So rukkie terug was hierdie onderwerp juis hier hanteer en hierdie artikel, soos hieronder ook aangehaal, spreek dit goed aan. Daar is geen liefde sonder waarheid nie... of is daar?

"Min mense wat bewus is van wat rondom hulle aangaan vandag het nie al opgemerk dat die tyd waarin ons leef veral gekenmerk word deur die groot egskeiding tussen waarheid en liefde nie. Hierdie skeiding vind plaas op meer as een manier.

Aan die eenkant is dit minder en minder mense wat eerlikwaar liefde kan hoor in enige onpopulêre waarheid wat onverskrokke uitgespreek word. Hoe waar die uitspraak ookal mag wees, die spreker word summier as onverdraagsaam, fundamentalisties, dogmaties, eng, verkramp, ou-tyds, ongenuanseerd, ensovoorts, ensovoorts afgemaak. Ja om liefde daarin te hoor is die laaste ding wat die hoorder sal oorweeg. Aan die ander kant is daar weer die neiging om eerder nie die onpopulêre waarheid aan iemand vir wie jy lief is, te sê nie. Die waarheid word eerder verswyg om so die sogenaamde “vrede” te bewaar.
Die Woord van die Here ken egter nie hierdie skeiding tussen waarheid en liefde nie. Dit is juis die liefde van God in die Evangelie wat die hardkoppige sondaar tot bekering oproep en vermaan om sy weë te verander. Dit is God se liefde wat waarsku van ‘n komende oordeel en ‘n ewige straf wat wag vir die goddeloses. Menige ander voorbeelde uit die Woord van die Here kan opgenoem word wat hierdie belangrike feit illustreer. Dat ons as sondaars alltyd liefde in die waarheid moet hoor, en verder ook altyd die waarheid moet meedeel aan die wat ons lief het. Die tekort aan laasgenoemde is dalk een van die groot redes waarom baie gemeentes in so ‘n hartseer toestand vandag is. Ons is bang om in liefde iemand met die waarheid van die Woord van die Here te konfronteer.
Baie mense praat oor God se liefde vandag asof Hy nie ook mense hel toe stuur nie. Baie mense praat oor omgee en genesing in die kerk, asof die kerklike tug en ook afsnyding uit die gemeente nie ook tot genesing van die gemeente is nie.
Laat ons daarom waak om nie hierdie twee, waarheid en liefde van mekaar te skei nie."