Dis maar 'n persoonlke oortuiging, gebasseer op die leiding van die Heilige Gees. Maar ek voel regtig dat die bedoeling van die Here nooit was om biljoeners te word daaruit, terwyl ander mense krepeer in armoede nie. Ek glo dat sulke "leraars" eendag verantwoording daarvoor sal moet doen.

        Comment


        • #9
         Ek stem heelhartig met jou saam Eugene, ek kan dit ook nie hanteer as leeraars in weelde leef, maar die meerderheid van hul gemeente het die nie breed nie, dan se dit vir my dat offergawes verkeerd aangewend word.

         Nou terug op die leeraar ding. Tog sien ons ook in die 7 gemeentes waaraan geskryf word in Openbaring dat Jesus die briewe laat rig spesifiek aan die leeraars (die engele wat leeraars beteken binne die konteks van Openbaring) van daardie 7 gemeentes. Dit wil tog vir my se dat daardie 7 gemeentes amptelike, voltydse leeraars gehad het, presies soos ons dit vandag het. Ek glo dat gesonde kerke wat korrek vandag funksioneer nogsteeds 100% gebasseer is op hoe die kerk in die Nuwe Testament gelyk het.

         Wat dink jy hiervan?

         Comment


         • #10
          Jaaaaa........ Weereens, die briewe in Openbaring kan ook verwys na die ouderlinge in die betrokke gemeentes (ons weet nie hoeveel ouderlinge elke gemeente gehad het nie) Maar ek herhaal, dit wat jy se, maak perfek sin, dis net dat ek tot nou toe anders daaroor gedink het. Inderdaad iets om aan te herkou.

          Wat betref vandag se gemeentes, ek voel beslis dat gesonde gemeentes op die Bybelse model gebasseer moet wees (en is) ongeag of hulle in daardie tyd voltydse leraars onderhou het soos vandag, aldan nie. In wese het daar niks verander nie. (Alhoewel sommige kerke vandag die pad byster geraak het en afgewyk het van die Bybelse model)

          Comment


          • #11
           Ek sal tog wil hoor of iemand anders nie bykomende inligting hier het om met ons te deel oor die vraag of die vroee kerk wel voltydse leeraars gehad het

           Comment

           Working...
           X