Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die Pre-Skeppings verhaal

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Bespreking Die Pre-Skeppings verhaal

  Miskien is hierdie titel dalk nie 100% korrek nie. My idee is eintlik om te gaan kyk hoe alles begin het en hoe ek dit sover verstaan. En dalk gaan baie verskil.

  Dalk is dit ook ietwat onregverdig van my om so 'n draad te begin, omdat my tyd uiters beperk is en ek nie die laaste tyd baie kan deelneem nie. En ek weet nie of ek alles kan deurvoer nie. Maar ek glo dit is dalk tyd om terug te gaan na die heel begin toe vir 'n verandering, net om alles weer in perspektief te plaas.

  Ek het hierdie gesprek gehad met iemand, so ek gaan plaas wat ek het vir nou.

 • #2
  Re: Die Pre-Skeppings verhaal

  Al sukkel ons om dit in te dink, is die Drie-eenheid of Godheid al daar van nog altyd af. En op ‘n stadium het God biljoene engele in die lewe in gespreek. Hy het hulle geskep. En hierdie engele is geskep sonder geslag, want ons lees;

  Mat 22:30 Want in die opstanding trou hulle nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel.
  God het hulle geskep. Engele is wesens van ‘n tydelike hor orde as ons;

  Heb 2:7 U het hom ‘n weinig minder as die engele gemaak;...
  En hulle het die vermo om hulself voor te doen as beide mense en selfs diere;

  Heb 13:2 Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg.
  In Sodom en Gamorra het engele hulself ook as mense voorgedoen, en Satan homself as ‘n slang voorgedoen in die tuin van Eden.
  Hoekom het God dan die engele geskep?

  Wel, God het hierdie uiters intellegente wesens geskep vir geslskap, as metgeselle, as kinders, volgelinge,en later, n die mens geskape is, ook as boodskappers. Daarom het God hulle ook geskape met iets besonders: Vrye Wil. God wou gehad het hulle moes vry wees, vry om te kon kies om die regte pad te loop. Vry om Hom lief te h. Maar vrye wil beteken ook dat mens daartn kan kies.

  Enter Lusifer. Die hoof-engel. Lusifer beteken vry vertaal, die “verligte een”, “skynende een” of “Briljante een” en ander variasies om hierdie tema. En dit was Satan se naam vr sy rebellie begin het. Ons lees;

  Eseg 28:12 ...: So spreek die Here HERE: Jy was die selring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid.
  Eseg 28:14 Jy was ‘n grub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ‘n heilige berg; ‘n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes.
  Eseg 28:13 Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei.
  Eseg 28:15 Jy was volkome in jou we van die dag af dat jy geskape is,...
  Die koning van Tirus was nie in die tuin van Eden nie. Daar was net 3 wesens in die tuin van Eden; Adam, Eva en Satan. Die Koning van Tirus is dus Satan wat as die koning presenteer. En volgens Eseg 28:2-15 leer ons baie van Satan, toe nog Lusifer:

  Lusifer was die mooiste (vers 12) en intellegentste (vers 12) wese wat God ooit geskep het. Geklee in klere vol edelgesteentes (v. 13). Lusifer was b al die ander engele; sy posisie was dus direk onder die Godheid (v. 13). Hy was die grub met uitgespreide vlerke wat beskut (v. 14). Lusifer dus was nie net die mooiste, mees intellegentste wese nie, maar hy het in opsomming ook die hoogste posisie van die engele beklee. Hy was die koor-leier. En Lusifer was vry om te kom en gaan enige plek in die heelal, in God se Troonkamer, die Heilige berg en in die teenwoordigheid van die Godheid (v. 14). Aldus Eseg 28:13-15.

  Maar hoe dan het Lusifer getransformeer in Satan in? Weereens vertel die Skrif ons:

  Eseg 28:15 Jy was volkome in jou we van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is.
  Ongeregtigheid is maar net ‘n ander woord vir sonde (Eseg 28:16). Sonde is in Lusifer gevind.
  God gee ook vir ons die deffinisie van sonde:
  1Jn 3:4 Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid.
  1Jn 3:4 Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for sin is the transgression of the law. - KJV
  In ons sameleweing vandag, as iemand ‘n menslike wet breek word daardie persoon ‘n krimineel genoem. Wanneer ‘n persoon God se wet oortree, word hy ‘n sondaar genoem. Sonde is verbreking van God se wet. Duidelik het Lusifer dus ‘n probleem met God se wet ontwikkel. Lusifer wou dus per implikasie wette-loos wees. Dit beteken egter ook dat God in die hemel ook wette het. (Sien Rom 4:15: ...maar waar geen wet is nie, daar is ook geen oortreding nie.)

  Lusifer het begin trots raak op sy skoonheid en intellegensie. Hy het vergeet dat alles wat hy was, van God af gekom het. Instede dus om dankbaar te wees daarvoor, wou hy meer en meer gehad het. En soos ons netnou sal sien, het Lusifer slfs onteverede geraak oor sy nommer twee posisie onder die Godheid. Hy wil nommer 1 wees. Maar die enigste posisie bo syne behoort aan God. Lusifer wou God se posisie, Outoriteit en Mag h. Maar ons kom nou daarby. Eers weer terug na Esg 28 toe:

  Eseg 28:16 Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; ...
  Koophandel? Daar is mos nie geld in die hemel nie... om dit dus te verletterlik en te reduseer sal nie die regte praktyk hier wees nie.

  Wat het Lusifer dus hier probeer verkoop?
  En aan wie???

  Lusifer se begeerte vir God se troon het sterker en sterker geword tot dat hy totaal beheer is deur sy ambisie. Maar Lusifer het ‘n probleem gehad: Wat om met God te doen wat die eerste posisie beklee het.

  Satan (Lusifer) het met die plan opgekom om God te diskrediteer voor al die ander wesens in die hemel. Hy het begin aanspraak maak dat God se regering arbitrr en onregverdig was. Dat daar ‘n ander manier was, sonder God se wet. ‘n Wettelose manier dus. Hy het beweer dat heilige wesens soos hulle, die engele, met hul intellegensie, nie die wet van God nodig gehad het nie. Want hierdie wet was onregverdig en het hulle ingeperk. Hy het ook ges dat dit onmoontlik is om God se wet te onderhou. (Satan gebruik presies nog hierdie redenasies met die mens vandag, dis hoekom dit so bekend klink). [Jesus het natuurlik die teendeel veel later kom wys egter. Sien ook 1 Joh 5:3].

  Hierdie “koopsware”, hierdie propaganda van rebellie, het Lusifer aan die ander engele begin verkoop. Lusifer het gereken dat as hy die hele engel-lerskare kon draai tn God, sou God, as gevolg van Sy liefdevolle natuur, afstand doen van die troon en hy wat Lusifer is, kon die troon oorneem. Hy het liefde as 'n swakheid gesien.

  Hy het hom misreken met God, want ons lees verder in vers 16;

  Eseg 28:16..., en jy het gesondig; daarom het Ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o grub wat beskut!
  Lusifer se plan het in sy gesig ontplof as’t ware. Vers 17 verduidelik vir ons in meer detail van Lusifer se val;

  Eseg 28:17 Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans...
  Lusifer het hoogmoedig geraak oor sy intellek en skoonheid. Hyt begin glo hy is ver superieur bo die engele en bo selfs God. Instede van nederig raak. Daarom s God;

  Eseg 28:17 ...Ek het jou op die grond gewerp, Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien. 18 Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig; ...
  Lusifer se propaganda en rebellie het al hoe erger geraak en al hoe meer probleme veroorsaak in die Hemelse realm.

  Eseg 28: 18-19 ...daarom het Ek ‘n vuur uit jou binneste laat uitgaan; dit het jou verteer, en Ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die o van almal wat jou gesien het. 19 Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou; jy het ‘n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie.
  Hierdie vers vertel ons dat die duiwel nie ewige lewe het nie. Hy gn eventueel vernietig word.

  Jesaja gee vir ons baie meer inligting oor hierdie rebellie van Lusifer in die hemel.
  Jes 14:12 Hoe het jy uit die hemel geval, o mrester, seun van die dageraad! Hoe l jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!
  Isa 14:12 How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! - KJV

  Jes 14:13-14 Hoe het jy uit die hemel geval, o mrester, seun van die dageraad! Hoe l jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies! 13 En jy het in jou hart ges: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde. 14 Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!
  Hier vind ons dat Lusifer God se Mag en Autoriteit wil h, hy wil God wees. Lusifer het duidelik ‘n “EK”-probleem ontwikkel. In plaas van God-gesentreerd het hy self-gesentreerd geraak.

  Die term, “sterre van God” verwys na die engele. Omdat die engele van God sulke uitstaande wesens is, word hulle onder ander na verwys as sterre van God. [Ons verwys ook vandag na ons uitstaande persoonlikhede as sterre. Popsterre, sportsterre ensomeer] En Lusifer was van ambisie om homself b hulle te verhef.

  Jes 15 Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil! 16 Die wat jou sien, beskou jou, hulle let op jou en s: Is dit die man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat beef het? 17 Die wreld soos ‘n woestyn gemaak en sy stede verwoes het, wat sy gevangenes nie losgelaat het huis toe nie?
  Hier word vir ons vertel dat Satan die uiteindelike oorsaak is van alle probleme op die aarde. Hy veroorsaak probleme tussen mense en oorlo tussen nasies.

  In opsomming sovr sien ons dus dat Lusifer, die mooiste en mees intellegentste wese wat God ng geskape het, die hoogste posisie van outoriteit in die hemel gegee is, onder die Godheid. Hy het superier begin voel bo alle lewe in die hemel, selfs superier bo God. Hy wou God se troon, mag en outoriteit h. Hy het ‘n groot probleem met God se wet gehad en het dit stds. Hy wou God homself wees, met sy eie wet van “Jy mag enige iets doen”. En hy het sy ware aan die res van die engele begin verkoop...

  • Maar hoe kon Lusifer so voel?
  • En hoe kon Lusifer ooit hoop om om God se troon van die heelal oor te neem?

  Aangesien God Almagtig, en vr superieur is teenoor die wesens wat Hy geskep het, hoekom kon Lusifer nie besef dat hy gn kans het nie?

  Wel, dit was as gevolg van God se ongelooflik pragtige persoonlikheid en karakter. God is liefde. God is sag, vriendelik, genadig, vol begrip, en s liefdevol dat Hy Homself nie verhewe het bo Sy skepsels in Sy daaglikse omgang met hulle nie. Al is God se mag en krag eindeloos, en al is Sy kennis en wysheid limietloos, presenteer God Homself as ‘n saggeaarde, empatieke en liefdevolle Vader vir Sy skepsels.

  Lusifer het hierdie eienskappe van God egter gesien as tekens van swakheid en homself oortuig dat hy kan wen. En hy is steeds in sy dwaasheid oortuig, want hy’t vir seker nog nie opgegee nie en gaan ook nie volgens die Skrif ooit opgee tot sy vernietiging toe nie. Hy glo in sy self-gesentreedheid hy gaan suksesvol wees met sy rebellie.

  En God het hierdie verandering in Lusifer se denke gesien. U en ek kan vr seker weet dat God aanvanklik vir Lusifer probeer laat besef het wat die gevolge van hierdie pad wat hy gekies het, gaan wees. God is immers lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou – Eks 34:6

  Maar Lusifer se trots, sy self-gesentreerde eiewaan en ambisie het hom verhoed om te verstaan. Hy wou sy ambisie verwesenlik ten alle koste.
  Hierdie situasie in die hemel het onuithoudbaar geraak. Wat sou God doen?

  • Hoekom het God nie maar net vir Satan en sy volgelinge net daar op die plek vernietig nie?
  • God kon immers hulle net uit bestaan uit spreek? Hoekom het Hy dit nie gedoen nie?

  Wel, daar is basies twee hoof-redes. In die volgende plasing kyk ons verder daarna...

  Comment


  • #3
   Re: Die Pre-Skeppings verhaal

   Wat is hierdie twee hoof-redes?

   Eerstens, As God Lusifer onmiddelik vernietig het, sou die hemel onmiddelik op gehou het om ‘n plek van geluk en kalmte en gerustheid te wees, en onmiddelik ‘n “polisie-staat” geword het. Al die engele sou skielik bang gewees het dat hulle ook enige oomblik vernietig sou word, as hul net wonder oor iets.

   God het immers die engele met intellegensie en vrye keuse geskep, want Hy wou kammeraadskap/geselskap h met hulle. Hy wou h hulle moes vry wees; vry wees om die korrekte weg te kies. Hom lief h uit vrye wil uit. As Hy nou vir Satan vernietig het, sou Sy skepsels gevoel het hulle ms ‘n arbitrre God dien onder die swaard van geweld instede van liefde. Hulle sou dan nie meer kammerade of geselskapsgenote vir God gewees het nie, en vice versa. Liefde en kammeraadskap kan net eenvoudig nie geforseer word nie. As God robotte in die vorm van engele geskep het wat geprogrameer was om Hom te gehoorsaam, sou Hy nie kammeraadskap gehad het nie. Ware liefde is gekose liefde, die resultaat van vry wil. Maar keuse beteken dat ‘n individu ook kan kies om nie lief te h nie...

   Lusifer was besig om tn God te kies.

   Tweedens, as God Lusifer sou vernietig op die plek, sou daar van daar af bedenkinge onder die engele gewees het of Lusifer nie dalk ‘n punt beet gehad het nie. Lusifer se beskuldigings van Jesus het baie belangrike vrae opgebring:

   • Kon dit dalk wees dat God se wette onregverdig, inperkend en onnodig is?
   • Is God arbitrr?
   • Kon dit dalk wees dat die heilige engele met sulke ho intellegensie nie die wet van God nodig het nie?

   As God Lusifer onmiddelik vernietig het, sou God vir die ander engele geblyk het as onregverdig en arbitrr; want hulle sou nie die kern van die kontroversie verstaan het nie, en hul twyfel sou nooit uit die weg geruim word nie.

   God weet altyd beste en om hierdie situasie in die hemel te hanteer wat Lusifer veroorsaak het, moes God vir hom die geleentheid gun om te wys of sy aantuigings waarde gehad het al dan nie.
   En God het raad geneem en besluit om hierdie nuwe orde van wese te skep om hierdie krisis mee te ontmoet. ‘n Orde van wese wat die gedagtegang van God mr en beter sal verstaan as selfs die engele. God se Vader-hart. Want Hy was mis-verstaan op hierdie vlak van Sy Hemelse skepping. God het uitgereik na Sy Skepping op ‘n baie spesiale manier.

   So is die aarde dan deur God vir k die doel voorberei om Lusifer, nou Satan, toe te laat vir ‘n bepaalde tyd, om te kan demonstreer aan al die intelegente wesens van Sy Skepping of sy aantuigings teen God reg is al dan nie. Satan word toegelaat om te wys of dit waar is of nie dat intellegente wesens nie God se wet nodig het nie. Hy word toegelaat om te bewys al dan nie of God onregverdig en arbitrr is. En al die intellegente wesens kan sien waar Satan se eksperiment met sonde (sonde is immers verbreking van God se wet – 1 Joh 3:4) eventueel heen lei in sy volheid. Ons lees dan ook in 1 Kor 4:9:

   1 Kor 4:9 ...; want ons het ‘n skouspel geword vir die wreld, vir die engele sowel as vir die mense.
   Die oorspronklike vir skouspel is “theatron”, wat teater beteken.
   From G2300; a place for public show (“theatre”), that is, general audience room; by implication a show itself (figuratively): - spectacle, theatre.
   Die aarde is dus ‘n teater, ‘n miniatuur van die Hemelse opset, vir al die heelal se intellegente wesens, insluitend ons, waarin Satan in toegelaat word om sy eksperiment voort te sit en te voltooi om te kan bewys al dan nie of hy die waarheid gepraat het in sy aantuigings teenoor God. Satan is nie toegelaat om sy eksperiment met wetteloosheid tot voleinding toe in die hemel nie; hy is uitgewerp na hierdie teater toe om dit in hierdie “teater”-opset te kom voltooi.

   En God laat dit toe, anders sal daar altyd twyfel wees in die gedagtes van engele en mense of Satan dalk reg was. Hy laat dit toe om ten volle voltooi te raak sodat al die wesens sal verstaan wat die kern van die kontroversie is – God se wet – en dus die belangrikheid om gehoorsaam te wees aan God en Sy wet. Want hulle sal getuies wees van die probleme, hartseer, pyn en dood wat die natuurlike gevolge is van sonde (om God se wet te verwerp).

   Die situasue in die hemel het dus onuithoubaar geraak en Lusifer en sy derde engele-meevolgers is uit die hemel geskop aarde toe (Luk 10:18, Open 12:3-4) waar hy Satan en die ander engele demone geword het.

   En met hierdie nuwe teater-skepping gaan God Sy uiterste gawe met hierdie nuwe skepping deel, naamlik die kapasiteit om lewe voort te bring (te “skep”) en die kapasiteit om te heers soos ‘n skepper (Gen 1:28). Hierdie was dus ‘n totaal en al nuwe wending. ‘n Nuwe kreatiwe planeet. ‘n Miniatuur-kosmos waarin die mens die kapasiteit het om hierdie skepper-rol in uit te oefen. Daarom is die aarde as sondeloos geskep, met ‘n tuin van Eden soos die hemel. En Satan en sy rebelle is ook hier, soos hul vroer in die hemel was. Die aarde is nou die teater waarin alles nou uitspeel.

   Maar kom ons kyk gou na die verse om die stellings mee te rugsteun:

   Gen 1:27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.
   Het God ooit manlike en vroulike engele geskep? Nie as ons die volgende lees nie:
   Mat 22:30 Want in die opstanding trou hulle nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel.
   Ons lees ook nie van vroue-engele nie. Engele is dus nie manlik en vroulik geskape nie.

   Gen 1:26 En God het ges: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die vols van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.
   Hier kan ons weer opreg die vraag vra; het God aan die engele ooit heerskappy gegee oor Sy Skepping? Ek het nog nie so iets raak gelees in die Skrif nie. Lusifer was miskien die hoof-engel bo die ander. Maar die engele as groep het die hrdie tipe heerskappy gehad nie.
   Gen 1:28 En God het hulle gesen, en God het vir hulle ges: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die vols van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.
   En het God aan die engele ges om vrugbaar te wees en te vermeerder? Nie aan een nie.

   Is dit moontlik dat die mens, hierdie nuwe vorm van wese, geskep is vir God se plesier om die heelal eventueel te her-vul? Is dit moontlik dat engele, wat hul posisie in die hemel verloor het, vervang is deur hierdie nuwe orde van wese? Is die mens ook drvoor geskape? Ek glo so.

   Die huwelik en gesin is ook ‘n mini-voorbeeld van God en Sy skepping. Wanneer ‘n man en vrou trou, word hulle n (Gen 2:24), ‘n twee-eenheid as’t ware. En wanneer die mens kinders voortbring (“skep”), hoeveel liefde en sorg wei hulle nie toe in hul kinders se grootmaak nie? En hoeveel mr begin mens nie die Vader-hart van God, vir ons as Sy kinders, verstaan nie? Mr as die engele wat nie hierdie “skeppings”-mag het nie? Daarom dat die engele dit nie mooi verstaan het nie?

   En soos jou kind begin grootword, en meer eie-willig raak, en hy/sy wil iets onverskilligs doen soos om in die straat te gaan speel, gaan mens mos s nee, “daar is ‘n reel hier rond in hierdie gesin dat kinders nie in die straat mag speel nie”. Want die ouer weet wat die gevare daaraan verbonde is. Maar die kind gaan speel inelkgeval in die straat. En die ouer tug die kind. Hoekom?

   Want met die gedagtegang van iemand wat met die omgee vir hul kind besig is, verstaan mens wat die gevare is wat die kind nie sien nie. Korrek? God se wet is daar om Sy kinders mee te beskerm teen die gevare wat hulle nie kan raaksien nie. Dit is ‘n heining van beskerming, nie ‘n stel reels om hul mee in te perk en te oorheers soos wat Satan ook ns graag wil laat verstaan nie.

   God het dus hierdie nuwe orde-wese geskep met k die gawe van vryheid van keuse. Soos met die engele.

   Ek herhaal dus weer: Sonder vryheid van keuse sou ons slegs maar net robotte gewees het. As mens geprogrameer is om iemand lief te h en gehoorsaam te wees aan daardie persoon sonder ‘n opsie, is dit nie ware liefde f gehoorsaamheid nie. Ware, opregte liefde en gehoorsaamheid is slegs eg as dit uit keuse uit kom.

   So is die aarde dan, soos met die hemel voorheen, perfek en sondeloos, deur Jesus geskep. En ss met die engele, is die mens met vrye wil geskep. En soos met in die hemel, het Satan ook met sy selfde redenasies en aantuigings en dubbelsinnige vrae wat hy onder die engele verfyn het, hier op die aardse teater van die groter hemelse prentjie, ook aan die mens kom verkoop om die mens te laat rebelleer teen God se wet deur sonde te kom propageer.

   Maar hierdie is vir seker nie die enigste rede hoekom God hierdie Skepping gedoen het nie. Daar is baie meer redes en ons gaan vir seker kyk watter ander bykomende redes die Skrif k gee. Kom ons gaan nou na die Skepping slf toe.

   Comment


   • #4
    Re: Die Pre-Skeppings verhaal

    Die Skeppings-verhaal:

    Kom ons gaan kyk gou wie het geskep en nog redes hoekom Hy geskep het. Daarna kyk ons na die Skeppings-verhaal slf en daarna na die Sondeval en daarna.
    Wie het Geskep?:

    Ps 33:9 want Hy het gespreek, en dit was; Hy het gebied, en dit staan.
    Heb 1:1-2 Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun 2 wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wreld gemaak het.
    Wie is dus die Skepper? Dit is die Seun.

    Eff 3:9 en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God wat alles geskape het deur Jesus Christus,
    Wie het dus dan die sewende dag opsy gesit en dit gesen en geheilig? Wie het die Sabbat geskep? Jesus het die Sabbat geskep. Jesus is die Skepper. En as ons biedjie terug gaan na die Skrif toe en verder delf?
    Joh 1:1,3,10,14 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. 3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. 10 Hy was in die wreld, en die wreld het deur Hom ontstaan, en die wreld het Hom nie geken nie. 14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.
    Jesus is God, vanaf altyd af. Jesus is die Skepper. Hier is nog verse:

    1Kor 8:6 tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.
    Tit 2:13-14 terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus, 14 wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ‘n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke.
    Open 4:11 U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape.
    Rev 4:11 Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honour and power: for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created.
    Jesus het die mens geskep in die beeld van God. En in Open 4:11 kry ons nog ‘n leidraad vir Hoekom ons geskape is. Vir hoekom daar hierdie Skepping is.

    Nog redes hoekom Hy geskep het
    :

    Volgens Open 4:11...vir God se plesier. En vir hierdie en vir die gemeenskap wat daarmee sm kom, want dit s ook in die vers dat God dit waardig is.
    Alle dinge is dus Geskep vr God. Deur God. En dit sluit die engele n.

    Maar die Skrif vertel ons k dat daar rebellie was in die hemel. ‘n Derde van die engele is uit die hemel verwyder. Gen 1:28 laat dit ook blyk dat nog ‘n rede hoekom die mens geskape is, is om die gevalle engele te vervang.

    Maar toe God die mens, soos met die engele, met vrye keuse geskep het, het Hy k in Sy alwetentheid geweet dat dinge kan verkeerd gaan. Maar Hy was bereid om die gevolge daarvan Homslf te dra. Daarom het Hy ges:

    Gen 1:28 ... Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die vols van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.
    Satan was vir seker ook briesend, want hy weet ook hierdie nuwe Skepping met hierdie nuwe orde van wese is geskep om sy skynheiligheid bloot te l vir die heelal om te sien; “om die vyand en wraakgierige stil te maak” (Ps 8:1-9). Satan is immers God se vyand. En hy het geweet hierdie nuwe orde wese gaan help om sonde vir ewig uit die weg te ruim, omdat hulle selfs engele gaan oordeel (1 Kor 6:3);

    Ps 8:1-9 o HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde! U wat u majesteit gel het op die hemele. 2 Uit die mond van kinders en suiglinge het U sterkte gegrondves, om u testanders ontwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak. 3 As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het— 4 wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? 5 U het hom ‘n weinig minder gemaak as ‘n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. 6 U laat hom heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel: 7 skape en beeste, di almal, en ook die diere van die veld, 8 die vols van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. 9 o HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde!

    1Kor 6:3 Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?
    In Opsomming: So is die aarde dan, soos met die hemel voorheen, perfek en sondeloos, deur Jesus geskep. En ss met die engele, is die mens met vrye wil geskep. En soos met in die hemel, het Satan ook met sy selfde redenasies en aantuigings en dubbelsinnige vrae wat hy onder die engele verfyn het, hier op die aardse teater van die groter hemelse prentjie, kom rebeleer teen God se wet deur sonde te kom propageer.

    God het egter k die mens geskep vir Sy plesier. Hy het die mens geskep om Satan se skynheiligheid bloot te l vir die heelal om te sien; “om die vyand en wraakgierige stil te maak” (Ps 8:1-9). Om die engele wat geval het, nie net eendag te oordeel nie (1 Kor 6:3), maar k te vervang. En om hulle te kan oordeel gaan die mens hor as engele eindig as mede-regeerders saam met Jesus Christus op Sy troon (2 Tim 2:12).

    Ironies, is dit nie? God gaan ons mede-regeerders op Sy troon maak, dit wat Satan begeer het van die begin af en steeds doen...

    Comment


    • #5
     Re: Die Pre-Skeppings verhaal

     Ten laaste:

     Satan wil God wees, Sy plek inneem. Daarom is hy ook die meester-vervalser, wat sy ordes van God af vervals.

     God het 'n drie-eenheid, Satan ook (Open 16:13)
     God het Sy 10 gebooie, Sy reels om ons mee te beskerm. Satan vervals dit onder "Thou shalt do what thou want", en doktrines soos die 10 gebooie het verval.... dis Ou Testameties, dit perk jou in, dis wettisties, en Satan se gunstelling: Ons moet alles nousodae interpreteer volgens die tye waarin ons leef, histories interpreteer ensomeer. Histories? in ons tyd? Is God nie ewig nie? Is God nie buite tyd en het Hy ons EWIGE waarheid gegee nie? Hoekom sal God ons waarheid gee wat histories en eie tyds geinterpreteerd moet word? Daardeur reduseer hulle God tot 'n maar net tyds-gebonde God.
     Gal 1:8 Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees!
     God is nie tyds-gebonde nie en Sy Woord is ewig.

     Iemand het vir my 'n whatsapp gestuur met 'n preek in van 'n pastoor Wright wat nou die dag in die "Kansas legislature" die volgende gebed gedoen het:

     "Heavenly Father, we come before you today to ask Your forgiveness and to seek Your direction and guidance. We know Your Word says, "Woe to those who call evil good," but that is exactly what we have done. We have lost our spiritual equilibrium and reversed our values.

     We confess:

     We have ridiculed the absolute truth of Your Word and called it pluralism.
     We have worshipped other gods and called it multiculturalism.
     We have endorsed perversion and called it alternative lifestyle.
     We have exploited the poor and called it the lottery.
     We have rewarded laziness and called it welfare.
     We have killed our unborn and called it choice.
     We have shot abortionists and called it justifiable.
     We have neglected to discipline our children and called it building self-esteem.
     We have abused power and called it politics.
     We have coveted our neighbor's possessions and called it ambition.
     We have polluted the air with profanity and pornography and called it freedom of expression.
     We have ridiculed the time-honored values of our forefathers and called it enlightenment.

     Search us, Oh God, and know our hearts today; cleanse us from every sin and set us free.

     Guide and bless these men and women who have been sent to direct us to the center of your will. I ask it in the Name of Your Son, the living Savior, Jesus Christ.

     Amen. - hierso.
     Dink julle hy was gewild? Raai wie het hom die meeste veroordeel? "Christene"...

     Mat 12:30 Hy wat nie met My is nie, is teen My;...

     Comment


     • #6
      Re: Die Pre-Skeppings verhaal

      Originally posted by Ben Cronje View Post
      Ten laaste:...
      Dit was toe nie ten laaste nie. Ek het, terwyl ek besig was met n ander projek, n stukkie ontdek wat vir my geweldig sin maak. En ek wil dit graag met julle ook deel om te sien of dit vir julle ook sin maak soos vir my.

      Dit gaan oor die oordeel van Satan. En sy uitwerping. Ek ploeg hier geweldig baie met iemand se kallers, selfs in verbatum stellings soms. Maar die bron sal ek later uitwys. Ek wil h ons moet fokus op die boodskap. Want dit sluit so mooi hierby aan.

      En ons begin dit met n vraag:

      Ons almal weet nou dat Satan uit die hemel gewerp is. Ons het dit hier bestudeer. Satan is uit die hemel uit gewerp aarde toe. Maar het jy geweet die Bybel praat van twee afsonderlike uitwerpings van hom?
      Open 12:7 En daar het oorlog in die hemel gekom: en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. 9 En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.
      Ons het reeds gesien hierdie uitwerping moes net voor die skepping gewees het. En hier het ek n persoonlike opinie. God en die hemel is buite tyd. Die konsep van tyd, soos ons dit ken, is deur God met die ses-dag skepping ingestel. Het die oorlog in die hemel gebeur selfs net voor dag een van die skepping, staan dit buite tyd en kan ons dit nie met ons tyds-gebonde denke besef nie. Ons weet wel dat Satan, toe hy in die tuin van Eden was, alreeds vervalle was en uitgewerp is.

      Verder aan in Open 12:8-9 lees ons dat, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wreld verlei...

      Wanneer het die duiwel sy eerste geleentheid gehad om die wereld te kon verlei?

      Dit was by die tuin van Eden. Dit was in die tuin van Eden wat hy neerkom het en Eva verlei het. En daarmee saam die hele wereld. Adam en Eva was op daardie stadium die hele wereld en hul nasatae was van daar af in dieselfde bootjie. So hy het neergekom en die hele wereld verlei. Hy het die hele wereld aan sy kant gekry. Hy het hulle gekry om hom te volg.

      Vraag: het Satan nog enige toegang tot die hemel gehad nadat hy uitgewerp is?
      Blykbaar, as ons Job lees:
      Job 1:6 En op n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. 7 Toe vra die HERE vir die Satan: Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die HERE en s: Van n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het.
      So van waar af het Satan gekom? Die aarde. Hy het dus nog beperkte toegang tot die howe van die hemel gehad. Die seuns van God kom bymekaar vir n vergadering, God is daar en Satan kom ook daar tussen hulle aan en God vra vir hom, Waar kom jy vandaan?. En Satan s, Van n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het
      Wie was die verteenwoordiger blykbaar van hierdie aarde toe Satan na hierdie vergadering toe kom? Satan was. Wie moes die verteenwoordiger gewees het sou jy verwag? Dit moes Adam gewees het. Onthou, in sy oorspronklike onvervalle staat sou Adam mos onsterflik gewees het deur heeltyd van die boom van die lewe te geeet het.

      Maar as gevolg van Adam se sondeval, wie was nou die verteenwoordiger van hierdie aarde? Dit sou Satan wees. Nou, as ons terug gaan na Openbaring 12 toe, neem kennis wat nou gebeur; Fokus op vers 10:
      Open 12:7-10 En daar het oorlog in die hemel gekom: en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. 9 En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.

      Open 12:10 Toe hoor ek n groot stem in die hemel s: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.
      Hierdie is baie interessant. Wie is dit wat uitgewerp en neergewerp word hier? Die aanklaer van ons broeders en wanneer gebeur hierdie uitwerping? Luister nou baie mooi wat die Bybel hierso s;
      Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword
      Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: - KJV
      Wanneer het heil (salvation) gekom en krag en die koningskap van God gekom. Wanneer het dit gekom?
      Dit het gekom by die kruis, reg? Dit het gekom by die kruis van God. Luister nou na die konteks. Weer vers 10;

      Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus.
      So wanneer was dit dat die mag van Christus gekom het? By die kruis. Jesus het ges in Johannes hoofstuk 12;

      Joh 12:31 Nou is dit die oordeel van hierdie wreld, nou sal die owerste van hierdie wreld buitentoe gedryf word.
      Joh 12:31 Now is the judgment of this world: now shall the prince of this world be cast out.
      Vind ons nog n uitwerping van Satan hierso? En kyk ook mooi wat dit hierso s;
      Open 12:10 ...hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag
      Voor Adam en Eva geval het, het Satan, toe hy uitgewerp is die eerste keer, het Satan n geleentheid gehad om hulle voor God aan te kla dag en nag? Kon hy hulle dag en nag aankla? Nee.
      Hoekom? Want hulle het nog nie gesondig nie. So satan kon nog nie die broeders aankla tot eers nadat hulle gesondig het nie. Toe eers kon hy opgaan na God toe en s, kyk, hulle het gesondig. Dit is wat hy gedoen het met Job! Onthou jy dit? Die storie wat ons nounet gedoen het met Job?

      Job 1:8-11 En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad. 9 En die Satan antwoord die HERE en s: Is dit verniet dat Job God vrees? 10 Het U nie self hom en sy huis en alles wat hy het, aan alle kante rondom, beskut nie? Die werk van sy hande het U gesen, en sy vee het sterk vermeerder in die land. 11 Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy hetwaarlik, hy sal U in u aangesig sen!
      Satan is besig om Job aan te kla. Hy was die aanklaer van die broeders. Hy kla ons aan voor God dag en nag. Die Bybel s nou in vers 10;
      Open 12:10 ...want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.
      So Satan was die aanklaer van die broeders dag en nag, hy het hierdie aanklaer geword, maar noudat Christus by die kruis gekom het, hoe is hy weer uitgewerp? Wat van hierdie uitwerping?

      Vraag: Na die kruis, het Satan nog enige beperkte toegang tot die hemel gehad? Die antwoord sal Nee wees, hy het nie meer nie. Hoekom?
      Want wie is nou ons verteenwoordiger? Wie is die een wat in ons plek staan en ons verteenwoordig van hierdie aarde nou? Ons noem Hom die tweede Adam, ons noem Hom Jesus Christus. Reg?

      Nou, Jesus het daardie outoriteit terug geneem van Satan af, hy is nie meer daardie verteenwoordiger van die aarde nie, die hemelse agentskap het ges, Jy weet wat, ons het nou die duiwel gesien vir wat hy werd is nou, ons wil hom nie meer hier bo h nie. Hoe weet ek dat dit wel die geval is? Want die Bybel gaan aan om te s;

      Open 12:11 En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.
      En luister nou na vers 12:
      Open 12:12 Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; ...
      Hoekom nou is die hemele verheug? Hoekom hulle? Want Satan is nou totaal uitgewerp, hy het geen meer toegang tot die hemel nie, hulle "mind" is opgemaak, hulle het die duiwel gesien vir wat hy is, en hulle wil niks meer met hom te doen h nie. Wees verheug o hemele. Maar nou s dit ook die volgende;

      Open 12:12 ... wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.
      Is dit nie interessante terminologie nie? O, prys die Here as jy in die hemel is, die duiwel het geen toegang meer daar nie. MAAR wee die aardbewoners, want die duiwel is in groot woede met min tyd, hy weet hy is nou verby, n verdoemde karakter. Reg? Hy weet nou hy het n kort tydjie oor. As jy kyk na die spasie van ewigheid in die verlede, hy was geskep lank terug in die verlede, en vir die eerste ongeveer 4000 jaar tot die kruis, maar nou weet hy in vergelyking met al die tyd wat hy geleef het in die verlede, al die tyd in sy bestaan, dat hy nog net n kort entjie het om te gaan. Sy dae is getel. En die Bybel s hy gaan nou met groot woede optree. Want hy weet hy het min tyd oor. So dit is baie interessant daar. Die oordeel wat plaas gevind het by die kruis, toe Jesus ges het, Nou is dit die oordeel van hierdie wreld, nou sal die owerste van hierdie wreld buitentoe gedryf word.

      Het Jesus met niemand minder as die duiwel gepraat nie. Hy s basies vir Satan, Jou dae is getel.

      Comment

      Working...
      X