Ek plaas hierdie in Vrae en Menings oor die Bybel aangesien ek nie hier 'n moddergooiery wil he nie, maar werklik wil he dat ons stilstaan en dievolgende vanuit die Woord bespreek.

Is die kerk waar jy jouself tans in bevind se fokus evangelies van aard?

Ek gaan 'n baie sterk standpunt hier inneem en se dat as jy vandag in 'n kerk sit waar die sentrale fokus nie daarop is om mense by die kruis van Christus uit te bring nie, dan sit jy in 'n wesenlike siek kerk.

Ek praat die ander dag met iemand en ek vra: "Wanneer laas was daar in een van julle dienste 'n oproep gedoen tot bekering?" Die antwoord was dat die gemeente spesiale dienste reel so nou en dan waar mense hulle harte kan oorgee. Ek meen, kan ons nie die probleem hiermee sien nie? Het ons so gemaklik beginne raak om kerk kerk te speel dat ons net nie meer 'n passie het vir ander se siele nie?

Is jou gemeente nog evangelies gefokus? Moet 'n gemeente nog evangelies gefokus wees, of moet ons eerder groot sale bou, groot klankstelsels insit en basaars hou?

Ek weet nie of dit is wat Jesus se idee was met Sy kerk hier op aarde nie.

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
Matteus 28:19

Praat asseblief saam met my hieroor, ek is werklik bekommerd.

Groete
Phil