• Geskok, terneergedruk en mateloos verslae. Het op 25 Des. saam met familie in die Kaap 'n Kersfeesdiens bygewoon. Mense, luister, gewoonlik as ek hoor van liberale en onBybelse drogredes wat uit die Bybel verkondig word, dan word ek half opgewonde by die wete dat dit die goed is wat vir die laaste dae voorspel word en dat dit maar net 'n teken is dat die wederkoms naby is. Maar 25 Des. was anders. Gewoonlik word die evangelie van die kruis en wedergeboorte in die groot kerk maar net verswyg en hoop mens nog so in die stilligheid dat die arme prediker tog maar daarin glo en dit by 'n ander geleentheid duideliker sal uitspel. Maar hier kon ek nie eers dit doen nie. Ek het daar gesit en ween in my hart dat duisende mense in drie agtereenvolgende dienste in 'n groot kerkgebou van Stellenberg hierdie God-onterende dwalinge moes aanhoor.

  1. Die Wonderbaar, Raadsman Sterke God en Ewige Vader van Jesaja 9 is nie 'n voorspelling van Jesus nie. Dit was sommer 'n koning in daardie tyd wat hoop en "nuwe lewe" vir die mense beteken het.
  2. Die wedergeboorte van Joh. 3 is nie 'n geestelike verandering wat binne in elke mens moet plaasvind sodat hy gered kan word en God se ewige koninkryk sal kan beŽrwe nie. Dit is maar net 'n aanduiding dat ons moet weet dat net soos die geboorte van 'n baba nuwe hoop en verandering in die huis bring, so moet elkeen van ons altyd met nuwe hoop en die poging om die wereld om ons te verander, so leef en optree dat ons god se koninkryk naby aan mense bring.
  3. Die geboorte van Jesus is soos die geboortes van Samuel en Moses en ander konings in die OT wat nuwe hoop vir die mense gebring het. Jesus kom inspireer ons om mekaar te dien en hoop vir die wÍreld te bring. Wedergeboorte is hier en nou. Daar is nie 'n ander wÍreld waar ons heen sal gaan as ons nou wedergebore word nie.


  Nie een van my familie het hieroor 'n oog geknip nie en is met die boodskap baie tevrede. Weet die mense nie wat is wedergeboorte nie? Kan mens wedergebore wees as jy so 'n preek met instemming aanhoor en tevrede is dat wedergeboorte nou elke dag se nuwe hoop is wat ons vir die wÍreld om ons moet bring?
  Maar nou ja. Ons het altyd geweet dat die groot meerderheid mense en ook predikante in die kerke nie wedergebore is nie. Ek glo met my hele hart dat 'n wedergebore siel wat in daardie kerk gesit het sou ween in sy hart by aanhoor van hierdie humanistiese wÍreldgelykvormige idee van wat wedergeboorte is.


  Ek is in daardie kerkgenootskap opgelei en het vir tien jaar vir hulle gewerk, hierdie kerk wat nou hierdie skreiende antichristelike dwalings verkondig. Daar is 5 predikante in die gemeente. Nog twee het daar gesit en met groot instemming en breŽ glimlagte na die boodskap geluister.

  Ek treur en ween in my hart. Na die diens het ons vir 'n groot kersfeesmaal aangesit saam met 'n familie wat niks fout vind met 'n aardse "jesus" wat vrede en nuwe hoop vir elke dag na hierdie aarde bring, maar geen nuwe goddelike en ewige lewe van binne in die hart nie. Tragies, onrusbarend onuitspreeklik hopeloos.


  Wat sÍ ek nou vir die mense? Wat sÍ ek? Ek kan niks vir hulle sÍ nie. Hulle beskou my reeds jare gelede as 'n droster en uitgeworpene uit die kerk. Ek kan nie nou kritiek uitspreek teen hulle predikante en hulle kerk nie. Ek is reeds 'n uitgeworpene ...