Hi Julle
Ek wil in die draad stelselmatig 'n paar gedagtes uit Kolossense aanhaal. Julle is welkom om kommentaar te lewer en by te voeg.

Sommer reg aan die begin in hoofstuk een kry ons die drie onmisbare werklikhede waaruit egte Christenskap en geestelikheid bestaan: Geloof, hoop en liefde. Daarna word geestelike wysheid en insig in die Bybel beklemtoon (9). In vers 12 en 13 kry ons die groot waarheid dat dit God is wat ons in Christus bekwaam gemaak het vir ons erfdeel in die lig. Vervolgens word die groot evangeliese waarhede van Verlossing, Vergifnis Versoening en Vrede met God behandel (14-20). Daarna kom daardie kragtige tekening van Jesus Christus, die Beeld van God, die Hoof van die liggaam wat sy gemeente is, Hy is voor alle dinge, Hy is die Eersgeborene uit die dode en in Hom is die ganse volheid van God (15-19). Hoeveel Christene verstaan werklik wat Kol. 1:22 s: In Christus se offer aan die kruis is ons heilig, sonder gebrek en onberispelik in Hom. Daarna kom die onmisbare sleutel tot die Bybel: God se Woord vir vandag is die verborgenheid, dit is 'n nuwe waarheid wat nooit voorheen geken is nie (25-27). Paulus se hooftaak is om hierdie verborgenheid te verkondig en om sodoende elke mens volmaak in Christus voor te stel (28,29).

In hoofstuk 1:1 stel Paulus homself voor as 'n Apostel van Jesus Christus deur die wil van God. Mense, as daar nou een ding is waarvan Paulus in sy vro lewe baie seker was, dan was dit dat hy nooit 'n apostel van Jesus Christus sou word nie. Maar die wil van God het sy lewe omgebuig en in 'n totaal anderse rigting gestuur. Hierdie inleidende vers van Kolossense is voorwaar 'n mond vol. Wat 'n voorreg om te kan getuig dat jy iets is wat nie uit jouself of uit jou opvoeding gekom het nie, maar wat tot stand gebring is kragrens die wil van God!

Deur die eeue, van die begin af en tot vandag toe was daar altyd mense wat Paulus se gesag as apostel van Jesus Chrustus bevraagteken het. Die Jode het dit gedoen in die eerste eeu want hulle was jaloers en nydig teen die heidene wat Christene geword het en die Jode eintlik agter gelaat het. Ook vandag gaan mense uit hulle pad om Paulus te degradeer. Paulus is nie belangrik nie, s hulle, ons moet eerder gaan luister was s Jesus. Maar hierdie is 'n teenstelling wat glad nie kan bestaan nie. Paulus het nog nooit probeer om self belangriker as Jesus te wees nie. In teendeel, dit staan hier in ver 1 bo alle twyfel dat hy 'n apostel van Jesus Christus is. Hy verkondig nie homself nie, maar Jesus. Hy behoort aan Jesus. Sy lewe is totaal opgeneem en beheers deur Jesus Christus.

En dan weet ons natuurlik ook, dat Paulus meer dinge oor Jesus te s het as wat Jesus van Homself te s gehad het. Jesus het in sy aardse bediening die volk Israel bedien en hulle eksklusief bedien en begelei op pad na die koninkryk wat aan daardie volk beloof is. Maar nadat Israel Hom verwerp het, het die boodskap van Jesus na die heidene uitgegaan by monde van Paulus. Hierdie apostel is in die hemel opgeroep waar die wonderbare evangelie van God se genade aan alle mense, nie net Jode nie, aan hom uitgel en verduidelik is (2Kor. 12). Daarom was Paulus instaat om met groot reg en baie groot betekenis te s dat hy 'n apostel van Jesus Christus was.

Groete tot ons kyk na die volgende verse.
David