Announcement

Collapse
No announcement yet.

God en egskeiding

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • God en egskeiding

  Ek het die volgende studie gemaak wat ek wil gebruik by ons selgroep. Enige kommentaar sal waardeer word.

  God en egskeiding

  Indien ons die Bybel bestudeer sal ons die volgende leer omtrent God se wil rondom egskeiding en die huwelik. Eerstens sal ons sien dat God die huwelik ingestel het tussen een man en een vrou. Gen 2:24 Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.

  Ons sal ook sien dat God dit bedoel het om vir altyd te wees, aangesien die huwelik man en vrou een maak. Dit is hoekom Jesus ook s dat mens dit wat God saamgevoeg het nie mag skei nie. Mat 19:4 En Hy antwoord hulle en s: Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie,
  Mat 19:5 en ges het: Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees;
  Mat 19:6 sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.

  Hoekom is dit so belangrik? Omrede die huwelik ‘n teken is van God se verbond met ons die gelowiges, Sy kerk. Eph 5:32 Hierdie verborgenheid is groot, maar ek s dit met die oog op Christus en die gemeente.

  Die man moet homself dus so gee aan sy vrou as wat Jesus homself gegee het vir Sy kerk tot die dood. Niks kan ons dus van die liefde van God skei nie, selfs nie eers die dood nie, want Hy het opgestaan en berei vir ons vandag ‘n plek by Hom in die hemel by Sy Vader sodat ons as Sy bruid altyd by Hom kan wees. Ons kan dus sien hoekom God s dat Hy egskeiding haat. Mal 2:15 Het Hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel Hy gees oorgehad het? En waarom die een? Hy het ‘n geslag van God gesoek. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie.
  Mal 2:16 Want Ek haat egskeiding, s die HERE, die God van Israel, en dat ‘n mens sy kleed met geweldpleging bedek, s die HERE van die lerskare. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie.

  Hy haat egskeiding aangesien dit geweld is teen jouself en God. Dit skei wat God saamgevoeg het en dit druis in teen die verbond en belofte van God teenoor Sy gemeente. God sal dus nooit van jou verwag om te skei nie.

  Tereg kan gevra word hoekom laat God dit dan toe? Jesus antwoord die vraag deur te s dit is as gevolg van die hardheid van ons harte. Mat 19:8 Hy antwoord hulle: Omdat Moses weens die hardheid van jul harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei; maar van die begin af was dit nie so nie.

  Ons skei dus as gevolg van ons hardheid of sondigheid, nie omrede God dit so wil nie. Mens hoor baie maal mense vra of God dus van mens sal verwag om nie te skei nie, maar ongelukkig te wees in ‘n huwelik? Eerstens belowe God nooit aan die mens dat hy gelukkig sal wees indien jy leef as ‘n Christen. Hy beloof dat ons swaar sal kry hier op aarde en dat mense ons sal haat. Dit is presies wat Jesus ervaar het toe Hy na die kruis toe gegaan het. Die mense het Hom gehaat en Hy het helse pyn en vernedering ervaar. Tog het Hy getrou gebly en ons weet dat God alles ten goede laat uitwerk het deur Hom op die derde dag opgewek het uit die dood. God is by magte om ook jou “dooie” huwelik op te wek en lewe te gee deur dit beter te maak as wat dit ooit was. Al wat dit verg is om Hom te vertrou en jou huwelik vir Hom te gee dat Hy die oplossing gee en nie jy nie. Deur Sy Gees en genade is dit moontlik. Nerens s dit dat dit maklik sal wees nie, maar God beloof dat Hy getrou is. Die geheim hier is gebed en nogmaals gebed soos Jesus in die tuin van Getsemane.

  Wat nou indien jy nie wil skei nie maar jou maat? Weereens moet ons gehoorsaam wees aan God en ons huwelik en maat oorgee aan Hom en ons deur Hom laat lei en bid en bid. Die vraag is ook of jou maat wat wil skei ‘n gelowige is of nie? Hoekom is dit belangrik? Paulus leer ons dat indien jou maat ‘n ongelowige is en wil skei jy dan vry is. Tog beveel hy altyd aan dat mens indien jy geskei is altyd moet probeer om te versoen. Mens moet nie te haastig wees om weer te trou nie, God is ‘n God van genade en weer kanse.

  Hoe verlos God jou dan van ‘n ongelukkige huwelik? Eerstens indien jy Hom vra kan Hy jou en jou maat so verander dat julle van ‘n ongelukkige huwelik na ‘n gelukkige huwelik kan verander. Hy is die God van wonderwerke, Hy kan water in wyn verander. Hy weet wat Hy vir ons beplan, voorspoed en nie teenspoed nie. Tweedens kan Hy jou van ‘n huwelik verlos deur dit tot skeiding te bring deur die dood. Rom 7:2 Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde; maar as die man sterwe, is sy ontslae van die wet van die man.

  Wanneer is ‘n mens dan vry om te skei? Hieroor is daar nie eenstemmigheid nie. Die Here gee die volgende uitsondering. Mat 19:9 Maar Ek s vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor hoerery, en ‘n ander een trou, pleeg egbreuk; en die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.

  Ander vertalings gebruik die term ontrouheid/owerspel. Daar is sekeres wat beweer dat die uitsondering slegs van toepassing is waar die paartjie nog net verloof was volgens die Joodse tradisie en nog nie seksueel een geword het nie en een party was ontrou dan was die ander party vry om te skei, want hulle was nog nie een nie. Ander voel weer dat hier van seksuele ontrouheid gepraat word al het julle al een geword, want seksuele ontrouheid bring juis skeiding in die eenheid wat daar ontstaan het by die huwelik. Wat ookal vir jou as die korrekte benadering blyk, die feit is dat dit baie spesifiek was en nie as gevolg van enige ander rede soos ons is nie aanpasbaar of het emosioneel afgestomp geraak of ons is nie meer lief vir mekaar nie of kan nie saam werk nie.

  Wat van gevalle waar daar geweld is of die gevaar van jou en/of jou kinders se veiligheid in die huwelik. Kan jy skei indien daar ‘n gevaar is dat jy of jou kinders dood of aangerand of misbruik en verkrag kan word indien jy in die huwelik bly? God sal nooit van jou verwag om te bly in dieselfde huis indien dit onveilig vir jou of jou kinders is nie. Jy is dus geregtig om te skei vir jou eie veiligheid, maar jy is nie vry nie. Jy is dus nie vry om weer te trou nie, want jy is nog steeds gebonde aan jou maat. Indien jy dus geskei het is die Bybelse opdrag om te streef vir versoening met jou maat. Soos reeds gemeld is God tot so iets in staat alhoewel jy kan dink dit is onmoontlik. Die feit is egter dat jy ‘n verbond voor God gemaak het om getroud te wees to die dood julle skei. Mishandeling is nie ‘n rede vir egskeiding nie, maar wel vir skeiding. Is God dan nie wreed of onregverdig nie? Nee, want Hy is God en alles is vir Hom moontlik. Waarom beperk jy Hom deur Hom nie te vertrou dat Hy alles ten goede vir jou sal uitwerk nie? Lees veral 1 Kor 7:1-16 om meer hiervan te leer. Hier is vers 11 veral belangrik. 1Co 7:11 en as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen; en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie.

  Ons kan hier tereg dan soos die dissipels vra wie dan kan trou, maar Jesus gee vir ons die antwoord. Mat 19:11 Maar Hy s vir hulle: Almal vat hierdie woord nie, maar net di aan wie dit gegee is. En verder Mat 19:26 Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle ges: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik.

  Daar word gevra of die volgende vers nie daarop dui dat God mense skei nie. Mat 19:29 En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my Naam verlaat het, sal honderd maal soveel ontvang en die ewige lewe berwe.

  Nee. Eerstens het ons gesien dat God egskeiding haat en dat dit juis dui op die onvernietigbare liefde van God vir ons, dat Hy nooit van ons sal verwag om te skei nie. Tweedens sien ons dat dit ter wille van Sy Naam moet wees en nie ter wille van wat ek dink ek vir Hom moet doen nie. Indien jou vrou dus tussen jou en God kom of verwag dat jy haar liewer of belangriker moet ag as God, dan leer die ons dat niks vir ons belangriker as God mag wees nie, nie eers jou vrou nie. Indien dit dan sou lei tot ‘n egskeiding beteken dit nie dat jy vry is nie. Jy is nog steeds gebonde aan die persoon totdat die dood julle sou skei of indien sy ‘n ongelowige sou wees, dan is jy vry volgens 1 Kor 7:15. Let egter dat dit nie vir jou toestemming gee om te skei nie, net indien die ongelowige wil skei. Dit is ook hoekom dit so belangrik is dat jy met ‘n gelowige sal trou en nie volgens jou eie begeertes nie.

  Dit is dus belangrik om God te vra om jou te lei wie jou huweliksmaat sal wees. Dit beteken nie dat indien God jou huweliksmaat gekies het dat jy geen teenspoed sal h nie. Vat maar vir Hosea as ‘n voorbeeld.

  Ten laaste kan gevra word of ons nou verlore is indien ons geskei is en dit nie volgens Bybelse voorskrifte was nie. Egskeiding is nie ‘n groter sonde as ander nie en dit is ook nie ‘n doodsonde nie. God se genade en vergifnis is groot genoeg, self vir egskeiding. Tog is egskeiding nie skadeloos nie, veral as daar kinders betrokke is. Dit is dus altyd beter om God te vertrou in die herstel en restourasie van jou huwelik as in Sy vergifnis en genade. Soos Paulus tereg s: Rom 6:1 Wat sal ons dan s? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word?
  Rom 6:2 Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?

  Wat belangrik is, is dat ons God in alles sal vertrou. In ons huwelik en ook in die storms in ons huwelik. Alhoewel ons in ‘n gebroke wreld leef en met ‘n gebroke persoon trou, het God beloftes aan ons gemaak dat Hy alles ten goede sal maak indien ons Hom lief het en Hom vertrou. Die Bybel is vol van Sy beloftes. Glo ons Hom en vertrou ons Hom. Mag God jou sen in jou huwelik.

  Rom 8:28 En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.

 • #2
  Re: God en egskeiding

  Kalahari, dis 'n wonderlike samevatting van Sy wil en woord. En weereens soos die hele Woord, word als verdraai om by die mens (en sy situasie) aan te pas. Eerstens begin die gesprek (justify) data die persoon/ne nie Christene was toe hulle getrou het nie, hulle het nie die Here geken nie. - needless to say, hulle is in 'n kerk getrou met 'n wit rokkie en al (en ek stem saam dat die feit dat jy in'n kerk trou nie maak dat jy die Here ken nie) - maar hul het aan God 'n belofte gemaak, of jy dit nou of toe geglo het is irrelevant - hoekom dan nie in die hof gaan trou nie.

  Die volgende punt is dat mense net tot by die egskeiding dink - punt - dis die einde (oplossing) vir die situasie. Die gevolge word nie in ag geneem nie, en as daar geskeide mense is wat hier lees, kan hul my asb verkeerd of reg help. Die seer (rede vir die egskeiding) gaan nie weg met 'n skeibrief nie, die haat en die kwaad en die ander emosies verdwyn nie, egskeiding bring nie instant healing nie. Die effek op die kinders word soms dadelik, soms jare later maar daar is beslies negatiewe effekte. Kyk net na ons huidiglike generasie - hul is ouerloos (jare terug sou dit as gevolg van 'n pa wees wat uitgestap het, deesdae is dit die ma wat net uitstap )

  Die feit dat jy nie weer mag trou nie is 'n baie teer saak ... en opinies verskil, maar God se woord doen nie.

  Ek het wel 'n vraag - 'n persoon wat seks gehad het voor die huwelik met 'n ander persoon, kom ons gebruik die hollywood norm as voorbeeld, tieners wat rond slaap. Jare later trou die persone met 'n ander persoon en hul maak 'n belofte voor God. Is die een vlees word van toepassing as jy trou en dan gemeenskap het met jou eggenoot, of was die een vlees word die eerste keer wat jy intiem verkeer het saam 'n ander persoon.

  Is dit dan die liefde van jou jeug wat jy moet aanhang?

  Comment


  • #3
   Re: God en egskeiding

   Hi BCV

   Jy vra moeilike vrae jong.

   Daar is weereens nie eenstemmigheid hieroor nie. Seks buite die huwelik is sonde. Volgens die Bybel is seks die eenwording van vlees, so daar is party wat glo dat indien jy seksueel met iemand verkeer jy dan een vlees geword het en getroud is in die o van die Here met daardie persoon. Ons sien in Deut 22:28-29 dat indien twee ongetroudes seks het, die man met die meisie moes trou en hy nooit van haar kon skei nie. Dit sou blykbaar bewys wees dat mens deur een te geword het nou dit wat reeds by God gebeur het hier ook tot uitvoering bring deur te trou.

   Wat belangrik is, is dat God seksuele verhoudings as belangrik ag en daarom is daar baie voorskrifte en waarskuwings daaromtrent. Waar in die ou testament baie van hierdie oortredinge onmiddelik met die dood gestraf moes word om mense te ontmoedig om dit te doen, leef ons vandag in 'n tydperk van genade en vergifnis. Dit beteken nie dat God nou nie meer so ernstig is oor die sonde nie en dat Hy dit nie haat nie. Ons moet weet dat daar altyd gevolge is vir seksuele sonde. Ons moet onthou dat enige seksuele sonde is 'n sonde teenoor jouself, maar ook teenoor die huwelik en God. Kom ons kyk weer na God se waarskuwing rakend die. Heb 13:4 Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.

   Jy sal die gevolge van seksuele sonde dra hetsy dit is deur siekte, armoede, skaamte, hier of in die oordeel voor God se troon. Sal ons regtig God deel wil maak met sonde wat gebeur indien jy seks het buite die huwelik?
   1Co 6:15 Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van ‘n hoer maak? Nee, stellig nie!
   1Co 6:16 Of weet julle nie dat hy wat ‘n hoer aanhang, met haar een liggaam is nie? Want die twee, s Hy, sal een vlees wees.
   1Co 6:17 Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom.
   1Co 6:18 Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat ‘n mens doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam.
   1Co 6:19 Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?
   1Co 6:20 Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.

   So om jou vraag te probeer antwoord. Indien jy en die ander persoon ongetroud is en julle kan trou, is dit wat die Bybel ons leer. Dit beteken nie dat dit die "beste" of maklikste opsie sal wees nie, maar dat indien mens God sal eer, Hy julle ook sal eer. Indien jy of die ander persoon getroud is, bely jou sonde en vra God om vergifnis en Hy is getrou en sal jou vergewe. Net ten laaste weereens 'n waarskuwing dat alhoewel God jou vergewe jy nie vry is van die gevolge van seksuele sonde nie. Dit sal altyd saam met jou wees omrede dit sonde aan jou eie liggaam was. So soos die wyse Salomo ges het vlug weg my seun, want daarin l die dood.

   Comment


   • #4
    Re: God en egskeiding

    BCV dit is 'n goeie vraag. Ek dink dit is omdat ons nie verstaan wat die eerstekeer gebeur nie. Die vrou verloor haar maagdelikheid en daar sal bloed vloei. So jy "sny" 'n verbond met daardie persoon. 1 Kor 7 "Maar as iemand meen dat hy onwelvoeglik met sy maagd handel as sy oor die jeugdige leeftyd is, en dit so moet wees, laat hom doen wat hy wil. Hy sondig nie. Laat hulle trou. Maar hy wat in sy hart vasstaan en nie onder dwang verkeer nie, maar mag het oor sy eie wil en dit in sy eie hart besluit het om sy maagd te bewaar, hy doen goed." (1Kor 7:36-37)

    So daar is nie 'n rondslaap nie. Tydens 'n verbond word alles wat joune is myne, en alles wat myne is joune. Dit is hoe ons Christus se opstanding verkry want ons staan in verbond met Hom. Nou kan ons sien hoekom daar so baie egskeidings is, want indien ek rondslaap bring ek al daardie "bagasie" van my rondslaap met ander saam in hierdie verhouding en maak dit my lewensmaat se deel.

    Ek dink jy het seker al my basiese troupreek gelees en weet ek wanneer ek na my statistiek kyk dit seker hier by die 30+ kere per maand afgelaai want die dominees en pastore is ook maar lui en kyk of hulle nie dalk 'n boodskap iewers kan kry nie. Ek het die boodskap al seker 60 keer gebruik en elke keer is daar mense wat kom en s dat hulle nou eers verstaan, of dat indien hulle daardie tyd dit geweet het hulle dalk nooit sou trou nie. Dit is by http://shamaministries.org.za/wp/die...my-trou-preek/

    Maar dit is rerig vir my en Hettie 'n voorreg om mense te sien wat probleme het en nie verstaan hoekom nie. Dan lees hulle deur die preek en skielik maak alles sin. Ons het vroer jare in Pretoria baie seminare aangebied en die resultate het boekdele gespreek. Maar ons moet verbond verstaan, dan maak alles sin.
    Shama - A primitive root; to hear intelligently (often with implication of attention, obedience, etc.; causatively to tell, etc.): - X attentively, call (gather) together, X carefully, X certainly, consent, consider, be content, declare, X diligently, discern, give ear, (cause to, let, make to) hear (-ken, tell), X indeed, listen, make (a) noise, (be) obedient, obey, perceive, (make a) proclaim (-ation), publish, regard, report, shew (forth), (make a) sound, X surely, tell, understand, whosoever [heareth], witness

    Comment


    • #5
     Re: God en egskeiding

     Ek persoonlik dink dis een van die sondes wat die minste oor na gedink word, (met die grootste gevolge) Ek wonder as ons ware statistieke kan kry, hoeveel mense VANDAG dink seks buite die huwelik is verkeerd. Ek praat nie eers van getroude pare weens die egbreek kwessie nie. In ons genarasie word die kinders aanbeveel om nie te trou nie, ek weet van 'n pa wat vir sy dogter gese het hy kan nie 'n troue (die wit rok en gedoente) tipe troue bekostig nie, so hulle kan maar saam bly..... "sad sad world we live in"

     Die enigste bietjie "ophef" is met owerspel, vir die time being. Die res is vir die wereld aanvaarbaar. As jy net op die forum alleen lees, wonder ek hoeveel seks buite die huwelik word beoefen en is aanvaarbaar.... sonde kry net 'n ander naam.

     Situasie van 'n ma met 2 kinders, die seun is gay en dis vreeslik vir die "wereld" die ander seun en sy meisie bly saam en daar word absoluut niks daaroor gese nie, dis aanvaarbaar. "Gelukkig is net een kind gay".....

     Die feit dat die satan seks gebruik om toetelaat dat bagasie ( soos Louwrens dit noem) saamgedra word, word mis gekyk -geignore. Presies soos Kalaharie genoem het, ons lewe in n tydperk van genade (Prys Sy naam) maar ons lewe ook waar ons God se genade goedkoop maak
     "Net ten laaste weereens 'n waarskuwing dat alhoewel God jou vergewe jy nie vry is van die gevolge van seksuele sonde nie"
     -
     Dawid was 'n man na God se hart was, het nie eers die straf (gevolge) vrygespring nie en ons kan nie verstaan waarom sekere dinge in ons lewens gebeur nie.... bv. siektes, armoede ens.

     God se gaan en doen dit nie meer nie, maar wat - mense stroom in hordes na Angus toe dat hy vir hulle (en ons land) bid, maar hul wil nie die girl trou nie, wil nie die buite egtelike verhouding beindig nie, gaan maar steeds deur met die egskeiding.......

     Comment


     • #6
      Re: God en egskeiding

      Ek weet ek was maande laas hier gewees maar het gesien op my webtuiste se statistiek dat daar skielik 5 keer van die draad af mense na my webtuiste toe gegaan het die maand alleen. Ja ek lewe darem nog, maar het maar baie stiller geword aangesien ek nog boeke gehad het om te skryf, en dan moes ek vir vroulief bystaan terwyl sy deur haar storie met 'n bilaterale mastektomie en chemo moes werk. Ek is nou besig om my interpretasie van die eerste 35 hoofstukke van Jesaja in Engels te vertaal, en toe kom ek op die gedeelte af wat ek graag hier wil byvoeg. Ek dink dit sal dalk help vir mense om te sien waaroor liefde in die Bybel gaan en hoekom ek daaroor geskryf het. So die wat wil gaan kyk waarmee ek myself besig hou kan maar gaan kyk op my webtuiste waar my boeke gratis beskikbaar is. Die adres is http://shamaministries.org.za/wp/blo.../gratis-boeke/

      Maar hier volg die gedeelte in antwoord op 'n gedeelte van hoofstuk een van Jesaja.

      MY VERSTAAN VAN LIEFDE VOLGENS DIE BYBEL

      Ek wil vandag oor iets skryf wat ek maar min oor praat. Iets wat ontsettend baie na aan my hart is, maar wat ek nog altyd maar huiwerig was om oor te skryf.

      Ek kry sovele mense wat nie kan glo dat ek kanker het nie, want ek tree nie altyd op soos een wat kanker het nie. Of hulle kan nie verstaan dat ek maar net kan aangaan met my lewe nie. Partykeer kry ek die gevoel dat baie mense dink dat ek in ontkenning lewe, of dat ek dalk glad nie so ernstig siek is as wat ek dit dalk vir hulle beskryf nie.
      Nou kom ons by dit wat ek graag vandag oor wil skryf.

      Daar is basies vir my twee redes waaroor ek so leef soos wat ek leef en my optrede bepaal. Ek moet erken dat daar van die goed is wat ek nie altyd oor gelukkig voel nie, maar dit is wanneer ek maar toegee dat dit wat binne my is laat kop uitsteek of sommer net in goeie ou boeretaal, laat ontplof. Of in gewone taal ek net my top blaas. So dit is maar die mees algemeenste rede hoekom ek dalk probeer om nie betrokke te raak by omstandighede wat my omkrap nie, want ek weet nooit wanneer die gebeure my gaan bring by die punt waar ek net genoeg gehad het en alles wat ek mee opgekrop loop het, kop uitsteek. Dit is so dat dit nie vir my of die persone om my n goeie ondervinding is nie, want ek s baie goed wat mense dalk nie sal dink is woorde wat hulle met my sal vereenselwig nie. Ek het al, en partykeer sukkel ek nogsteeds om dit nie te doen nie, mense aangevat het wat doen wat vir my as Christen net onaanvaarbaar is. Hettie weet maar al te goed van die kant want sy is die een wat my tot bedaring kry, en partykeer voel ek nie lus om af te sien daarvan nie. Soos wanneer ek kommentaar sal lewer op n koerant berig en dan skielik uitvind dat daar mense opkom op my lys van mense wat ek as vriende kan bysit op my Facebook rekening wat ek nog nooit iets mee te doen gehad het nie, en ek maar net weereens besef dat in vandag se dae jy maar baie versigtig moet wees oor wat jy s.

      n Goeie voorbeeld wat wel die regte uitwerking gehad het was baie jare gelede, vroeg 2002, toe die program Uit en Tuis nog op n Vrydagaand op TV2 uitgesaai is. In die een program het die regisseur haar eie new age denke volgens my net te vr gevat en het ek hulle aangekla by die Broadcasting and Complaints Commission of South Africa (BCCSA) en ges dat die program mense verlei omdat hulle dink dit is n gesins program, maar eintlik probeer hulle soveel as moontlik mense te kry om te dink new age is niks nie, so dit kwalifiseer as n godsdiens program. Die standpunt het toe al n geruime tyd op die program kop uitgesteek. Gelukkig het hulle saam met my gestem en is die program na n Sondag geskuif omrede dit eerder as n godsdiens program gesien moes word as gesinsvermaak. So baie mense sal s ek is n ou korrelkop, maar vir my is daar geen grys areas nie. Net soos Jesus s ek maar: En Johannes het geantwoord en ges: Meester, ons het iemand gesien wat in u Naam die duiwels uitdryf; en ons het hom belet, omdat hy U nie saam met ons volg nie. Maar Jesus s vir hom: Moet hom nie belet nie, want wie nie teen ons is nie, is vir ons. (Luk 9:49-50) So ek sal nie sommer teen iemand optree nie, maar dan moet dit nie ten koste van die regte verduideliking wees nie.

      ALTYD TWEE OM AAN TE DINK.

      Eerstens leef ek nie vir myself nie, maar vir Hettie. Daar is geen lewe sonder haar op aarde vir my nie. Sy is die een wat daar is vir my, maak nie saak hoe ek voel nie. Deur dik en dun altyd daar. Sy is die een wat my nog altyd tot bedaring kan kry, en net sonder dat ek om vergifnis te vra, te vergewe. En dit is waarom ek kan veg want met my siekte is dit dalk makliker om op te gee en die siekte die oorhand oor my te laat kry, maar ek kan nie die lewe indink sonder haar nie, of dat sy sonder my moet aangaan nie.

      Ons is al 45 jaar getroud en is een van die mooi dae al 48 jaar bymekaar, en was daar van my kant af en sover ek van haar kant af weet, nog nooit eers n gedagte om die een sonder die ander een te lewe nie. Ja, daar was tye wat dit nie altyd maklik was nie, en dan was dit maar my skuld, maar die Bybel beveel my dat die man sy vrou sal lief h. Dit is nooit net n gevoel nie, maar n opdrag van die HERE om jou vrou lief te h. En dan sal die HERE jou verhouding sen. Dan sal hy jou koester en beskerm in alle situasies. Dan kan jy ten spyte van dit wat die vyand probeer, en glo my hy is baie kwaad en probeer baie hard, nog doen wat verliefdes doen en hand aan hand elke dag rondloop, al is daar tye waar ek net in staat is om na my blomme te gaan kyk wat sy baie keer voor moet sorg. Dan kan ek stilletjies uitglip by die deur agter en vir haar n roos gaan pluk om net vir haar te wys ek is nogsteeds lief vir haar. Mense moet ook onthou op ons ou dorpie is daar verseker niemand wat vir jou n ruiker kan opmaak en stuur nie, want daar bestaan nie n mark daarvoor nie, en verseker dus ook nie n aanvraag daarvoor nie. Om blomme by ons te kry maak die vervoerkoste dit net nie lonend nie. So n enkele roos, of n tros blomme is al wat ons vir mekaar kan gee. En dan gebeur dit ook dat ons die blomme aan die plant laat bly, veral as jy sien dat n nuwe loot by een van jou rose tot 9 knoppe uitsteek en ons weet dat om dit aan te los, dit vir ons sommer n week of twee sal hou, en jy elke dag n ruiker vir die ander een kan gee. Al is dit dieselfde tros blomme aan dieselfde roos.

      So my lewe gaan verseker nie oor myself nie, maar ek lewe vir haar, en ek weet ook dat sy vir my lewe.

      DIE BYBEL AS RIGLYN

      Die eerste gedeelte het gehandel oor my verhouding met Hettie, maar dit is gebou op my liefde vir die HERE. Johannes beskryf dit so mooi vir my in 1 Johannes 4: Geliefdes, laat ons mekaar liefh; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore Seun in die wreld gestuur het, sodat ons deur Hom kan lewe. Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te h. (1Jn 4:7-11) Hoe het Jesus dit gestel: En Hy antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en s: Jy moet die Here jou God liefh uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself. Toe s Hy vir hom: Jy het reg geantwoord; doen dit, en jy sal lewe. (Luk 10:26-28)

      Wie is my naaste? My naaste naaste is my lewensmaat, en dit is hoekom ek die stuk ook so geskryf het hoekom Hettie altyd eerste kom. Hoe kan ek s dat ek die HERE liefhet as ek nie my naaste naaste, my vrou, liefhet nie. Daarna kom my familie, ongeag van hulle sienings of foute, hulle is immers my kinders, my broers en susters.

      Die volgende naaste is mense wat glo dat Jesus die Christus is. En dit is die rede waarvoor ek geroep is, en dit is om kinders van die HERE te help om op die nou paadjie te bly. Dit is so maklik om van die pad af te draai en jou te wend na wat mense verkondig, sonder om dit Bybels te ondersoek en dan te volg. Ons lewe vandag in n era waar polities korrekte optrede hor geag word as die Bybel, en dit is wat vir my dit moeilik maak om mense te laat insien dat hulle ten alle tye sal doen wat die HERE van ons verwag.

      So dit is maar 'n uittreksel uit Jesaja wat ek dag 'n bietjie meer lig op die onderwerp sal gee.
      Shama - A primitive root; to hear intelligently (often with implication of attention, obedience, etc.; causatively to tell, etc.): - X attentively, call (gather) together, X carefully, X certainly, consent, consider, be content, declare, X diligently, discern, give ear, (cause to, let, make to) hear (-ken, tell), X indeed, listen, make (a) noise, (be) obedient, obey, perceive, (make a) proclaim (-ation), publish, regard, report, shew (forth), (make a) sound, X surely, tell, understand, whosoever [heareth], witness

      Comment


      • #7
       Re: God en egskeiding

       Dankie vir die pos Louwrens en mag God jou en jou familie sen met gesondheid vir mekaar.

       Ek dink as mens eers God se liefde verstaan, dan sal egskeiding nie eers 'n opsie wees nie.

       Comment


       • #8
        Re: God en egskeiding

        ek was so dom om te skei. as mens vertroue in mekaar verloor is dit moeilik.ons is by tye weer saam. vertroue wil nie regkom nie.gee raad. dalk iemand suid van durban wat ons kan gaan sien. vir ons kan bid.

        Comment


        • #9
         Re: God en egskeiding

         Originally posted by openbaring View Post
         ek was so dom om te skei. as mens vertroue in mekaar verloor is dit moeilik.ons is by tye weer saam. vertroue wil nie regkom nie.gee raad. dalk iemand suid van durban wat ons kan gaan sien. vir ons kan bid.
         Hi openbaring. Ek dink as mens soiets wil regstel, moet mens weens die feit dat mens getroud is voor God (mense skei wel), soveel as moontlik by mekaar wees. Hoe meer julle verwyderd van mekaar gaan leef, hoe meer sal die vlammetjie doodgaan en sal die kans om te herstel, al kleiner word. Al woon julle ook in verskillende kamers, maar deel ten minste net 'n huis. Dis net in omstandighede waar daar miskien baie geweldadigheid is of waar drank nie brieke het of iets dergliks, waar dit nie goed sal wees om saam te wees in een huis nie. As daar genoeg rede is om te kan deel, deel!

         Die ander realiteit is dat dit soms jare kan neem voor dit kan regkom. Moenie ongeduldig raak nie. Dit behaag God dat ons Sy instelling sal respekteer, daarom glo ek sal Hy ook die harte genees as daar respek vir Hom is. Soek eers Sy wil (Sy koninkryk), die res sal Hy byvoeg!
         The Rapture

         My dearest friends, Im so sorry so sorry
         but I must confess, dont worry
         the rapture is not before the Great Tribulation
         its before Gods wrath!!!

         Because His wrath is not meant for you
         its for all the people in the zoo
         think about it and refresh
         you will see theres no way out of here, in the flesh

         If you really believe, you will see
         the rapture is for you and me
         when we decide to leave from here
         that very day, oh! God adhere


         Comment


         • #10
          Re: God en egskeiding

          baie dankie. drank is gelukkig nie n probleem nie. ek voel net gou of ek nie goed genoeg is nie. ander is beter. dan verwerp ek almal om my. lekker dom.

          Comment


          • #11
           Re: God en egskeiding

           Originally posted by openbaring View Post
           baie dankie. drank is gelukkig nie n probleem nie. ek voel net gou of ek nie goed genoeg is nie. ander is beter. dan verwerp ek almal om my. lekker dom.
           Dis die beste begin wat jy kan h. As mens by jouself kan begin, dan weet jy immers jy KAN iets daaraan doen. Dis veel moeiliker en selfs onmoontlik om iemand anders se foute reg te stel...
           The Rapture

           My dearest friends, Im so sorry so sorry
           but I must confess, dont worry
           the rapture is not before the Great Tribulation
           its before Gods wrath!!!

           Because His wrath is not meant for you
           its for all the people in the zoo
           think about it and refresh
           you will see theres no way out of here, in the flesh

           If you really believe, you will see
           the rapture is for you and me
           when we decide to leave from here
           that very day, oh! God adhere


           Comment


           • #12
            Re: God en egskeiding

            "ek voel net gou of ek nie goed genoeg is nie. ander is beter. dan verwerp ek almal om my. lekker dom."

            Jy het al ver gevorder om die herstel proses te vergemaklik. Jy weet waar die probleem is, en wat die probleem is. Ek kan net vir jou s dat jy moet onthou dat die HERE jou geskape het volgens wat Hy wou. So jy is soos jy is omdat jy is wie jy is. Aanvaar dat jy partykeer nie goed genoeg voel nie, maar weet die HERE is tevrede met jou, want Hy het jou gemaak. So as Hy tevrede is met jou, moet jy vrede maak met jouself en aangaan met jou lewe. Soos Ferdie tereg opgemerk het sorg dat julle so veel moontlik tyd in mekaar se teenwoordigheid moet spandeer.

            Die Bybel leer ons ook dat die HERE ges het dit is nie goed dat die man alleen is nie en toe vir hom 'n vrou gegee. So konsentreer daarop oor hoe jy in alles jou vrou eerste stel en sy jou eerste prioriteit is. Dan sal jy sien sy sal ook begin om jou eerste te stel, en dan begin jy eers as man en vrou funksioneer. Ek leef nie vir myself nie en dink nie aan myself nie. Ek dink elke dag en elke oomblik hoe ek die lewe vir my vrou kan makliker en lekker kan maak. Dan vergeet jy van hoe jy oor jouself voel, en sal jy sien hoe dinge net in plek val.

            Volg maar die skakel in pos nommer 4 hierbo, dit kan dalk net help. Dit is my standaard troupreek wat ek dink baie goed vir jou sal duidelik maak.
            Shama - A primitive root; to hear intelligently (often with implication of attention, obedience, etc.; causatively to tell, etc.): - X attentively, call (gather) together, X carefully, X certainly, consent, consider, be content, declare, X diligently, discern, give ear, (cause to, let, make to) hear (-ken, tell), X indeed, listen, make (a) noise, (be) obedient, obey, perceive, (make a) proclaim (-ation), publish, regard, report, shew (forth), (make a) sound, X surely, tell, understand, whosoever [heareth], witness

            Comment


            • #13
             Re: God en egskeiding

             Originally posted by Louwrens Erasmus View Post
             Ek leef nie vir myself nie en dink nie aan myself nie. Ek dink elke dag en elke oomblik hoe ek die lewe vir my vrou kan makliker en lekker kan maak. Dan vergeet jy van hoe jy oor jouself voel, en sal jy sien hoe dinge net in plek val.
             Baie waar!

             1Kor 13:4 Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,
             1Kor 13:5 handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,
             The Rapture

             My dearest friends, Im so sorry so sorry
             but I must confess, dont worry
             the rapture is not before the Great Tribulation
             its before Gods wrath!!!

             Because His wrath is not meant for you
             its for all the people in the zoo
             think about it and refresh
             you will see theres no way out of here, in the flesh

             If you really believe, you will see
             the rapture is for you and me
             when we decide to leave from here
             that very day, oh! God adhere


             Comment

             Working...
             X