Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die Meester Vervalser

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Bespreking Die Meester Vervalser

  Die Bybel vertel ons dit is Satan se hoof doel om die wreld te mislei (Open 12:9). En om die mens te oortuig dat hy nie bestaan nie, is natuurlik die uiterste vorm van misleiding. As jy bestaan en almal kan oortuig dat jy nie bestaan nie; dt is meester-misleiding.

  In 2011 het die NG sinode besluit ons hoef nie meer in die bestaan van Satan te glo nie.

  Satan is duidelik die meester van misleiding.

  Open 12:9 En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genome word duiwel en Satan, wat die hele wereld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.

  As daar een ding is waaroor die Bybel baie seker is, in teenstelling met die NG-ringkoppe en soveel ander, is dat die duiwel bestaan. En sy missie en visie in die lewe is om mense te mislei.

  Op hierdie draad gaan ons dit biedjie bekyk.
  Last edited by Ben Cronje; Nov 6 2018, 07:49 AM. Reason: spelling

 • #2
  Re: Die Meester Vervalser

  Misleiding is ‘n snaakse ding. ‘n Mens weet nie dat mens mislei is, totdat jy “on”-mislei word nie. Met ander woorde, ‘n mens weet eers jy was mislei wanneer mens die ware item sien en besef dat mens mislei was.

  Misleiding vanaf Satan is so volkome dat selfs mense –wat wel die Skrif het -mislei word. Hoekom?

  Dit gebeur ongelukkig wanneer mens begin om die Skrif weg te probeer spiritualiseer en filosofeer, met bewerings dat die Bybel geskryf is in ‘n bepaalde historiese konteks en nie tred kan hou moet tyd nie, daarom moet ons die Skrif vandag “interpreteer” volgens ONS bepaalde huidige historiese konteks. Prof Charlene van der Walt, Mede Professor in Geloof en Geslagstudies by die Universiteit van KZN, het hierdie sienswyse baie mooi verteenwoordig op die program “Praat saam” op RSG op 18 Oktober 2018 en ek kwoteer haar:
  ”Ons gebruik nogsteeds die Bybel asof dit gister geskryf is, en vanoggend vir elkeen van ons onder deur die deur gestoot is en daarom nou betekenis aan ons lewe gee. Asof dit geen sensitiwiteit het vir die historiese konteks of die kompleksiteit van die manier waarop ons met die Bybel omgaan nie. Asof die Bybel net konstant met n stem praat. Ek dink ons gaan onverantwoordelik met mekaar se stories om en ook met die Bybel.”
  Moet ons dus eerder op menslike rede steun, hoe ons in ons harte voel, want die Bybel is outyds? Of moet ons eerder glo in “soos dit geskrywe staan”...
  Mat 15:19 Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal.
  Jer 17:9 Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?
  Eph 2:3 onder wie ons almal ook vroer gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander.
  Is God nie alwetend nie? Het Hy, met elke woord wat Hy gespreek het, dit nie gedoen teen die agtergrond dat Hy die begin en einde ken en dus elke oomblik van geskiedenis en omstandighede ken nie? Is God se waarhede nie ewig nie, maar tydsgebonde? Hierdie redenasie van “Historiese konteks” maak God onwetend en maar ook net ‘n slagoffer van tyd, soos ons, Sy skepsels...


  Vandag, in die meerderheid van Christendom, word ook die tentakels van die duiwel se misleiding duidelik gesien. Nie net is die duiwel toenemend besig om mense te mislei dat hy nie bestaan nie, maar soos reeds genoem, ook dat die Skrif nie tred hou met moderne tyd en kwessies nie [God is dus nie Alwetend en ken die begin en einde nie], maar ook is baie van die fokus van die Christendom nie meer Jesus en die Woord van God nie, nie meer om seker te maak dat mens gehoorsaam aan God is en Hom dus te volg nie, maar dit gaan nou oor hoe EK voel, oor EK en wat EK doen. So die duiwel mislei daardeur deur almal te laat voel dat alles reg is, al is dit nie.

  En dit is die essensie van misleiding!

  Misleiding is altyd negatief.. Mens dink byvoorbeeld jy koop ‘n goeie kar, maar dis toe ‘n wrak in mooi verf. En dan s jy jy was mislei.
  Mens dink nie jy koop ‘n wrak en sien dan jyt ‘n goeie kar gekoop nie en s dan daarna jy is mislei nie. Jy gaan dan s jyt ‘n winskopie gekry.

  Die duiwel, wanneer hy mislei, verkoop nie die teenoorgestelde nie, nee. Hy probeer die oorspronklike vervang met iets soortgelyks, maar vals.

  Dit bring ons dus by vervalsing, wat hand-aan-hand met misleiding gaan. Sinoniem is. En natuurlik is die duiwel ook die meester-vervalser, en dit is die fokus van hierdie draad.

  Wanneer dit by vervalsing kom, gaan mens nie ‘n R13 noot vervals nie, bloot omdat daar nie ‘n egte R13 noot bestaan nie. ‘n Vervalsing kan dus slegs ‘n vervalsing wees as dit ‘n namaaksel van die bestaande ware is! En dit is belangrik, so ek herhaal dit weer:
  ‘n Vervalsing is slegs ‘n vervalsing as dit ‘n namaaksel van die bestaande ware is!

  Die Bybel maak dit duidelik dat Satan God se plek wil inneem (Jes 14: 13-14). En Satan was eenmaal ‘n beskermende Gerb by God se troon as Lusifer. So as daar n wese is wat God se regering en karakter die beste ken, dan is dit Satan. En Satan soek nou die outoriteit van God, hy wil soos God wees, hy wl God wees. Hy soek al die aanbidding.
  En daarom maak hy God se regering na, vervals hy alles van God sodat hy mense kan mislei om hom te dien – direk of indirek. Vir elke bestaande waarheid dus wat God het, het die duiwel ‘n vervalsing daarvan wat hy en sy dissipels premoveer.

  In hierdie draad gaan ons biedjie daarna kyk. En ek weet baie wat hier lees, gaan verras wees met ‘n paar van die vervalsings.

  Onthou: wat is die groot kwessie in die eindtyd? Outoriteit en Aanbidding!!!

  Comment


  • #3
   Re: Die Meester Vervalser

   Ons almal ken die term antichris. En as jy nog n rare fundamentele Sola Scriptura Protestant is, sal jy weet wie die antichris is. Maar kom ons gaan kyk eers weer biedjie daarna vir ekstra agtergrond.

   Die term antichris kom slegs voor in 1 en 2 Johannes, en beide is geskryf deur dieselfde persoon. Die ander profetiese boeke praat wel r die antichris, maar dan gebruik hulle ander name. Johannes, wat 1 en 2 Johannes geskryf het, is egter k die skrywer van Openbaring.

   1Jn 2:18 Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is.
   En dan s hy;
   1Jn 2:19 Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie.
   So waar kom die antichris-sisteem vandaan? Dit is gebore VANUIT die Christen-Gemeente. Sy wortels was alreeds sigbaar in Johannes se tyd.

   Wat beteken die woord Antichris?
   Meestal dink ons onmiddelik dat anti beteken teen. Maar die oorspronklike woord in Grieks is an-tee;
   an-tee'
   A primary particle; opposite, that is, instead or because of (rarely in addition to): - for, in the room of. Often used in composition to denote contrast, requital, substitution, correspondence, etc.
   In die plek van eerder as direk teen. Die antichris is dus iemand wat eerder in die plek van Christus wil wees, eerder as teen Hom. En dit is baie meer misleidend.

   Die meerderheid van Christendom glo vandag dat daar in die toekoms nog n persoon gaan kom wat in die aardse herboude tempel in Jerusalem gaan sit en vir almal s dat hy Jesus Christus is en almal moet hom kom aanbid. En die hele wreld, insluitend Moslems, Bhoediste, Zoroasters ensomeer gaan mislei wees en hom kom aanbid.... Natuurlik aanbid geen Moslem, Bhoedis of Zoroaster of Hindu vandag Jesus Christus nie, hoekom hulle dit dan skielik gaan doen weet nugter.

   En wie van ons gaan skielik, as een of ander persoon homself in Jerusalem in n herboude tempel gaan plak en s hy is Jesus Christus, oor vlieg Jerusalem toe om hom te gaan aanbid? Bitter min. Hierdie is dus glad nie, op die keper beskou, misleiding nie!!! Dit is te blatant en voor die hand liggend. Niemand gaan hierdeur mislei word nie, tog glo die mense in so n doktrine...

   Die Bybel s egter, en ons het dit in Open 12:9 gelees, dat die duiwel se werk s om die hele wreld te mislei, en tweedens dat die antichris homself in die plek van Christus stel.
   Vir die wat glo die Jode is die antichris: Die Jode glo nie eers in Christus nie, wat nog te s hulleself in die plek van Jesus probeer stel....

   Die antichris-sisteem kom vanuit die Christendom, dit plaas ditself in die plek van Christus, dit lyk Christen, dit ruik Christen, dit voel Christen en alles gaan goed LYK. So dit moet die ware ding wees!!!! Maar in werklikheid is dit n misleiding.
   En die enigste manier om seker te maak dat jy nie mislei word nie, is om aan die Skrif vas te klou en die waarheid te ken. Dit is die enigste manier om on-mislei te word en te wees.

   Soos reeds genoem gebruik die Bybel verskillende beskrywende name vir die antichris. Hy is die klein horinkie in Dan 7, hy is die dier wat uit die see uit kom in Open 13, hy is die vrou, die hoer in Open 17, die antichris in 1 en 2 Johannes, en hier in 2 Thes 2:1-4 het Paulus ook n paar name vir hom.
   2Th 2:1-4 Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom, 2 om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word niedeur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou weesasof die dag van Christus al daar is. 3 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf 4 die testander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.
   Eerstens praat Paulus van die tyd waarin ons n, vandag, in leef (vers 1). Hy s dus dat sy broeders en susters wat in sy tyd leef, dat hulle nie toe al moes dink dat die wederkoms toe al sou gebeur nie. In vers 3 gaan hy aan deur hul te waarsku om nie toe al mislei te wees deur so te glo nie. Daar sou eers n afvalligheid in die Christendom nog moes kom. En die oorspronklike Grieks vir afval wat gebruik word is ap-os-tas-ee'-ah;
   Feminine of the same as G647; defection from truth (properly the state), (apostasy): - falling away, forsake.
   Hier is ook ietwat van n dubbel-betekenis as ons G647 in ag neem;
   Neuter of a (presumed) adjective from a derivative of G868; properly something separative, that is, (specifically) divorce: - (writing of) divorcement.
   Om weg te val of te skei, beteken tog dat dit wat weg val, oorspronklik eers deel was van iets om daarvan af te kan weg val of daarvan te kan skei. En hierdie iets is volgend 1Jn 2:19 die Christendom. Die antichris, of seun van die verderf soos Paulus hom noem in 2 Thes 2:3, kom dus vanuit die oorspronklike Christendom. Hy het sy ontstaan uit die wegval van die waarheid, hy skei homself af van die oorspronklike Christendom en dan word hy ontbloot. Hy is Christen, maar val weg van Christendom af deur hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

   Is dit dus misleiding? Dit lyk Christen, dit ruik Christen, dit voel Christen, maar dit is nie. Want dit is afvallig. Subtiel-afvallig. Dit is dus baie misleidend.

   Daar is natuurlik slegs twee keer in die Bybel waar die term seun van die verderf gebruik word. Een maal vir die antichris, en een maal vir Judas in Joh 17:12.
   Was Judas n geweldadige buitestaander en direkte teenstander van Jesus en Sy Evangelie? Nee.

   Hy was n van hulle, deel van die binnekring, wat die dissipels en almal mislei het dat hy een van hulle was en dat hy OK was. Eers toe hy Jesus verlon het, het die ander dissipels se o oop gegaan en het hulle besef dat Judas hul mislei het.

   So Paulus, wanneer hy die antichris beskryf, gebruik dieselfde terminologie as vir Judas. Want hy gaan te werk ss Judas gedoen het. Hy was baie misleidend en hy het het gekom vanuit hulle geledere. En dan gee hy ook meer inligting, in dat hierdie antichris sisteem hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is..

   Dit s nie dat hy in die tempel van God gaan sit en TEEN God is nie, maar dat hy God is. Mense gaan dus dink dat hierdie Christen is, dat dit reg en goed is, terwyl dit in wese uiterste misleiding is.

   Hierdie is dus die duiwel se eerste groot misleiding waarna ons kyk. Want vir elke waarheid wat God het, het die duiwel n vervalsing. Daar is die ware Christus, en dan die duiwel se misleiding en vervalsing; die antichris wat hy daar stel in die plek van Christus.

   n Vervalsing is immers nie die teenoorgestelde van iets nie, maar in die plek daarvan.

   Comment


   • #4
    Re: Die Meester Vervalser

    Die Godheid:

    Die Bybel leer ons dat die Godheid bestaan uit die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hierdie is dus die Godelike waarheid.
    Mat 28:19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees;...
    Die duiwel weet dit, en daarom vervals hy dit.
    Open 12:9 En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.
    Die eerste deel van die duiwel se vervalsing is dus die duiwel homself, wat soos God wil wees (Jes 14:14). Hy plaas homself dan in die plek van God. Hy probeer God se outoriteit oorneem.

    Die tweede deel van die duiwel se vervalsing van die drie-eenheid vind ons hier:
    Open 13:1 (12:18) En ek het op die sand van die see gaan staan. (13:1) En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van godslastering.
    Die tweede deel van hierdie vals drie-eenheid is dus die antichris-mag wat ditself in die plek van Jesus Christus stel. Hy probeer Jesus Christus se posisie inneem. Alles gaan al hoe duideliker word soos ons aangaan met hierdie plasing.

    Kom ons gaan kyk nou na die derde deel van hierdie vals drie-eenheid:
    Open 13:11 En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak.
    En hierdie “aarde”-dier, soos ons gaan sien, plaas ditself in die plek van die Heilige Gees.

    Die Heilige Gees se werk is om ons te oortuig van sonde en om ons na geestelik Jesus toe te bring om Hom te aanbid. En soos ons gaan sien, oortuig hierdie aarde-dier die mense fisies om die see-dier (die antichris) te aanbid! Die parallel gaan duidelik na vore kom.

    Maar vir nou is daar nog meer detail. Ons lees dat God Sy mag aan Jesus gee;
    Mat 28:18 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en ges: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.
    En die duiwel se vervalsing:
    Open 13:2 En die dier wat ek gesien het, ...; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.
    So Satan gee die antichris al sy krag, sy troon en groot mag soos wat God alle mag in die hemel en op aarde aan Jesus Christus gegee het...

    Die duiwel weet die mens gaan nie die duiwel as die duiwel aanbid nie. Behalwe nou vir Satan aanbidders en geheime organisasies. Ons praat nou hier van die res van die wereld. Hy probeer natuurlik Christene ook mislei, want hy weet hulle gaan hom nie direk as die duiwel aanbid nie! Hy kry dus vir hom ‘n front-man, hy gee vir hom sy mag, krag en troon.

    In Openbaring sien ons God het 3 engele wat drie boodskappe van God af preek. Dit is simbolies van God se mense wat drie boodskappe preek, maar engele is volgens Hebreeus dienende geeste (Heb 1:14) en ons lees:
    Open 14:6 En ek het ‘n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met ‘n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.
    Open 14:8 En ‘n ander engel het gevolg en ges: Geval, geval het Babilon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery.
    Open 14:9-10 En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem ges: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, 10 sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam.
    Ons het dus drie engele wat ‘n boodskap preek vir God se mense.

    Die duiwel het ook ‘n vervalsing hiervan, soos ons hier kan sien:
    Open 16:13 En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom.
    Daar is dus drie rein geeste van God af, en drie onrein geeste in vervalsing van die duiwel se span af, met ‘n ander boodskap.

    Maar terug by die Heilige Gees:

    Joh 16:13-15 Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. 14 Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig. 15 Alles wat die Vader het, is myne; daarom het Ek ges dat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.
    Die Heilige Gees inspireer en oortuig ons om Jesus te aanbid. Wat is die werk van die duiwel se vervalsing van die Heilige Gees?
    Open 13:12 En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy o, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is.
    Onthou, die eerste dier is die see-dier, die antichris, die vervalsing van Christus. Net soos die Heilige Gees mense lei om Jesus Christus te aanbid, maak die vervalsing van die Heilige Gees dat die aarde die vervalsing van Jesus Christus aanbid.

    Deesdae is daar 'n doktrine wat kop begin uitsteek in al die Christen denominasies: Dat daar nie so iets is soos 'n drie-eenheid is nie, maar slegs 'n twee-eenheid. En dat die Heilige Gees slegs 'n projeksie is van hierdie twee-eenheid.

    As dit waar was, hoekom het die duiwel nie 'n namaaksel van 'n twee-eenheid nie, maar van 'n drie-eenheid? Is dit omdat die twee-eenheid doktrine 'n R13-noot is en opsigself alreeds vals is, en hy slegs die ware vervals? Laat 'n mens dink, ne...

    Comment


    • #5
     Re: Die Meester Vervalser

     Die Troon:

     God het n troon, en Hy deel dit met Sy Seun Jesus.
     Maak die duiwel ook dit na, i.e. vervals hy dit ook? Het hy ook n troon en indien wel, met wie deel hy dit? Volgens wat ons sovr gesien het, sal dit die antichris wees.
     Kom ons gaan kyk...

     Open 4:9-11 En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan Hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, 10 val die vier en twintig ouderlinge neer voor Hom wat op die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en s: 11 U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape.
     Open 3:21 Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.
     God die Vader het Sy troon. En Jesus sit saam met Sy Vader op die troon. En hier is die duiwel se weergawe:
     Open 2:13 Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vas aan my Naam en het die geloof in My nie verlon nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon.
     Volgens bogenoemde het Satan ook sy troon. En hier deel hy dit;
     Open 13:2 En die dier wat ek gesien het, was soos n luiperd, en sy pote soos di van n beer, en sy bek soos die bek van n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.
     Die duiwel het ook hier dus n vervalsing om ons mee te probeer mislei.

     Comment


     • #6
      Re: Die Meester Vervalser

      Originally posted by Ben Cronje View Post
      Die Bybel vertel ons dit is Satan se hoof doel om die wreld te mislei (Open 12:9). En om die mens te oortuig dat hy nie bestaan nie, is natuurlik die uiterste vorm van misleiding. As jy bestaan en almal kan oortuig dat jy nie bestaan nie; dt is meester-misleiding.

      In 2011 het die NG sinode besluit ons hoef nie meer in die bestaan van Satan te glo nie.

      Satan is duidelik die meester van misleiding.      As daar een ding is waaroor die Bybel baie seker is, in teenstelling met die NG-ringkoppe en soveel ander, is dat die duiwel bestaan. En sy missie en visie in die lewe is om mense te mislei.

      Op hierdie draad gaan ons dit biedjie bekyk.
      Ben

      Dit is gevaarlik om op grond van een sin die baba saam met die badwater uit te gooi. Indien jy al die belydenisskrifte van die kerk lees sowel as die ander paragrawe in konteks, sal jy sien dat die NGK wel glo in die bestaan van Satan en die bose. Die paragraaf is verander in 2013 om dit duidelik te probeer maak dat die kerk nie 'n uitspraak maak oor die standpunt van persone wat anders glo nie. Of party glo by die bevrydingbediening dat dit Satan of die bose is wat die oorsaak is van die uitdrywing is die belangrike om te weet en te erken dat Christus die bose oorwin en gebind het.

      Ek persoonlik sou verkies het dat die paragraaf dit sterker sou stel as wat dit gedoen het om te voorkom dat daar enige onduidelikheid is oor die dwaling of Satan bestaan of nie, maar wat wel duidelik is is dat die kerk wel glo in die bestaan van Satan en die bose.

      Groete
      Kalahari

      Comment


      • #7
       Re: Die Meester Vervalser

       Originally posted by Kalahari View Post
       Ben

       Dit is gevaarlik om op grond van een sin die baba saam met die badwater uit te gooi. Indien jy al die belydenisskrifte van die kerk lees sowel as die ander paragrawe in konteks, sal jy sien dat die NGK wel glo in die bestaan van Satan en die bose. Die paragraaf is verander in 2013 om dit duidelik te probeer maak dat die kerk nie 'n uitspraak maak oor die standpunt van persone wat anders glo nie. Of party glo by die bevrydingbediening dat dit Satan of die bose is wat die oorsaak is van die uitdrywing is die belangrike om te weet en te erken dat Christus die bose oorwin en gebind het.

       Ek persoonlik sou verkies het dat die paragraaf dit sterker sou stel as wat dit gedoen het om te voorkom dat daar enige onduidelikheid is oor die dwaling of Satan bestaan of nie, maar wat wel duidelik is is dat die kerk wel glo in die bestaan van Satan en die bose.

       Groete
       Kalahari
       Dankie vir die terugvoer Kalahari. En ek waardeer en verstaan jou punt. Dit is in hierdie draad nie my intensie om 'n ondersoek in die NGK in te lei en die diepte van die kwessie te ondersoek nie. Dit is slegs 'n voorbeeld wat in werklikheid gegrond is om net te wys dat so 'n dwaling wel bestaan. Hierdie siening dat Satan nie bestaan nie, is nie net tot groepies in die NG-bestel beperk nie, maar daar is heel waarskynlik sulke groepies in elke denominasie daar buite.

       Jou plasing staan dus om dit in perspektief te stel vir almal wat hier lees.

       Comment


       • #8
        Re: Die Meester Vervalser

        Wat die duiwel en sy vervalsing betref, hier is nog iets interessants.

        Joh 14:8-9 Filippus s vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. 9 Jesus s vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien.
        Jesus s dus dat as ons Hom gesien het, het ons die Vader gesien.

        Kyk nou die duiwel se vervalsing/namaking daarvan:
        Open 12:3 En n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was n groot vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, en op sy koppe sewe krone;
        In Open 12:3 word die duiwel beskryf. Kyk nou hoe word die antichris beskryf:
        Open 13:1 En ek het n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe n naam van godslastering.
        Aardjie dus na sy vaartjie. Byde die duiwel en sy antichris word dus op dieselfde manier beskryf....

        Comment


        • #9
         Re: Die Meester Vervalser

         God se stad:

         God het n stad, wat vergelyk word met n vrou.
         Die duiwel het ook n stad, ... wat vergelyk word met n vrou. Kom ons gaan kyk.

         Open 21:1-2 En ek het n nuwe hemel en n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie. 2 En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos n bruid wat vir haar man versier is.
         God het n stad wat met n vrou, n bruid vergelyk word. Die duiwel, as vervalser en namaker, het natuurlik ook n stad wat met n vrou vergelyk word;
         Open 14:8 En n ander engel het gevolg en ges: Geval, geval het Babilon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery.

         Open 17:18 En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde.
         Ook vir interessantheid: Die Bybel s God se stad is vierkantig met n rivier wat in die middel deurloop.
         Antike Babilon was ook vierkantig met n rivier wat deur die middel geloop het. Wie het dus antieke Babilon ontwerp, sou julle raai?
         Satan was immers eenmaal in die hemel. Hy weet hoe God se koninkryk en stad lyk, en hy probeer dit hier op aarde namaak en vervals. In tipe en anti-tipe.

         Want die duiwel wil God se posisie, outoriteit en aanbidding h. Hy kon dit nie in die hemel regkry nie, en is uitgegooi aarde toe. En hier op aarde, wat probeer hy hier doen? Dieselfde ding wat hy nie in die hemel kon h nie. Hy wil God se volgelinge h sodat hy God se posisie en outoriteit en aanbidding kan steel. Maar hy weet ons gaan hom nie direk volg nie (met uitsonderings natuurlik). So hy moet met misleidings en vervalsings opkom om ons mee te mislei. Hy moet ons laat dink dat ons God aanbid terwyl ons inwerklikheid die ou duiwel self aanbid, sonder dat ons dit meestal weet.

         Comment

         Working...
         X