Ek open hierdie draad doelbewus nie op die kontroverse forum nie want ek wil graag he dat almal dit moet lees. Maar as die moderators voel om dit soontoe te skuif, is julle welkom. Ek besef at die NGK al male sonder tal op hierdie forum bespreek is en dat die onderwerp al deurgetrap is. Ek dink die meeste van ons stem min of meer saam oor hierdie onderwerp. Maar na die soveelste snedige opmerking oor die NGK op ander drade, het ek gevoel dat ek die saak hier bietjie in perspektief wil stel.

Laat ek dit eerstens duidelik stel dat ek saamstem dat die NGK op hierdie stadium “siek” is. Dinge is beslis nie in orde binne die NGK nie. Oor die detail hoef ek nie hier verder uit te brei nie, julle weet waarvan ek praat. Op hierdie oomblik is ek self in die proses om die NGK na 52 jaar te verlaat, wat vir my redelik traumaties is, maar daar is goeie redes daarvoor. Die feit is egter dat ek glo daar wel hoop vir die NGK is, al weet ek almal hier gaan nie met my saamstem nie. Sien, ek het die afgelope tyd so bietjie eerstehandse inligting bekom, wat my opgewonde maak. Oor die detail kan ek uiteraard nie uitwei nie, maar daar is beslis hoop…..

Dis belangrik om te weet dat die dinge wat in die pers verskyn, en die persone wat in die openaar uitlatings maak en dwaalleer verkondig, nie noodwendig die NGK verteenwoordig nie. Dis meesal individue (wat welliswaar in sleutelposisies staan) wat op hul eie optree. Ook die besluite wat deur die sinode geneem word, verteenwoordig nie altyd die deursnee gevoel van lidmate en leraars in die NGK nie. Wat my die meeste pla van alles rondom die NGK, is die kerk se oenskynlike onvermoe om stndpunt in te neem. Wanneer dinge in die openbaar gebeur, of uitlatings gemaak word, bly die NGK stil. Ook die afgewaterde en niksseggende besluit van die sinode rondom homoseksualiteit is ‘n goeie voorbeeld van hierdie “neutraliteit” wat tans in die NGK heers. Maar die feit is dat gemeentes op grondvlak beslis nie gelukkig is met die situasie nie, en dinge is besig om af te stuur op ‘n grootskaalse konfrontasie. Dat dit gaan lei tot die skeuring van die kerk, is redelik seker. Maar die groot vraag is, wie gaan loop en wie gaan bly?

Die gevoel van baie lidmate en leraars op grondvlak in die NGK is op hierdie stadium dat die dwaalleraars en “probleempersone” in die minderheid is. Daarom word daar gepraat van “om ons kerk terug te vat” eerder as “om die kerk verlaat” Die gevoel is dat die sondebokke die pad moet vat en dat die NGK weer waarlik “kerk van Christus” moet word. Maar indien dit nie gebeur nie, is dit onvermydelik dat lidmate en leraars op groot skaal die kerk gaan verlaat en ‘n nuwe kerk gaan vorm. Daaroor het ek min twyfel.

Die punt wat ek wil maak, is dat ons moet begin om ernstig vir die NGK en sy lidmate te bid, eerder as om snedige aanmerkings oor die kerk te maak. By God is enigiets moontlik, en die kerk KAN weer gesond word! En om op die kantlyn te staan en te kritiseer, is maklik, maar dit is nie God se wil nie. Ons wat wedergebore is (waarvan daar duisende in die NGK is) is immers almal deel van dieselfde familie. Laat ons dus ophou om vinger te wys en te veroordeel, en laat ons mekaar se hande vat, en saam iets begin doen aan die probleem.

Ek hoop julle hoor my hart!