Skuif maar die draad terug na die kontroverse forum as hy te warm raak, maar ek dink die onderwerp behoort vir almal oop te wees. Fila het op 'n ander draad gevra:
Quote Originally Posted by Die Filadelfieer View Post
David/ Phillip,
Kan ek vir een van julle ouens vra om 'n lysie te plak van die verskillende dispensasies waarvan julle praat ?
Fila, ek sal graag eers die beginsel van 'n dispensasionele benadering tot die Bybel wil bespreek voor ons by die lysie van die verskillende dispensasies uitkom.

Waarom dispensasies? Kan ons nie maar liewer die Bybel vat as een groot geheel wat uit elke deel net so direk tot ons spreek as uit enige ander nie? Baie mense glo so. Maar die vraag is: As die Here vir Moses s: "Doen dit en jy sal lewe", s Hy dit ook vir ons?

As die Here in die Bybel s jy mag nie varkvleis eet nie en jy moet die besnydenis onderhou, s Hy dit ook vir ons?

As die Here vir Israel s hulle het afgode aanbid en hulle gaan na Babel in ballingskap weggevoer word, s Hy dit ook vir ons?

Nee, Hy doen nie. Moet ons dus die Ou Testament wegsmyt? Nee, ons doen nie, ons lees hom deur die bril van die huidige dispensasie, die bedeling van die genade van God. In ons bedeling skryf die Heilige Gees direk aan die adres van die kerk, die liggaam van Christus. Ons hoef nie dispensasionele interpretasies te maak as ons bv. Romeine, Efesiers ens. lees nie, want dit is direk aan die kerk geskryf, anders as die uitsprake van die Ou Testament waarvan ons gepraat het.

So, eintlik is dispensasies 'n duidelike en voor-die-hand-liggende benadering tot die Bybel. God het nie verander nie. Christus het nie verander nie. Net sy bediening het wel verander. In die OT bedien God vir Israel onder die wet. Nadat hulle gefaal het, word Israel volgens die aankondigings in Hand. 13, 28 en Rom. 11 ter syde gestel en begin God om direk die heidennasies te bedien met die kruisevangelie. In die OT is die heidennasies nie direk bedien nie (ook nie in Mattheus nie) en die kruisevangelie word ook nie verkondig nie.

As hierdie basiese en duidelike Bybelse onderskeidinge gemaak word, sal ons duideliker besef wie ons volgens die Bybel is, wat die evangelie is wat direk aan ons adres gerig word, en wat ons toekoms is.

Voor ek verder gaan, laat ons maar eers hoor wat julle kommentaar en besware hierteen is.

Groete
David